MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicaliștii din cadrul FSCRE s-au întrunit în ședința ordinară

La 20 decembrie curent, în conformitate cu prevederile statutare, în incinta Institutului Muncii, Membrii Consiliului General și Biroul Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au întrunit în ședință ordinară de evaluare a activității  pentru anul 2023 și trasarea obiectivelor majore în vederea realizării, Programului strategic al FSCRE pentru anii 2020 -2025.

În prima parte a ședinței membrii Biroului Executiv au examinat și adoptat Hotărâri de ordin financiar.

Debutul activității a demarat într-un format solemn cu intonarea Imnului FSCRE, onorarea Drapelului de Stat și a Sindicatului de ramură.

La deschiderea evenimentului președinta FSCRE,  Margareta Strestian a salutat membrii CG și oaspeții de onoare.

În calitate de invitați au participat vicepreședinții Federației și partenerii sociali care au venit cu un mesaj de mulțumire și de apreciere a activității: Iurie Ivanov – Vicepreședintele FSCRE, Gheorghi Efteni – Vicepreședintele FSCRE, Ilie Tutunaru – Membru al  Consiliului de Administrație SA ,,MOLDOVAGAZ”, Cristina Pereteatcu – Secretar de Stat, Ministerul Energiei, Igor Zubcu – Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Membrii Consiliului General au examinat mai multe subiecte ce țin de activitatea sindicală pe parcursul anului curent.

Ordinea de zi propusă spre examinare a inclus următoarele chestiuni:

  • Cu privire la modificarea componenței nominale a Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova;
  • Cu privire la revocarea/alegerea membrilor Biroului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova;
  • Cu privire la excluderea organizațiilor sindicale membre din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova;
  • Cu privire la acțiunile Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova în scopul asigurării protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat pentru anul 2023 (Raport);
  • Aprobarea Planului de acțiuni al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova pentru anul 2024, în vederea realizării Strategiei FSCRE pentru anii 2020-2025;
  • Aprobarea listei unităților economice, din cadrul organizațiilor sindicale membre, unde vor fi efectuate vizite de lucru ale reprezentanților Inspectoratului Muncii al Sindicatelor în anul 2024.

Margareta Strestian, președinta FSCRE a prezentat un raport amplu cu referire la activitatea Consiliului General și a punctat principalele realizări în perioada de referință.

Totodată a făcut referință la domeniile principale a activității sindicale: Dialogul Social și Parteneriatul social, Asistența juridică a membrilor de sindicat, activitatea financiară, activitatea CT și CF, Securitatea și sănătatea în muncă, Instruirea cadrelor si activului sindical, activitatea internațională, „Anul 2023 a fost marcat de eforturi continue în realizarea obiectivelor Strategice ale FSCRE pentru anii 2020 – 2025, care includ realizarea misiunii de bază – apărarea drepturilor și intereselor profesionale, social-economice și de muncă ale salariaților-membri de sindicat, prin reprezentarea, promovarea, consolidarea dialogului social care să conducă la soluționarea problemelor cu care se confruntă salariații, respectarea principiilor democrației sindicale, libertății de acțiune și opinie a tuturor organizațiilor sindicale membre, creșterea nivelului de profesionalism a liderilor și membrilor de sindicat, monitorizarea respectării Convenției Colective la nivel de ramură, a Contractelor colective la nivel de unitate. Parteneriatul social la nivel de ramura gaze, în anul 2023 a fost sub egida păcii sociale și s-a axat pe monitorizarea realizării prevederilor Convenției Colective nivel ramural și a Contractelor Colective nivel de unitate. La 15 decembrie curent, a fost semnat ACORDUL ADIȚIONAL pentru modificarea și completarea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care va intra în vigoare din 01.01.2024.

Noile garanții pentru salariați vizează cuantumul și condițiile de plată a adaosului pentru muncă neîntreruptă în ramura gaze, precum și concediul suplimentar paternal pentru îngrijirea copilului nou-născut sau adoptat, a comunicat M. Strestian

În cadrul activității Liderii sindicali au raportat despre activitatea sindicală a OSP membre ale FSCRE pentru perioada anului 2023.

La finalul activității M. Strestian a menționat liderii sindicali, doamnele președinte a CT, CF, CC cu Diplome de Excelență pentru contribuție substanțială în promovarea valorilor sindicale, apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, participarea activă în cadrul activităților.

Toți participanții au mulțumit pentru buna colaborarea și organizarea a activității.

La rândul său Președinta a venit cu un mesaj:

             ,,Apreciem înalt și aducem mulțumiri tuturor membrilor CG al FSCRE, CT și CF, angajaților aparatului FSCRE, pentru implicare activă și contribuție în organizarea și desfășurarea activităților cu caracter sindical pe parcursul anului 2023.

         Aducem mulțumiri partenerilor sociali pentru dialogul social constructiv și rezultativ, în atingerea scopurilor comune trasate!

Vă îndemnăm și în continuare la solidaritate, consolidare și susținere reciprocă!

 Doar împreună vom reuși să atingem obiectivele propuse!”  

 

Consiliul General al FSCRE și-a onorat obligațiunile și angajamentele statutare față de membrii de sindicat, protejarea membrilor de sindicat rămânând a fi un obiectiv principal și o prioritate pentru toate organizațiile sindicale membre.