MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Instruirea sindicaliștilor – o prioritate a FSCRE

Astăzi, 40 membri se sindicat din cadrul OSP a Angajaților SRL „Orhei – Gaz”: filialele „Rezina – Gaz” și  „Șoldănești – Gaz”, au fost informați în cadrul seminarului: “Protecția social economică a salariaților – obiectiv prioritar al sindicatelor”, organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și OSP a Angajaților SRL „Orhei – Gaz”.

Lucrările seminarului s-au desfășurat în or. Rezina, sediul filialei „Rezina – Gaz”, la care au participat specialiștii din domeniul juridic, economic, resurse umane, maiștri, lăcătuși, controlori.

Activitatea se înscrie în Planul activităților educaționale pentru semestrul I al anului 2024, având ca scop informarea membrilor de sindicat cu privire la protecția social – economică, prevederile legale ce țin de salarizare, impozitare, prestațiile de asigurări sociale de stat și sistemul public de pensii din Republica Moldova.

Cu un mesaj de salut la lansarea activității au fost prezenți:

 • Margareta Strestian – președinta FSCRE;
 • Natalia Tăvăluc – președinta OSP a Angajaților SRL „Orhei – Gaz”;
 • Sergiu Mihalache – directorul filialei „Rezina – Gaz”;
 • Serghei Russu – directorul filialei „Șoldănești – Gaz”.

În deschiderea activității, Margareta Strestian, a comunicat despre principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare, în urma negocierilor cu partenerii sociali.

Sindicaliștii au fost familiarizați de reprezentantele CNAS, doamnele: Liuba Rotaru, șef subdiviziune teritorială și Tamara Strungaru, șef adjunct subdiviziune teritorială cu cele mai recente modificări operate în legislația muncii, referindu-se la cele mai importante aspecte:

 • Prevederile cadrului legal la stabilirea indemnizațiilor pentru copii;
 • Modificări în vigoare de al 01.01.2024
 • Prevederile cadrului legal la stabilirea și recalculul pensiilor și altor prestații sociale;
 • Serviciile electronice prestate de CNAS;
 • Acorduri internaționale în domeniul securității sociale încheiate de Republica Moldova cu alte state;
 • Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți;
 • Ghișeul unic în domeniul muncii și protecției sociale.

Participanții au abordat diverse subiecte legate de teamtica menționată și să afle răspunsuri la multe întrebări de la reprezentanta CNAS.

La finele activității participanții au mulțumit organizatorilor pentru tematicile actuale, care le vor servi drept suport în activitatea sindicală.

Activitățile de informare a membrilor de sindicat este o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura FSCRE.