MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Etapa I de instruire a participanților la Concursul pentru tineri membri de sindicat „Tânăr lider sindical al FSCRE”

La 07 aprilie curent, Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), în incinta Institului Muncii al Sindicatelor din Moldova a desfășurat  Etapa I de instruire a participanților la Concursul pentru tineri membri de sindicat „Tânăr lider sindical al FSCRE”, lansat la 02.03.2023.

Concursul este implementat pentru a contribui la conștientizarea de către tinerii salariați a rolului esențial al Sindicatului în protejarea drepturilor și intereselor de muncă și social – economice ale membrilor de sindicat.

La concurs s-au înscris 22 de tineri, membri de sindicat din cadrul  OSP membre ale FSCRE. Obiectivul activității fiind motivarea apartenenței la sindicat și implicarea tinerilor în activitatea sindicală de zi cu zi.

La deschiderea evenimentului, Margareta Strestian, președinta Federației, a salutat participanții, menționând că acest concurs este o bună experiență  acumulată  pe parcursul anilor precedenți, cu noi tendințe a procesului de instruire ce include aspecte teoretice, practice, traninguri  de dezvoltare a competențelor şi abilităților profesionale sindicale a unei echipe de tineri sindicaliști moderni. ,,Federația pune un accent în pregătirea continuă a tinerilor în domeniul sindical, care în perspectivă vor deveni lideri și manageri de succes în structurile sindicale de toate nivelurile. Prin intermediul diferitor proiecte desfășurate de CNSM și FSCRE, tinerii din ramura noastră au avut oportunitatea de a-si perfecționa cunoștințele un număr mare de tineri care au finalizat cu succes proiectul ,,Scoala Sindicală din Moldova”, ,,Scoala Proiectelor”, ,,Scoala Negociatorului Sindical”, ,, Drepturile tinerilor la locul de muncă” – majoritatea tinerilor  cu vîrsta cuprinsă de pîna la 35 ani. Astazi, aceștea se regăsesc în componența Consiluilui General al FSCRE, în fruntea organizațiilor sindicale primare, în componența Comisiei de Tineret și a Comisiei de Femei a Federației, în Comitetele pentru securitate și sănătate în muncă, etc… De asemenea în Convenția Colectivă la nivel ramural pentru anii 2022-2026 semnată la 05 mai 2022, include un șir de garanții motivaționale pentru tineri și membrii familiilor acestora. Noi vom depune toate eforturile de a vă apăra drepturile și interesele legale ale tinerilor, garantate de legislație”, a precizat doamna M. Strestian.

În mesajul său de salut președinta Comisiei de Tineret a FSCRE, Lilia Terentiev,  a multumit presedintei Federației  și Consiliului General pentru încrederea acordată, ,,Odată cu desemnarea mea în calitate de președintă a CT, în data de 24 martie 2023,  mă onorează și o privesc sub semnul responabilității și a implicării. Îmi propun sa vin cu idei de programe de stimulare, activitati de formare pentru crearea unor atitudini și valori ce iar motiva pe tineri sa se implice activ în activitățile Federației și voi face asta cu dăruire și devotament” a subliniat președinta CT,  urmând o prezentare succintă a Regulamntului de concurs „Eu sunt tânăr lider sindical”.

La rândul său, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a reiterat faptul că tinerii reprezintă o prioritate a mișcării sindicale. ,,Astăzi am o deosebită plăcere de a participa alături de voi tinerii, la această activitate de instruire, aprciez enorm efortul sindicatului de ramură de a vă implica continuu în diverse activități sindicale. Este cel mai activ sindicat de ramură cu diverse programe și instruiri de calitate, focusat si centrat pe imaginea și calitatea vieții membrului de sindicat”, a menționat doamna L Frant.

Activitatea de instruire se încadrează la I etapă de pregătire și elaborare a lucrărilor cu tematici sindicale cu ajutorul instrumentelor de creare (power point, canva, prezi -sau format video) cu respectarea criteriilor stipulate în Regulament.

În acest context, participanții au fost familiarizați pe diferite aspecte sindicale:

  • MODUL I Noțiuni de bază. Modalități de comunicare în sindicat (formatoare, Lilia Franț, Vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).
  • MODUL II Instrumente de creare și vizualizare a prezentărilor. Reguli de structurare și prezentare. (formator Mihai Condur, IT manager CNSM).
  • MODUL III Drepturile sindicale. Baza legislativă și normativă care reglamentează activitatea sindicală. (formatoare, Ilona Josanu, lector universitar USM, consilieră reprezentantă a FSCRE).
  • MODUL IV Metode si aplicația pentru crearea unui video. Aplicația mobilă „Drepturile salariaților” (formator, Pavel Macari, inginer software CNSM).

În continuare procesul de instruire se va desfășura în format online, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Totodată aducem mulțumiri tinerilor înscriși la concurs și formatorilor implicați în procesul de instruire.

Vă îndemnăm,  fiti activi,  fiți o forță!