MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Seminar internațional„Tranziția justă ca răspuns sindical la schimbările climatice și viitoarele reforme ale balanței energetice globale”

La 18 mai 2023, în or. Vadul lui Vodă, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) în parteneriat cu Uniunea Globală „IndustriALL”, au organizat seminarul internațional cu genericul „Tranziția justă ca răspuns sindical la schimbările climatice și viitoarele reforme ale balanței energetice globale”.

Activitatea s-a desfășurat în format mixt offline/online și  a întrunit peste 45 de participanți: parteneri sociali, reprezentanți ai structurilor sindicale internaționale (3F, IG Metal), președinți ai organizațiilor sindicale primare, inginerii șefi – domeniul gaze din cadrul OSP membr ale FSCRE.

La eveniment au participat Vadim BORISOV secretar regional IndustriALL Global Union, Cristina PERETEATCU Secretar de Stat Ministerul Energiei Reprezentantul Ministerului Energiei, Ilie TUTUNARU Membru al Consiliului de Administrație  SA ,,Moldovagaz”, Sergiu SAINCIUC Vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Manole BALAN Reprezentantul AEE, expert  în domeniul energiei și utilizarea energiei regenerabile, Diana HUNKERA HURIEL Directoarea Uniunii globale industriale pentru Energie (Elveția)

Deschiderea oficială a fost lansat de Margareta Strestian, președinta FSCRE, care a specificat că obiectivul acestei activități este de a susține eforturile organizațiilor sindicale în procesul  tranziției juste în domeniul energetic, care reprezintă o provocare pentru societate și sindicate. În acest sens, a fost elaborat un ghid ce conține informații utile pentru reprezentanții salariaților legate de aspecte juridice, instrumente practice pe care sindicatele le pot aplica în activitatea lor pentru a dezvolta strategii și planuri de acțiuni menite să protejeze drepturile și interesele lucrătorilor din sfera energetică.

Vadim Borisov, secretar regional al Uniunii Globale „IndustriALL“, a comunicat că sindicatele trebuie să fie implicate în toate activitățile ce se referă la tranziția justă în domeniul energetic, în procesele de luare a deciziilor, astfel încât drepturile lucrătorilor să nu fie afectate. De asemenea, Vadim Borisov s-a referit la poziția Uniunii Globale „IndustriALL“ în domeniul dat, abordările internaționale, precizând că sindicatele trebuie să conlucreze cu angajatorii și guvernele și să dezvolte programe pe termen lung.

La rândul său, Ilie Tutunaru membru al Consiliului de administrare al S.A. „Moldovagaz”, a menționat că acest seminar este unul util și necesar, un prim pas pentru o mai bună pregătire a tuturor actorilor implicați în procesul de tranziție spre „economia verde“.

Prezent la activitate, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a subliniat că subiectul abordat este unul de maxim importanță pentru organizațiile sindicale și a accentuat că este necesar de identificat acel echilibru care ar asigura o tranziție eficientă spre „economia verde“, dar și protecția intereselor lucrătorilor, prin implicarea tuturor partenerilor sociali, pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă.

Liderii sindicali au lucrat în grupuri si au discutat despre situația energetică din Republica Moldova și perspectivele utilizării surselor energiei regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării energiei regenerabile, cum este afectată Republica Moldova de schimbările climatice și provocările cu care se confruntă actorii din domeniul energetic.  La finele activității a urmat sesiunea de întrebări/răspunsuri la subiectele abordate.

Toți participanții la activitate au primit Certificate de participare.