MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Tinerii sindicaliști s-au întrunit în cadrul forumului Comisiei de Tineret „Tânăr lider sindical al FSCRE”

În perioada 19-20 mai curent, peste 50 de tineri sindicaliști, reprezentanți ai organizațiilor sindicale primare s-au întrunit, în cadrul  a XVII – a ediții a Forumului Comisiei de Tineret a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) cu genericul  și  etapa finală a concursului „Tânăr lider sindical al FSCRE”.

Forumul CT a fost organizat sub egida Consliului General al Federației conform planului de activitate pentru 2023,  și are ca obiectiv de a consolida activitatea sindicală a tinerilor din cadrul organizațiilor sindicale membre, de a promova inițiativele tinerilor în prevederile strategiilor de perspectivă a Comisiei de Tineret  a FSCRE, de a pregăti și  forma o echipă de tineri cu noi abilități de lider sindical.

La lucrările Forumului CT a participat conducerea FSCRE, în persona doamnei Margareta Strestian,  Vadim BORISOV secretar regional IndustriALL Global Union, vicepreședinta CNSM Lilia Franț, vicepreședinta  Comisiei de Tineret al CNSM Veronica Munteanu, membrii Biroului Executiv și Consiliului General al Federației și formatorii împlicați în cadrul activităților de instruire Elena Anton șefa departamentului organizare și educație a CNSM, Olesea Guzun doctor conferențiar.

Forumul a fost moderat de Lilia Terentiev președinta Comisei de Tineret a FSCRE, care a relatat despre etapele si prevederile Regulamentului concursului „Tânăr lider sindical al FSCRE”  și despre unele activități organizate de  CT a FSCRE.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a salutat participanții și invitații evenimentului menționând, că Forumul Comisiei de Tineret, este o bună experiență  acumulată  pe parcursul edițiilor anterioare desfășurate, cu noi tendințe a procesului de instruire ce include aspectele teoretice, practice, traninguri și concursuri de dezvoltare a competențelor şi abilităților profesionale sindicale a unei echipe de tineri sindicaliști moderni.

De asemenea a punctat că Convenția Colectivă la nivel ramural pentru anii 2022-2026 semnată la 05 mai 2022 include un șir de garanții motivaționale pentru tineri și membrii familiilor acestora. ,,Noi vom depune toate eforturile de a vă apăra drepturile și interesele legale ale tinerilor, garantate de legislație prin oferirea de oportunități de participare a tinerilor în viața sindicală și promovarea acestora în structurile sindicale de toate nivelele”, a precizat Margareta Strestian.

Totodată, Vadim Borisov, secretar regional al Uniunii Globale „IndustriALL“, a informat tinerii despre ce reprezintă „IndustriALL“ la nivel global, organizație al cărei membră este și FSCRE, realizările acestei organizații la nivel internațional, inclusiv abordările în domeniul politicilor de tineret.

În mesajul adresat participanților la forum, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a apreciat activitatea FSCRE în domeniul susținerii tinerilor salariați din ramură, remarcând promovarea activă a drepturilor acestora. Vicepreședinta CNSM a subliniat că este important ca tinerii să valorifice oportunitățile oferite de sindicate, să participe la activitățile organizate pentru a crește profesional, a se dezvolta personal, a face schimb de experiență și practici, pentru a fi performanți în activitatea lor și a obține noi realizări.

Veronica Munteanu, vicepreședinta Comisei de Tineret a CNSM, au vorbit despre importanța afilierii la sindicate, rolul structurilor sindicale, și au venit cu îndemnuri adresate participanților la forum de a contribui la dezvoltarea mișcării sindicale.

Tinerii au organizat un flaș – bom și au participat  la  diferite activități de instruire și traininguri:

  • Arta oratorică în activitatea liderului sindical;
  • Pregătirea discursului de succes. Parametrii discursului. Frica de a vorbi în public;
  • Metode de coordonare a emoțiilor;
  • Inteligenta emoțională în Leadership;
  • Gestionarea emoțiilor și a stresului;
  • Emoții și comportamente în conflictul organizațional.

În a două parte a Forumului Comisia de Concurs: Lilia Franț Vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Ilona Josanu Consilieră FSCRE, lector universitar USM, Victor Talmaci Președintele Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții SINDICONS, Dorin Suruceanu Director adjunct, șef Departament educație, cercetare și relații internaționale IM, Elena Carchilan Consilier principal în domeniul juridic, Federația sindicală „Sănătatea” au vizionat  lucrările  celor 22 de participanți  elaborate pe diferite tematici sindicale cu ajutorul instrumentelor de creare (power point, canva, prezi sau format video) cu respectarea  criteriilor Regulamentului.

Ultima etapă a concursului a constituit-o „Victorina sindicală”, care sa desfășurat

într-un mod interactiv. La această probă au participat câte 2 concurenți, Comisia de concurs acordându-le câte o întrebăre din tematicile instruirilor desfășurate online și offline în perioada 07 aprilie – 24 martie, 2023. Timpul acordat răspunsului la fiecare întrebare fiind de 1min. Astfel în baza rezultatelor obținute în funcție de punctajul acumulat, Comisia a selectat 3 învingători:

Locil I  Anna – Maria Mihailevscaia OSP SRL „Bălți – Gaz;

Locil IITatiana Strujuc OSP SRL „Orhei  – Gaz”;

Locil IIINatalia Scobici  S.R.L. „VESTMOLDTRANSGAZ”;

 

La finele activității Margareta Strestian a înmânat participanților și învingătorilor la concurs, Diplome, cupe și cadouri sub formă de certificat, formatorilor – membri ai comisiei de concurs, Diplome de Mulțumire.

Aducem mulțumiri tuturor participanților din cadrul Forumului participanților la Concurs, formatorilor sindicali, partenerilor sociali din ramură, președinților organizațiilor sindicale membre, care au delegat tinerii și traditional ne susțin în toate activitațile desfăsurate de Federație.

În continuare ne propunem să continuăm procesul de instruire și informare a Comisiei de Tineret, în conformitate cu Obiectivele pentru tineret, incluse în Programul Strategic al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova pentru anii 2020 – 2025 aprobat de Congresul VII al Federației.

Vă îndemnăm,

fiți puternici,  fiți uniți,  fiti activi,  fiți o forță!