MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, prima instituție vizitată de Marcel Spatari în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale

La scurt timp după învestirea sa în funcție, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a participat  la o întrevedere cu conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), membrii Comitetului Confederal și șefi de departamente din cadrul CNSM.

Accentul discuțiilor s-au axat pe „Munca Decentă” ca un obiectiv strategic al ambilor parteneri sociali. De asemenea, dicuțiile au vizat situația actuală pe piața  muncii și provocările salariaților pe timp de criză pandemică și economică, relațiile de muncă, economia tenebră, stimularea creșterii salariului minim pe economie în sectorul public și privat, rolul sindicatelor în cadrul comisiei tripartite, negocierile colective la nivel de ramură, sistemul integrat al inspecției muncii, securitatea socială, parteneriatul social, strategia de comunicare și cadrul de cooperare inter-instituțional, modificări la Codul Muncii, etc. 

În prima sa vizită în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a prezentat prioritățile Guvernului pe domeniul muncii și protecției sociale și a expus propunerile pentru îmbunătățirea politicilor și a legislației în domeniu. Printre acestea se numără majorarea pensiilor, îmbunătățirea mecanismului de creștere a salariului minim pe economie, atât în sectorul public, cât și privat, combaterea fenomenului de evaziune fiscală la achitarea salariilor, creșterea productivității muncii, atragerea investitorilor pentru a crea noi locuri de muncă, stabilirea unor instrumente de protejare a drepturilor salariaților, digitalizarea serviciilor sociale acordate populației.

De asemenea, ministrul a subliniat că va acorda o atenție sporită domeniului muncii și protecției sociale și consideră importantă necesitatea informării corecte și depline a salariaților referitor la drepturile lor pentru a-și putea apăra interesele profesionale. La fel, prin negocieri colective, acestea să fie promovate consecvent, iar salariații să fie implicați inclusiv la luarea deciziilor în organizațiile în care activează și să le fie respectate condițiile de muncă, dreptul la informare și consultare și echitatea socială.

Oleg Budza, președintele CNSM, a salutat faptul că noul ministru a ales ca prima sa vizită să fie la sindicate, având un domeniu comun de activitate. În discursul său, liderul sindical a pus accent pe cîteva direcții privind crearea de noi locuri de muncă cu un salariu decent și pentru a-i motiva pe lucrători să rămână acasă și să contribuie la creșterea economiei țării, salarizarea muncii, pe îmbunătățirea dialogului social la nivel tripartit, combaterea economiei informale, asigurarea garanțiilor salariaților prin negocieri colective eficiente, modificări la Codul Muncii și instanțele specializate pe litigiile individuale și colective de muncă, respectarea standardelor internaționale a muncii.

Sindicaliștii au apreciat faptul că Marcel Spătari este aproape de interesele salariaților și cunoaște în detaliu particularitățile activității acestui sector: problemele angajaților, drepturile acestora, cadrul legal și insuficiențele lui, etc. Sindicatele au pledat pentru crearea unui sistem unificat de înregistrare a relațiilor de muncă prin crearea unui registru de evidență a salariaților. La discuții, s-a pus accent pe necesitatea creării acestuia cât mai urgent, constituind una dintre prerogativele noului ministru de la investirea sa în funcție.

În ultimii ani, acesta a activat în calitate de director general al companiei de consultanță în domeniul protecției salariaților Syndex România. A participat activ la efectuarea cercetărilor în Republica Moldova, România și Uniunea Europeană pe marginea situației salariaților și cunoaște îndeaproape piața muncii, relațiile companie-angajat, dialogul social, dreptul muncii, etc. „Știu foarte bine ce înseamnă muncă sindicală și sper ca parteneriatul social să funcționeze”, a adăugat noul ministru al Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul dialogului, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale își propun pentru următoarea perioadă să consolideze dialogul social și să deblocheze negocierile colective, să dezvolte un cadru de cooperare proactiv spre protecția sporită a salariaților, îmbunătățirea politicilor și legislației în domeniul muncii.

