MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Liderii sindicali au participat la lucrările forumului Consiliului General al FSCRE

Membrii Consiliului General al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), în parteneriat cu IndustriALL Global Union, au participat la lucrările Forumului din anul 2024.

Activitatea se înscrie în Planul de acțiuni pentru anul curent și obiectivele Strategice, pentru anii 2020 – 2025.

Evenimentul a fost lansat de președinta FSCRE – dna Margareta Strestian, menționând că Forumul, este o bună experiență acumulată în timp, cu noi tendințe a procesului de instruire ce include aspecte teoretice, practice, traninguri de dezvoltare a competențelor şi abilităților profesionale a liderilor sindicali.

Conform agendei Forumului, participanții au fost instruiți și antrenați în activități ce au inclus câteva paneluri de lucru privind:

-Organizarea unei campanii „NO EXCUSE” lansată în 2024

– Participarea reprezentanților FSCRE în grupul de lucru pentru egalitatea de gen;

-Politică industrială durabilă;

-Revizuirea și analiza situației politice, socio-economice și a muncii;

– Participarea la elaborarea Planlui de acțiuni la implementarea și monitorizarea politicii IndustriALL Global Union

IndustriALL, reprezintă lucrătorii din întregul lanț de aprovizionare de producție, de la extracția resurselor naturale până la produsele de consum final, joacă un rol esențial în solicitarea unor politici industriale durabile. IndustriALL recunoaște că industria este un motor cheie al creării de locuri de muncă și al dezvoltării economiilor naționale și fundamentul pentru un nivel de trai bun

Membrii Consiliului General al FSCRE sunt solidari și au susținut apelul Comitetul Executiv al IndustriALL Global Union, care a solicitat tuturororganizațiilor afiliate să sprijine încetarea ocupării ilegale a Palestinei de cătreIsrael, să sprijine sfârșitul războiului, drepturile și securitatea tuturor oamenilorprin apelul: ,,Apărăm pacea și justiția,,

Totodată au participat la adoptarea Rezoluției Comitetul Executiv al IndustriALL Global Union care include un șir de prevederi prin care se solicită reluarea negocierilor diplomatice pentru a aborda cauzele fundamentale a acestei catastrofe umanitare care datează de mai bine de 75 de ani, pentru a ajunge la o soluție justă și durabilă în regiune, în cadrul unei soluții cu două state, un obiectiv care poate fi realizat numai prin mijloacepașnice, în conformitate cu rezoluțiile ale Națiunile Unite:

Ca sindicat afiliat condamnăm războiul nesfârșit al Israelului împotriva poporuluipalestinian, continuarea genocidului din Gaza, precum și ocupația ilegală și etnicăîn Cisiordania, unde au fost răniți peste 77.000 palestinienii, au fost uciși peste35.000 de oameni, inclusiv peste 14.000 de copii, și unde mai mult de 2,3milioane din populație a fost strămutată.

Ca sindicat, apărăm dreptul la autodeterminare al tuturor oamenilor din toate statele. Mișcarea noastră este cea mai mare mișcare a societății civile din lume și nu putem permite ca această crimă împotriva umanității să continue prin tăcerea noastră, asta ar păta istoria mișcării noastre.

În spiritul concluziilor rezoluției Comitetului Executiv al IndustriALL, reafirmăm că în calitate de sindicate, apărăm pacea, justiția, libertatea, egalitatea în drepturi, democrația, demnitatea umană și egalitatea suverană a tuturor popoarelor și tuturor statelor.

În același timp, apărăm libertatea de întrunire pentru a garanta drepturile oamenii să demonstreze pașnic. Solidaritatea noastră este mai esențială ca niciodată în acest moment.

Apărăm dreptatea și pacea. Salutăm toți oamenii, în special tinerii, care luptă pentru pace și justiție.

VOM PLEDA PENTRU

Solidaritate sindicală și de cooperare pentru pace, democrație și drepturi.

