MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Securitatea și sănătatea la locul de muncă – o prioritate pentru membrii de sindicat din cadrul FSCRE

În scopul menținerii nivelului de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și a instruirii membrilor de sindicat, în conformitate cu Planul activităților educaționale în semestrul II al anului 2023, astăzi în incinta SRL „Cimișlia – Gaz”, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova și comitetul sindical al entității economice a organizat seminarul cu genericul:„Respectarea cerințelor desecuritate la locul de muncă. Prevenirea accidentelor de muncă”, la care au participat circa 50 membri de sindicat.

Prin intermediul acestei activități, FSCRE și-a propus drept obiectiv consolidarea capacităților membrilor de sindiact în domeniul SSM și evaluarea factorilor de risc profesional pentru sporirea nivelului de aprofundare a cunoștințelor acestora.

Grupul țintă au fost membrii Comitetelor pe SSM din cadrul întreprinderii, conducatorii filialei, ingineri, specialiști cu lucru la monitor, maistri SE și SDIT, lăcătuși SDIT și conducători auto.

Cu un mesaj de salut în cadrul activității a fost prezenți președinta OSP dna Mariana Bojinov și dl. Iurie Plopa, specialist Resurse Umane SRL „Cimișlia – Gaz”, care a accentuat relațiile de colaborare cu FSCRE și  utilitatea tematicii abordate în cadrul seminarului.

Potrivit președintei FSCRE, Margareta Strestian, securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE, care presupune un înalt grad de responsabilitate a personalului implicat la prevenirea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă etc.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, provocările cu care se confruntă actualmente ramura și situația salariaților din domeniu.

În cadrul activității participanții au fost instruiți teoretic și practic de formatorii: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, înspector superior, din cadrul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a CNSM, care au pus în discuție cele mai importante aspecte privind SSM:

  • Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM;
  • Obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor;
  • Instruirea salariaților în domeniul SSM;
  • Examenul medical;
  • Constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicarea măsurilor de securitate ce se impun.
  • Acordarea primului ajutor medical;
  • Utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective;
  • Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară,  contravențională, penală și materială;
  • Cerințe minime de SSM pentru lucrul la monitor.

Concomitent, au fost oferite răspunsuri și instrucțiuni pe marginea întrebărilor înaintate de participanți, care au vizat domeniul SSM.

Sindicaliștii au apreciat organizarea seminarului, actualitatea temelor expuse și a suportului material și metodic acordat.