De - adminfscre

Măsuri sporite de protecție a salariaților pe timp de caniculă

Pentru a asigura protejarea salariaților pe timp de caniculă, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, solicită conducătorilor unităților economice din ramură, să asigure toate măsurile prevăzute de legislație, astfel încât salariații să nu fie afectați de căldură în orele de lucru.

Starea caniculară generează o serie de riscuri termice – șocul termic, insolația, deshidratarea, arsuri solare, care pot avea consecințe grave asupra persoanelor expuse. Conform Legii securităţii și sănătății în muncă, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru protecția securității și a sănătății lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale.

Atunci când sunt înregistrate temperaturi care depășesc + 30 de grade Celsius, legislația națională îi obligă pe patroni să asigure condiții minimale pentru menținerea stării de sănătate a salariaților, adică sa fie redusă intensitatea și ritmul activităților fizice, să fie asigurată ventilația la locul de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static și a perioadelor de lucru cu perioadele de repaus.

În perioada caniculară, angajaților trebuie să li se ofere câte 2-4 litri/persoană de apă carbogazoasă salină sau minerală, să li se asigure echipament individual de protecție și dușuri.

Pentru promovarea securității și a sănătății lucrătorilor expuși anumitor riscuri termice în perioada caniculară, este necesar ca aceștia să fie asigurați cu echipament de protecție adecvat, inclusiv pentru protejarea capului și a corpului, aprovizionați cu apă potabilă pentru fiecare persoană pe durata unui schimb de muncă.

Totodată, fiecare dintre lucrători trebuie să țină cont de mai multe lucruri: este vorba despre o îmbrăcăminte corespunzătoare, despre o hidratare adecvată, evitarea situațiilor în care angajații se află vreme îndelungată în soare.

Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții, de comun acord cu reprezentanții salariaților, sunt în drept să decidă reducerea programului de lucru în perioada caniculară.

Potrivit prevederilor legislației, în condiții de caniculă, organele abilitate trebuie să întreprindă controale și alte măsuri pentru a depista și pedepsi pe patronii care nu respectă prevederile legale de protecție a angajaților în perioada caniculară. Legislația națională prevede ca angajatorii care nu întreprind masuri de protecție împotriva caniculei, riscă să fie sancționați cu amenzi cuprinse între 80 și 500 de unități convenționale.

De - adminfscre

Marcarea a 45 ani de la fondarea stației de compresoare sectorul Vulcănești, „Moldovatransgaz” SRL

La 23 iulie 2021, Margareta Strestian, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a partricipat în cadrul unui eveniment festiv cu prilejul a 45 de ani,  de la fondarea Stației de compresoare sectorul Vulcănești,  „Moldovatransgaz” SRL.

La festivitate a participat Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, însoțit de o delegație formată din membrii Consiliului de Administrație, șefi de direcție, consilieri  și alți oaspeți de onoare.

Președintele FSCRE M. Strestian a adresat un mesaj de felicitare tuturor angajaților membri de sindicat, mulțumindu-le pentru dedicație și profesionalism pe parcursul anilor în sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova.

Cu acest prilej, din numele Consiliului General al Federației, în semn de recunoștință, apreciere pentru eforturile depuse și rezultate obținute,  doamna M. Strestian a înmînat Diplome și cadori la un grup de angajați:

  • Mincov Ilia Mihail, șef, sectorul Vulcănești;

  • Potop Dumitru Sergiu, șef, stația de comprimare sectorul Vulcănești;
  • Podgornii Andrei, lăcătuș AAM și C;

  • Bozbei Nicolai, lăcătuș la lucrările de intervenție și reconstrucție în sistemul cu gaze;

  • Petrov Piotr, șofer, serviciul de transport;
  • Onofrei Olga, maistru, serviciul de telecomunicații.