Atingerea dreptății sociale, egalității și echității, cu un standard de viață decent pentru toți salariații;

Vom susține și promova negocierile colective sectoriale ca mijloc de reducere a inegalității, de creștere a salariilor și de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de a împiedica companiile să exploateze nivelurile scăzute ale cerințelor legale pentru a obține un avantaj competitiv;CONTINUĂM SĂ LUPTĂM CA:

Sindicatele ca mișcare progresistă, au oportunitatea de a construi o nouă societate. Dacă dorim să facem parte din acest proces, trebuie să ne asigurăm că organizația noastră este capabilă să desfășoare acțiuni și să genereze soluții de care oamenii lucrători pe care îi reprezentăm au nevoie.

Să implementăm acest lucru în cadrul structurilor sindicatelor noastre, care reflectă realitatea noastră existentă. Acțiunile noastre trebuie să fie ghidate de principiile unificării, aducerea oamenilor de partea noastră, unitatea sindicatelor pentru a crea organizații mai puternice.Participanții Forumului au luat parte la elaborarea Planului de Acțiuni, IndustriALL Global Union, care include un șir de garanții:

Promovarea accentului extins al Declarației Centenarului OIM privind viitorul muncii asupra drepturilor fundamentale la libertatea de asociere și negociere colectivă, precum și salariile minime adecvate, limitele orare, siguranța și sănătatea;Va promova ratificarea, aplicarea și conformitatea cu toate standardele internaționale de muncă;

Va organiza și mobiliza solidaritatea globală ori de câte ori drepturile lucrătorilor și ale sindicatelor sunt amenințate sau atacate și să reziste amestecului guvernului în relațiile industriale;

Va sprijini organizațiile afiliate în consolidarea capacității lor de a răspunde la încălcările drepturilor muncii;

Va construi alianțe între sindicate, precum și colaborări strategice cu alte organizații, pentru a maximiza influența noastră colectivă în promovarea și protejarea drepturilor;

Va solicitata adoptarea Convenției OIM privind lanțul global de aprovizionare, care stabilește responsabilitățile legale atât ale angajatorilor direcți, cât și ale firmelor-mamă și oferă îndrumări pentru dezvoltarea politicilor și legislației care să asigure respectarea drepturilor lucrătorilor.

Participanții forumului au menționat actualitatea și utilitatea informației prezentate în cadrul evenimentului, pe lângă faptul că contribuie la sporirea capacităților lor profesionale și personale, sunt un bun prilej pentru a face schimb de opinii și de a se împărtăși cu experiența în OSP membre ale FSCRE.

De - adminfscre

Aniversarea a 75 de ani, de activitate a SRL „BĂLȚI – GAZ”

La 05 iunie curent, Margareta Strestian, Președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a partricipat în cadrul unui eveniment festiv – Aniversarea a 75 de ani, de activitate a SRL „BĂLȚI – GAZ”, în Sistemul Gaze al Republicii Moldova.
OSP a Angajaților SRL „BĂLȚI – GAZ”,are la evidență un număr de 258 membri de sindicat.
În cadrul evenimentului a participat dl Ilie Tutunaru, membru al Consiliului de Administrație SA ,,MOLDOVAGAZ” și alți oaspeți de onoare.
Președinta FSCRE a adresat un mesaj de felicitare tuturor salariaților membri de sindicat, mulțumindu-le pentru dedicație și profesionalism pe parcursul anilor în sistemul de transport al gazelor naturale din RM.
Cu acest prilej, în semn de recunoștință și gratitudine pentru rezultate deosebite cu impact major asupra dezvoltării ramurii gaze, M. Strestian a înmânat dlui Ruslan Antoniuc, director al SRL „BĂLȚI – GAZ”, Diplomă de Gratitudine.
Totodată un grup de salariați au fost menționați cu Diplome de Onoare și cadouri sub formă de certificate:
 Sergiu Biriuc – lăcătuș serviciul de exploatarea gazoductelor și sistemelor de gaze, filiala „Rîșcani – gaz”;
 Evgheni Savciuc – lăcătuș controlor, sectorul nr.1 „Danul”, filiala „Glodeni – gaz”;
 Andrian Curecheru – lăcătuș controlor sectorul „Răuțel”, filiala „Fălești – gaz”;
 Aurel Gînju – lăcătuș controlor sectorul nr.2 „Biruința”, filiala „Sîngerei – gaz”;
 Veaceslav Godovaniuc, electrogazosudor, serviciul exploatarea gazoductelor și sistemelor de gaze, filiala „Bălți – gaz”.
Menționam, că FSCRE, în continuare va contribui substanțial la apărarea intereselor profesionale, social-economice și de muncă ale salariaților – membri de sindicat din ramura noastră.
De - adminfscre

