MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Etapa III de instruire a participanților la Concursul pentru tineri membri de sindicat „Tânăr lider sindical al FSCRE”

De Ziua Mondială a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă – 28 aprilie, desemnată de Organizaţia Internaţională a Muncii, în format online, s-a desfășurat etapa finală de instruire a participanților din cadrul a 22 organizații sindicale primare membre ale Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), înscriși la Concursul pentru tineri membri de sindicat: „Tânăr lider sindical al FSCRE”, lansat la 02.03.2023.

Concursul menționat, este implimentat pentru a contribui la conștientizarea de către tinerii salariați a rolului esențial al Sindicatului în protejarea drepturilor și intereselor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat.

Obiectivul activității fiind motivarea apartenenței la sindicat și implicarea tinerilor în activitatea sindicală de zi cu zi.

În debutul activității președinta Federației, Margareta Strestian, a informat  despre importanța securității și sănătății la loculde muncă și totodată a menționat despre activitatea organizată de CNSM dedicată Zilei Mondiale a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, în  cadrul Institutului Muncii, la care participă reprezentantul FSCRE, Nicolae  Țurcanu – președintele OSP SRL „Ștefan -Vodă – Gaz”.

Securitatea și sănătatea în muncă este o prioritate în activitatea tuturor organizațiilor sindicale membre ale FSCRE.

Criteriile de securitate și sănătate la întreprindere, alături de productivitatea, complexitatea și importanța muncii, trebuie să devină pentru angajatori o prioritate.

Astfel, în cadrul webinarului dna. Elena Carchilan, formator național a familiarizat participanții pe următoarele domenii privind SSM:

  • Recomandările FSCRE pentru angajatori privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor;
  • Recomandările FSCRE pentru angajatori privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor;
  • Securitatea și sănătatea în muncă. Actele normative din domeniul securității și sănătății în muncă;
  • Cadrul juridic în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în Republica Moldova;
  • Securitatea și sănătatea salariaților – un obiectiv actual în cadrul relațiilor de muncă;
  • Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea nr. 906 din 16.12.2020.
  • Cadrul legal. REGULAMENTUL privind modul de cercetare a accidentelor de muncă (aprobat prin HG nr. 1361 din 22.12.2005), etc..

    Tinerii au apreciat tematica  abordată, totodată au adresat un șir de întrebări și au primit raspunsuri la unele subiecte privind SSM.

Respectarea normelor și cerințelor în domeniul SSM, va diminua numărului de accidente de muncă cu urmări grave sau mortale.

VIAȚA ARE PRIORITATE, ORICE ACCIDENT DE MUNCĂ POATE FI PREVENIT!