MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Biroului Executiv și Consiliului General al FSCRE s-au convocat în ședințe ordinare

La 24 martie curent, membrii Biroului Executiv și al Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au convocat în ședințe ordinare pentru a pune în discuție mai multe chestiuni de ordin organizatoric, financiar și de activitate sindicală pentru perioada următoare.

În conformitate cu ordinea de zi membrii Biroului Executiv au examinat și aprobat proiecte de Hotărâri:

  • Cu privire rezultatele executării bugetului sindical al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din RM pentru anul 2022;
  • Cu privire la aprobarea bugetului sindical al Federației Sindicatelor Lucrătorilor  din Industria Chimică și Resurse Energetice din RM pentru anul 2023;
  • Cu privire la organizarea Spartachiadei a XXIX-a a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova.

De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului General, membrii acestuia au examinat si aprobat proiectele de Hotărâri conform ordinei de zi:

  • Cu privire la validarea împuternicirilor de membru în Consiliul General al FSCRE;
  • Cu privire la aprobarea componenței nominale și desemnarea președintei Comisiei de Femei a FSCRE;
  • Cu privire la aprobarea componenței nominale și desemnarea președintelui/ei Comisiei de Tineret a FSCRE;
  • Cu privire la examinarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori a FSCRE pentru perioada anului 2022;
  • Cu privire la Raportul Statistic privind efecticul sindical al FSCRE pentru anul 2022;
  • Cu privire la repartizarea biletelor de tratament balneosanatorial în perioada anului 2023.

La ședința Consiliului General a fost aprobată Componența nominală a Comisiei de Femei și Tineret pentru un mandat de 2 ani. În calitate de președintă a Comisiei de Femei a fost realeasă doamna Viorica Spînu, OS SRL „LUKOIL – Moldova” și în calitate de președintă a Comisiei de Tineret, a fost desemnată doamna Lilia Terentiev, OSP SRL „Ialoveni – Gaz”.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a comunicat despre realizările și acțiunile întreprinse de FSCRE  pe diferite direcții de activitate sindicală pentru trimestrul I al anului 2023.

În aceiaș zi s-a desfășurat seminarul: „Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări  la Codul Muncii”.

 Ilona Josanu, lector universitar USM, consilieră reprezentantă a FSCRE a familiarizat liderii sindicali despre modificările și completările operate în Codul Muncii prin Legea nr. 243 din 28.07.22, MO267-273/26.08.22 art.562, în vigoare din 26.08.2022; Legea nr.195 din 14.07.22, MO246-250/05.08.22, în vigoare din 01.09.2022; Legea 219 din 21.07.22, MO257-263/12.08.22 art.516, în vigoare din 01.09.2022.

Dumneaei s-a referit la cele mai importante aspecte: informarea privind condițiile de activitate, reglementarea clauzei de neconcurenţă în contractele individuale de muncă, perioada de probă, concedierea pentru constatarea îndeplinirii nesatisfăcătoare a indicatorilor de performanță, plafonarea sumei de despăgubire în cazul concedierii/transferului nelegitim din serviciu al salariatului, modificarea termenului de aducere la cunoștință a programului muncii în schimburi, munca suplimentară, anul de muncă pentru care se acordă concediul de odihnă anual, evaluarea performanței individuale a salariatului;

La finalul activității a urmat sesiunea de întrebări/răspunsuri privind recentele modificări aduse legislației muncii, la care participanții au primit recomandări  oferite de președinta FSCRE Margareta Strestian și formatoarea seminarului, Ilona Josanu.

Activitatea de instruire și formare a liderilor și  membrilor de sindicat este mereu o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura noastră.