Cei mai talentați copii ai membrilor de sindicat din cadrul FSCRE au fost premiați pentru creativitatea de care au dat dovadă în cadrul concursului de desen „Ilustrez cartea mea preferată”

🎨🖌️Cu prilejul „Zilei Internaționale a copilului”, marcată anual la 1 iunie, cu recunoștință și un sentiment de mândrie astăzi, am fost alături de copiii membrilor de sindicat, învingătorii Concursului de desen „Ilustrez cartea mea preferată”, din cadrul OSP membre ale Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.
Anul acesta au participat un număr record, 440 de copii ai salariaților, membri de sindicat din cadrul OSP a Angajaților membre ale FSCRE.
În cadrul festivității, de premiere deja la a VIII-a ediții, dna Margareta Strestian, președinta FSCRE, a adresat copiilor un mesaj de felicitare dorindu-le, sănătate, o copilărie fericită alături de părinți și bunici în liniște și pace.
Prezentă la eveniment membra comisiei, Olimpiada Arbuz -Spatari directoarea Școlii de Arte Plastice „Alexei Sciusev” și membra Uniunii Artiștilor Plastici, a dat înalte aprecieri fiecărei lucrări în parte dorindule succese în dezvoltarea talentului și artei plastice.
Iurie Matei, Artist al poporului, șef al Departamentului Artei Plastice, Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice. Membru Titular a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova a dat o apreciere înaltă picturilor realizate în care copiii și-au exprimat gândurile, tehnicile abordate, imaginația și creativitatea despre cărțile lecturate.
Prin urmare, la înmânarea Diplomelor și cadourilor, învingătorii asistați de părinți au redat și au descris în cuvinte proprii tematica reflectată în lucrarea sa.
La categoria de vârstă 7-10 ani:
🥇Locul I – Maria Nicolaev, organizația sindicală primară a Anjajaților SRL „Ialoveni – Gaz”;
🥈Locul II – Daria Manea, organizația sindicală primară a Angajaților
S.R.L „Moldovatransgaz”;
🥉Locul III – Vlad Bîrsanu, organizația sindicală SRL „ LUKOIL – Moldova”.
La categoria de vârstă 11-13 ani:
🥇 Locul I – Alexandra Litviniuc, organizația sindicală primară a Angajaților
SRL „Ungheni – Gaz”;
🥈Locul II – Maria Cotruța, organizația sindicală primară a Angajaților
SRL „Flacăra Albastră ”;
🥉Locul III – Valeria Martinenco, organizația sindicală primară a Angajaților
SRL „Cimișlia – Gaz ”.
La categoria de vârstă 14-16 ani:
🥇Locul I – Ecaterina Angheni, organizația sindicală primară a Angajaților
SRL „Bălți -Gaz;
🥈Locul II – Bogdan Bobeico, organizația sindicală primară a Angajaților SRL „Orhei – Gaz ”, filiala Șoldănești – Gaz;
🥉Locul III – Livia Sînchetru, organizația sindicală primară a Angajaților SRL „Chișinău – Gaz”.
Comisia de concurs a acordat premiul special pentru creativitate, Cameliei – Maria Moraru, organizația sindicală primară SRL „Chișinău – Gaz ”, vârsta 16 ani.✍️
Torta cu tematica reprezentativă a concursului a fost un deliciu deosebit și savurată cu plăcere de copii și cei prezenți la eveniment.
FSCRE, aduce mulțumiri tuturor participanților la concurs, salariaților membri de sindicat, liderilor sindicali și membrilor Comisiei de concurs pentru conlucrare aportul adus la buna desfășurare a concursului menționat.
Copilăria e vârsta la care cea mai profunda bucurie poate fi un zâmbet curat. Copilăria e o lume aparte, plina de lumina si armonie. Să vă bucuraţi de ea, dragi copii!
LA MULTI ANI!!!☀️☀️☀️
De - adminfscre

Instruirea sindicaliștilor – o prioritate a FSCRE

Astăzi, 40 membri se sindicat din cadrul OSP a Angajaților SRL „Orhei – Gaz”: filialele „Rezina – Gaz” și  „Șoldănești – Gaz”, au fost informați în cadrul seminarului: “Protecția social economică a salariaților – obiectiv prioritar al sindicatelor”, organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și OSP a Angajaților SRL „Orhei – Gaz”.

