MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Tinerii sindicaliști s-au întrunit în cadrul forumului Comisiei de Tineret a FSCRE „Tânăr lider sindical al FSCRE”

În perioada 17-19 mai curent, peste 50 de tineri sindicaliști, reprezentanți ai organizațiilor sindicale primare s-au întrunit, în cadrul  a XVIII – a ediție a Forumului Comisiei de Tineret a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și  etapa finală a concursului „Tânăr lider sindical al FSCRE”.

Forumul CT a fost organizat sub egida Consiliului General al Federației, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru anul 2024, în vederea realizării Strategiei FSCRE pentru anii 2020-2025.

Activitatea a avut drept obiectiv, motivarea apartenenței la sindicat și sporirea abilităților de reprezentare a drepturilor tinerilor, analiza  specificului participării în procesul decizional la diverse nivele și creșterea gradului de informare privind activitatea FSCRE și CT.

La lucrările Forumului CT au participat: conducerea FSCRE, în persona doamnei Margareta STRESTIAN, Alexandru ȘEVCIUC, membru al Consiliului de Administrație  SA “MOLDOVAGAZ”, Igor ZUBCU, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Nolina POMPĂRĂU, șef Direcția gaze naturale și produse petroliere, Ministerului Energiei, membrii Biroului Executiv, Consiliului General al Federației și formatorii, implicați în cadrul activităților de instruire: Mariana MEG ȚURCAN, Expertă națională și internațională. Politici și lucru de tineret, Stela STRATILA – SÎRBU, consilier juridic, protecția social-economică, recrutare, FSCRE, Valeria GARBATOVSCHI, profesor discipline de specialitate pedagogice, Colegiul ,,Alexei Mateevici”, Gheorghe TIMOFTICĂ, Șef secție asigurarea calității, IP Centrul de excelență în construcții.

Evenimentul a fost moderat de Lilia Terentiev președinta Comisei de Tineret a FSCRE, care a relatat despre activitățile organizate de  CT a FSCRE și CNSM și etapele concursului „Tânăr lider sindical al FSCRE” .

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a salutat participanții și invitații evenimentului menționând, că Forumul Comisiei de Tineret, este o bună experiență  acumulată  pe parcursul edițiilor anterioare desfășurate, cu noi tendințe a procesului de instruire ce include aspectele teoretice, practice, traninguri și concursuri de dezvoltare a competențelor şi abilităților profesionale sindicale a unei echipe de tineri sindicaliști moderni. „Sperăm ca tinerii care sunt prezenți în sală să prindă curaj de a se înscrie pe viitor la concursurile organizate de CT a FSCRE, fapt ce va contribui la schimbul de experiență între tinerii sindicaliști și de promovare a imaginii pozitive a sindicatelor. Menționez că Strategia FSCRE include obiective bazate pe principiul egalității de gen și promovarea tinerilor în organele sindicale decizionale. De asemenea în Convenția Colectivă la nivel ramural pentru anii 2022-2026, semnată la 05 mai 2022, sunt incluse un șir de garanții motivaționale pentru tineri și familiile acestora. Prin intermediul diferitor proiecte educaționale desfășurate de FSCRE și CNSM mulți din tinerii noștri au avut oportunitatea de  a se perfecționa: Școala Sindicală, Școala Proiectelor, Școala negociatorului sindical, Drepturile tinerilor la locul de muncă, a reiterat M. Strestian”.

Tinerii au participat  la  diferite activități de instruire și traininguri:

  • Coeziunea comunității Support Line;
  • Dezvoltarea personală și leadership;
  • Exerciții de consolidare a simțului de apartenență și aport în cadrul sindicatelor;
  • Obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) nr.8 Muncă decentă și creștere    economică, în viziunea tinerilor sindicaliști
  • Participarea sindicalistului în procesul decizional;
  • Fundamente și Pași de Bază în scrierea proiectelor.

În a două parte a Forumului Comisia de Concurs în componența: Lilia FRANȚ Vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Ilona JOSANU, Consilieră FSCRE, lector universitar USM, Victor TALMACI, Președintele Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții SINDICONS, Dorin SURUCEANU Director adjunct, IM, Elena CARCHILAN, Consilier principal în domeniul juridic, Federația sindicală „Sănătatea” au vizionat  lucrările  celor 19 participanți  elaborate pe diferite tematici sindicale cu ajutorul instrumentelor de creare (power point, canva, prezi sau format video) cu respectarea  criteriilor Regulamentului.

Ultima etapă a concursului a constituit-o „Victorina sindicală”, care s-a desfășurat într-un mod interactiv. La această probă au participat câte 2 concurenți, Comisia de concurs acordându-le câte o întrebare din tematicile instruirilor desfășurate online. Astfel, în baza rezultatelor obținute, în funcție de punctajul acumulat, Comisia a selectat învingători:

Locil I  Iana Ciocati ,OSP a Angajaților SRL „Bălți – Gaz”;

Locil IIMaxim Pulber OSP a Angajaților SRL „Flacăra Albastră”;

Locil IIIMarina Profirean OSP a Angajaților SRL „Gagauz  – Gaz”;

La finele activității Margareta Strestian a înmânat participanților și învingătorilor la concurs, Diplome, cupe și cadouri sub formă de certificat, formatorilor, membrilor Comisiei de concurs, Diplome de Mulțumire.

Aducem mulțumiri tuturor participanților din cadrul Forumului participanților la concurs, formatorilor sindicali, partenerilor sociali din ramură, președinților organizațiilor sindicale membre, care au delegat tinerii și tradițional ne susțin în toate activitățile desfășurate de Federație.

Vă îndemnăm,

fiți puternici,  fiți uniți,  fiți activi,  fiți o forță!