MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Biroului Executiv a FSCRE si-au stabilit prioritățile pentru perioadă următoare

Membrii Biroului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au întrunit astăzi 04 august curent, în cadrul  ședinței  pentru a pune în discuție mai multe chestiuni de importanță social-economică, dar și de ordin organizatoric care vizează activitatea sindicală a FSCRE pentru  următoarea perioadă.

Astfel, conform ordinii de zi a Biroului Executiv, liderii sindicali au pus în dezbatere și au adoptat  Hotărâri țin de activitățile educaționale planificate pentru 2023:

– Cu privire la organizarea și desfășurarea Turului de Ciclism – ediția I, la deschiderea Spartachiadei FSCRE și SA ,,Moldovagaz” – 2023;

–    Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru desfășurarea:Spartachiadei a XXIX-a a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova și Spartachiada a XIX-a a SA „Moldovagaz”:

–  Turului de Ciclism – ediția I, la deschiderea Spartachiadei FSCRE și SA ,,Moldovagaz” – 2023;

– Cu privire la cooperarea părților Parteneriatului Social în cofinanțarea proiectelor elaborate de participantele OSP membre ale FSCRE, în cadrul Proiectului educațional ,,Școala Sindicală din Moldova”, ediția a IX-a;

– Cu privire la înaintarea candidaturilor pentru conferirea distincției sindicale supreme și Diplomei de Merit a CNSM;

–    Cu privire la aprobarea Planului activităților educaționale în semestrul II al anului 2023.

De asemenea, președinta FSCRE, M. Strestian a comunicat și informat despre realizările Federației și activitățile de instruire în cadrul OSP, în ultima perioadă.

Un subiect aparte din cadrul ședinței la  care sau referit liderii sindicali  a fost despre organizarea și desfășurarea TURULUI DE CICLISM EDIȚIA I la 01 septembrie 2023.

Sindicaliștii au discutat și aprobat și alte chestiuni ce țin de activitatea mișcării sindicale.

Tot astăzi sa desfășurat tragerea la sort a echipelor la competițiile sportive, care  vor  avea loc în cadrul Spartachiadei ramurale ediția a XXIX – a din 01 – 03 septembrie 2023.

Biroul Executiv al FSCRE este organul executiv de conducere în perioada dintre ședințele Consiliului General al Federației.