Lucrările seminarului s-au desfășurat în or. Rezina, sediul filialei „Rezina – Gaz”, la care au participat specialiștii din domeniul juridic, economic, resurse umane, maiștri, lăcătuși, controlori.

Activitatea se înscrie în Planul activităților educaționale pentru semestrul I al anului 2024, având ca scop informarea membrilor de sindicat cu privire la protecția social – economică, prevederile legale ce țin de salarizare, impozitare, prestațiile de asigurări sociale de stat și sistemul public de pensii din Republica Moldova.

Cu un mesaj de salut la lansarea activității au fost prezenți:

 • Margareta Strestian – președinta FSCRE;
 • Natalia Tăvăluc – președinta OSP a Angajaților SRL „Orhei – Gaz”;
 • Sergiu Mihalache – directorul filialei „Rezina – Gaz”;
 • Serghei Russu – directorul filialei „Șoldănești – Gaz”.

În deschiderea activității, Margareta Strestian, a comunicat despre principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare, în urma negocierilor cu partenerii sociali.

Sindicaliștii au fost familiarizați de reprezentantele CNAS, doamnele: Liuba Rotaru, șef subdiviziune teritorială și Tamara Strungaru, șef adjunct subdiviziune teritorială cu cele mai recente modificări operate în legislația muncii, referindu-se la cele mai importante aspecte:

 • Prevederile cadrului legal la stabilirea indemnizațiilor pentru copii;
 • Modificări în vigoare de al 01.01.2024
 • Prevederile cadrului legal la stabilirea și recalculul pensiilor și altor prestații sociale;
 • Serviciile electronice prestate de CNAS;
 • Acorduri internaționale în domeniul securității sociale încheiate de Republica Moldova cu alte state;
 • Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți;
 • Ghișeul unic în domeniul muncii și protecției sociale.

Participanții au abordat diverse subiecte legate de teamtica menționată și să afle răspunsuri la multe întrebări de la reprezentanta CNAS.

La finele activității participanții au mulțumit organizatorilor pentru tematicile actuale, care le vor servi drept suport în activitatea sindicală.

Activitățile de informare a membrilor de sindicat este o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura FSCRE.

De - adminfscre

Tinerii sindicaliști s-au întrunit în cadrul forumului Comisiei de Tineret a FSCRE „Tânăr lider sindical al FSCRE”

În perioada 17-19 mai curent, peste 50 de tineri sindicaliști, reprezentanți ai organizațiilor sindicale primare s-au întrunit, în cadrul  a XVIII – a ediție a Forumului Comisiei de Tineret a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și  etapa finală a concursului „Tânăr lider sindical al FSCRE”.

Forumul CT a fost organizat sub egida Consiliului General al Federației, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru anul 2024, în vederea realizării Strategiei FSCRE pentru anii 2020-2025.

Activitatea a avut drept obiectiv, motivarea apartenenței la sindicat și sporirea abilităților de reprezentare a drepturilor tinerilor, analiza  specificului participării în procesul decizional la diverse nivele și creșterea gradului de informare privind activitatea FSCRE și CT.

La lucrările Forumului CT au participat: conducerea FSCRE, în persona doamnei Margareta STRESTIAN, Alexandru ȘEVCIUC, membru al Consiliului de Administrație  SA “MOLDOVAGAZ”, Igor ZUBCU, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Nolina POMPĂRĂU, șef Direcția gaze naturale și produse petroliere, Ministerului Energiei, membrii Biroului Executiv, Consiliului General al Federației și formatorii, implicați în cadrul activităților de instruire: Mariana MEG ȚURCAN, Expertă națională și internațională. Politici și lucru de tineret, Stela STRATILA – SÎRBU, consilier juridic, protecția social-economică, recrutare, FSCRE, Valeria GARBATOVSCHI, profesor discipline de specialitate pedagogice, Colegiul ,,Alexei Mateevici”, Gheorghe TIMOFTICĂ, Șef secție asigurarea calității, IP Centrul de excelență în construcții.

