MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii de sindicat din cadrul SRL „Taraclia – Gaz” sunt familiarizați despre modificările și completările operate în Codul Muncii

Astazi, 03 noiembrie curent, salariații, membri de sindicat din cadrul SRL „Taraclia – Gaz”, au fost instruiți în cadrul seminarului: “Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul Muncii”.

Activitatea a fost organizată de FSCRE și Comitetul Sindical SRL „Taraclia – Gaz”, având ca scop informarea continuă a membrilor de sindicat în domeniul legislației muncii.

Instruirea se înscrie în Planul activităților educaționale în semestrul II al anului 2023 și al Campaniei naționale ”Organizația sindicală – energia mișcării sindicale”, lansată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în anul curent.

Grupul țintă l-au constituit: specialiști ai secțiilor aparatului administrativ: jurist, resurse umane, finanțe, economie, secția de producere si exploatare, maiștri ai sectoarelor de gaze, lăcătuși, controlori, montori, șoferi auto din cadrul unității economice.

La activitate, cu un cuvânt de salut au participat Margareta Strestian, președinta FSCRE, Marina Dimitrova, președinta Comitetului sindical, Andrei Tanov, director interimar al unității economice SRL „Taraclia – Gaz”.

Președinta Margareta Strestian, a subliniat că informarea continuă a membrilor de sindicat este o prioritate a Federației, iar drepturile salariaților-membri de sindicat, prin prisma modificărilor operate în ultima perioadă, trebuie să fie în atenția sindicatelor.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare.

Ilona Josanu, lector universitar USM, consilieră reprezentantă a FSCRE a familiarizat participanții despre modificările și completările operate în Codul Muncii.

Agenda seminarului a inclus subiecte precum:

  • Modificările aduse Codului Muncii prin LP52 din 16.03.23, MO97-99/24.03.23, în vigoare 24.03.2023;
  • Modificările aduse Codului Muncii prin LP74 din 31.03.23, MO134-137/20.04.23 art.213, în vigoare 20.05.2023;
  • Modificările aduse Codului Muncii prin LP112 din 11.05.23, MO182-185/02.06.23, în vigoare 02.07.2023;
  • Modificările aduse Codului Muncii prin LP241 din 31.07.23, MO318-321/18.08.23 art.564, în vigoare 01.01.2024;

Sindicaliștii au pus în discuție problemele cu care se confruntă și mecanismele de eficientizare a activității lor, cadrul juridic de activitate al organizației respective, inclusiv subiecte legate de protecția social-economică a salariaților, membri de sindicat.

La finalul activității a urmat sesiunea de întrebări și răspunsuri privind recentele modificări aduse Legislației Muncii, la care participanții au primit  recomandări  oferite de M. Strestian și formatoarea seminarului, I. Josanu.

Activitatea de instruire și formare a liderilor și membrilor de sindicat este mereu o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura noastră.