MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Seminar-training al Comisiei de Tineret a FSCRE cu genericul „Gestionarea emoțiilor și a stresului”

Astăzi, 4 decembrie, curent, tinerii sindicaliști din cadrul Federației Sindicatelor din Industria Chimică și Resurse Energetice s-au întrunit, pentru a face o totalizare a activității Comisiei de Tineret și a participa la un seminar-trening cu genericul „Gestionarea emoțiilor și a stresului”.
Obiectivul activității a fost conștientizarea și distingerea emoțiilor funcționale, disfuncționale și practicarea mecanismelor de gestionare a acestora; identificarea cauzelor, simptomaticii stresului și dezvoltarea tehnicilor de atenuare a stresului.


Președinta Federației, Margareta Strestian a salutat tinerii și a menționat că ei sunt cei care pun bazele activității sindicale a comisiilor de tineret în cadrul organizațiilor sindicale membre ale FSCRE și este apreciat mult efortul și munca depusă atât în cadrul organizațiilor pe care le reprezintă, cât și la nivel de Federație. Președinta, a menționat, că în conformitate cu Strategia aprobată la ultimul Congres, Federația și-a propus pentru tineri obiective prioritare, printre care sunt: formarea continuă, promovarea tinerilor în factorii de decizie, atât la nivel de ramură, nivel național și cât și în structurile internaționale.
Margareta Strestian a subliniat, că tinerii sunt cei, care vor pune bazele unei mișcări sindicale moderne, cei car vor pune bazele activității sub un format nou. Ei sunt acei, care vin cu inițiative și aceste inițiative au fost observate în cadrul Concursului organizat pentru tineri, precum și în cadrul proiectului Școala Sindicală, unde tinerele sindicaliste au elaborat proiecte bune, pentru angajații de la întreprinderile din sistemul energetic.


Sergiu Suruceanu, membrul Comisiei de Tineret din cadrul CNSM, prezent la activitate, a precizat că tinerii trebuie să fie motorul schimbării cât și a inovației din societate. Tinerii trebuie să vie cu entuziasmul, energia și ideile proaspete, necesare pentru a transforma lumea muncii în care trăim, inclusiv lumea în general.
În aceeași ordine de idei, Sergiu Suruceanu a vorbit că drepturile tinerilor nu se rezumă doar la aspectele legate de remunerare și condiții de muncă, ci este nevoie de crearea unei culturi organizaționale în Republica Moldova, care să promoveze egalitatea de șanse, incluziunea și respectul reciproc.


Lilia Terentiev, președinta Comisiei de Tineret a FSCRE a făcut un bilanț al activităților pe parcursul anului 2023, informând participanții atât despre activitățile desfășurate în cadrul Federației cât și participarea tinerilor la instruiri și diverse activități, organizate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.
Activitatea Comisiei de Tineret a FSCRE pentru anul curent a fost apreciată cu calificativul ,,foarte bine”.
În cadrul seminarului-training cu genericul „Gestionarea emoțiilor și a stresului”, tinerii sindicaliști au fost familiarizați cu mecanismele și înțelegerea emoțiilor (vina, rușinea, frica, furia, dezgustul, tristețea, bucuria), rolul emoțiilor în sănătate, dezvoltare și reziliență, emoțiile funcționale și emoții disfuncționale, acceptarea și integrarea emoțiilor precum și mecanisme de gestionare ale emoțiilor. Un alt subiect abordat a fost stresul, unde tinerii au aflat cauzele și simptomele stresului, ce este stresul bun și stresul rău, dezvoltarea rezilienței la stres, abordarea ABC în gestionarea stresului și tehnicile rapide de gestionare a stresului.


Ștefan Popov, formatorul evenimentului a relatat despre faptul că în prezent, în societate, tinerii și întreaga populație, se confruntă cu diferite provocări și foarte mulți factori de stres, presiuni academice, profesionale, relații cu cei din jur și la toate acestea e nevoie de ținut piept. Însă, din păcate, nu avem cunoștințele necesare cum să gestionăm eficient aceste emoții și stres, subliniind astfel importanța acestui eveniment.
Totodată, formatorul a precizat, că datorită presiunilor vieții cotidiene, care sunt în creștere, tinerii de astăzi sunt mai vulnerabili față de generația anterioară, cu diverse categorii de probleme: tulburări emoționale, stări de anxietate, depresii, probleme de relație în familii sau societate, precum și în dezvoltarea profesională.
De asemenea, tinerii sindicaliști au primit diplome de gratitudine pentru participare activă în cadrul Comisiei de Tineret a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, contribuție substanțială în promovarea valorilor sindicale, apărarea drepturilor şi intereselor tinerilor.