Evenimentul a fost moderat de Lilia Terentiev președinta Comisei de Tineret a FSCRE, care a relatat despre activitățile organizate de  CT a FSCRE și CNSM și etapele concursului „Tânăr lider sindical al FSCRE” .

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a salutat participanții și invitații evenimentului menționând, că Forumul Comisiei de Tineret, este o bună experiență  acumulată  pe parcursul edițiilor anterioare desfășurate, cu noi tendințe a procesului de instruire ce include aspectele teoretice, practice, traninguri și concursuri de dezvoltare a competențelor şi abilităților profesionale sindicale a unei echipe de tineri sindicaliști moderni. „Sperăm ca tinerii care sunt prezenți în sală să prindă curaj de a se înscrie pe viitor la concursurile organizate de CT a FSCRE, fapt ce va contribui la schimbul de experiență între tinerii sindicaliști și de promovare a imaginii pozitive a sindicatelor. Menționez că Strategia FSCRE include obiective bazate pe principiul egalității de gen și promovarea tinerilor în organele sindicale decizionale. De asemenea în Convenția Colectivă la nivel ramural pentru anii 2022-2026, semnată la 05 mai 2022, sunt incluse un șir de garanții motivaționale pentru tineri și familiile acestora. Prin intermediul diferitor proiecte educaționale desfășurate de FSCRE și CNSM mulți din tinerii noștri au avut oportunitatea de  a se perfecționa: Școala Sindicală, Școala Proiectelor, Școala negociatorului sindical, Drepturile tinerilor la locul de muncă, a reiterat M. Strestian”.

Tinerii au participat  la  diferite activități de instruire și traininguri:

 • Coeziunea comunității Support Line;
 • Dezvoltarea personală și leadership;
 • Exerciții de consolidare a simțului de apartenență și aport în cadrul sindicatelor;
 • Obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) nr.8 Muncă decentă și creștere    economică, în viziunea tinerilor sindicaliști
 • Participarea sindicalistului în procesul decizional;
 • Fundamente și Pași de Bază în scrierea proiectelor.

În a două parte a Forumului Comisia de Concurs în componența: Lilia FRANȚ Vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Ilona JOSANU, Consilieră FSCRE, lector universitar USM, Victor TALMACI, Președintele Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții SINDICONS, Dorin SURUCEANU Director adjunct, IM, Elena CARCHILAN, Consilier principal în domeniul juridic, Federația sindicală „Sănătatea” au vizionat  lucrările  celor 19 participanți  elaborate pe diferite tematici sindicale cu ajutorul instrumentelor de creare (power point, canva, prezi sau format video) cu respectarea  criteriilor Regulamentului.

Ultima etapă a concursului a constituit-o „Victorina sindicală”, care s-a desfășurat într-un mod interactiv. La această probă au participat câte 2 concurenți, Comisia de concurs acordându-le câte o întrebare din tematicile instruirilor desfășurate online. Astfel, în baza rezultatelor obținute, în funcție de punctajul acumulat, Comisia a selectat învingători:

Locil I  Iana Ciocati ,OSP a Angajaților SRL „Bălți – Gaz”;

Locil IIMaxim Pulber OSP a Angajaților SRL „Flacăra Albastră”;

Locil IIIMarina Profirean OSP a Angajaților SRL „Gagauz  – Gaz”;

La finele activității Margareta Strestian a înmânat participanților și învingătorilor la concurs, Diplome, cupe și cadouri sub formă de certificat, formatorilor, membrilor Comisiei de concurs, Diplome de Mulțumire.

Aducem mulțumiri tuturor participanților din cadrul Forumului participanților la concurs, formatorilor sindicali, partenerilor sociali din ramură, președinților organizațiilor sindicale membre, care au delegat tinerii și tradițional ne susțin în toate activitățile desfășurate de Federație.

Vă îndemnăm,

fiți puternici,  fiți uniți,  fiți activi,  fiți o forță!