MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Vizită de lucru în cadrul Organizației Sindicale Primare a Angajaților SRL ,,Edineț-gaz”

Astăzi, 15 noiembrie, curent, membrii Consiliului General al FSCRE au efectuat o vizită de lucru în cadrul Organizației Sindicale Primare a Angajaților  SRL ,,Edineț-gaz”. Obiectivul vizitei  fiind schimbul de experiență și bunele practici între Organizațiile Sindicale Primare membre ale FSCRE.

Membrii Consiliului General al FSCRE au asistat la ședința deschisă a comitetului sindical, unde Igor Pastușoc, președintele OSP a Angajaților SRL Edineț-gaz, a informat despre necesitatea abordării chestiunilor privind coordonarea ajustării salariaților cu echipamente de protecție pentru anul 2024, revizuirea instrucțiunii de producere nr.78, abonarea la ziarul Vocea Poporului pentru anul viitor și procurarea cadourilor pentru copiii membrilor de sindicat cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

 În cadrul dialogului social s-a discutat despre măsurile de protecție socială și juridică ale salariaților- membri de sindicat, realizarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate pentru anul 2023, securitatea și sănătatea muncii salariaților la locul de muncă, dotarea cu echipamente de protecție, aspecte ale raporturilor de muncă, provocările de astăzi, incertitudini și oportunități.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, în cadrul vizitei a comunicat despre importanța negocierii și încheierii Contractului Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de unitate pentru anii 2022-2026. ,,La temelia acestui CCM a stat Convenția Colectivă  nivel de ramură pentru anii 2022-2026 cu garanțiile sale, oferind protecție și reglementări în ceea ce privește protecția tinerilor și familiile acestora, persoanelor cu dizabilități, condițiile de muncă, salarizarea și alte drepturi, obligații ale părților implicate în relațiile de muncă” a relatat presedinta FSCRE.

Totodată, Margareta Strestian, a informat participanții vizitei despre eforturile depuse de Federație pentru implementarea tichetelor de masă, atât prin întrevederile cu partenerii sociali, cât și prin adresările către Confederația Natională a Sindicatelor din Moldova și Ministerul Muncii al Republicii Moldova. În pofida invocărilor că legea dată nu este obligatorie, Federația va continua să promoveze implementarea tichetelor de masă și în anul 2024, în speranța unei soluționări pozitive pentru membrii de sindicat din ramură.

Un alt subiect discutat a fost lansarea campaniei de susținere a membrilor de sindicat, care au la îngrijire copii cu grad sever de dizabilitate, cu genericul ,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice” prin acoradrea ajutorului material.

În acelaș sens, Dna Galina Chilari, membra comitetului sindical a mulțumit Federației pentru ajutorul material acordat în timpul pandemiei covid-19.

În cadrul discuțiilor, s-a decis înaintarea unui demers către CNSM și Ministerului Muncii al Republicii Moldova privind majorarea ajutorului de deces, susțienrea femeilor solitare, includerea și a altor  servicii medicale în cadrul serviciilor prestate de sistemul asigurărilor de asistență medicală.

Programul a mai inclus vizite în serviciul de intervenție a filialei „Edineț-gaz”, în secțiile de exploatare și de producere ale întreprinderii.

De asemenea, în cadrul vizitei, patru membri ai comitetului sindical au fost menționați cu diplome pentru înalt profesionalism, devotament și contribuție substanțială la promovarea valorilor sindicale.

Menționăm, că la întreprindere activează 342 de angajați și faptul că toți sunt membri de sindicat vorbește despre o bună conlucrare dintre administrație, sindicatul de ramură și organizația sindicală de la unitate.

Precizăm, că activitatea dată a avut loc în conformitate cu Planul de acțiuni privind implementarea Campaniei ,,Organizația primară-temelia sindicală”, dedicată organizațiilor sindicale primare – 2023.