Totodată în cadrul evenimentului Iurie Dolghier, director „Moldovatransgaz” SRL a menționat întreg colectivul Sectorului de Producere Vulcănești, cu „Diploma de onoare de cea mai înaltă categorie” pentru profesionalism și contribuție semnificativă la dezvoltarea industriei gazelor naturale în Reublica Moldova.

La fel cu Diplome de onoare de categoria I și II și premii bănești au fost menționate persoanele care au un stagiu de muncă mai mult de 30 și 25 ani.

Veteranii cu un grad înalt de experiență în domeniul dat au primit Diplome de mulțumire și cîte un aport bănesc.

Menționam, că FSCRE, în continuare va contribui substanțial la apărarea intereselor profesionale, social-economice și de muncă ale salariaților –  membri de sindicat din ramura noastră.

De - adminfscre

Organizația Internațională a Muncii a lansat o nouă ediție a Jurnalului Internațional de Cercetare publicat de Biroul OIM-ACTRAV

Organizația Internațională a Muncii  în cadrul unei întrevederi în format online, a lansat o nouă ediție a  Jurnalului Intemațional de Cercetare a Muncii publicat de Biroul OIM-ACTRAV. Subiectul de bază al prezentei întrevederi, la care au participat reprezentanți și lideri ai sindicatelor din Europa și Asia Centrală, inclusiv din cadrul Confederației Nafionale a Sindicatelor din Moldova, s-a axat pe constatările și recomandările experților OIM.
Conform publicației OIM, sindicatele și-au apărat pozițiile și au contribuit la o mai bună protejare a lucrătorilor și a locurilor de muncă din întreaga lume. 
Recomandările experților OIM, incluse în revistă, pun accent pe necesitatea solidarității partenerilor sociali, precum și acțiuni urgente pentru: accelerarea procesului de ieșire durabilă si stabilă din criză.

Краткий Обзор Журнала RUS
De - adminfscre

Sindicaliști din Europa și Asia Centrală au examinat efectele pandemiei și prioritățile pentru următoarea perioadă

Sindicatele joacă un rol important în combaterea pandemiei și promovarea unei redresări centrate pe oameni, potrivit unui nou număr al Jurnalului Internațional de Cercetare a Muncii publicat de Biroul pentru Activități al Lucrătorilor (ACTRAV) al Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Constatările și recomandările experților OIM, incluse în Jurnal, legate de impactul pandemiei și rolul sindicatelor, au fost subiectul de bază al unei întrevederi, care s-a desfășurat online, luni, 12 iulie, la care au participat reprezentanți și lideri ai sindicatelor din Europa și Asia Centrală, inclusiv de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

Conform publicației OIM, sindicatele și-au apărat pozițiile și au contribuit la protejarea mai bună a lucrătorilor și a locurilor de muncă din întreaga lume. Acest lucru se întâmplă în ciuda impactului devastator al crizei pandemice asupra lucrătorilor și familiilor acestora, creșterii accentuate a încălcărilor drepturilor sindicale, pierderea membrilor și ostilitatea manifestată față de sindicate în unele țări.

După cum a comunicat Sergeyus Glovackas, ofițer al Biroului OIM-ACTRAV, în publicație se subliniază că sindicatele au nevoie urgentă de noi strategii pentru a contribui la recuperarea locurilor de muncă, consolidarea sistemelor de siguranță și sănătate și realizarea protecției sociale universale pentru toți, egalitatea de gen, digitalizarea și o tranziție justă către o dezvoltare economică durabilă. Mai mult, abordând aceste provocări, pandemia COVID-19 ar putea fi o oportunitate de revitalizare a sindicatelor, susține Glovackas.

„Pandemia COVID-19 a demonstrat în mod clar că provocările evidențiate acum doi ani în Declarația Centenarului OIM rămân valabile pe tot parcursul crizei actuale. Nu poate exista justiție socială și muncă decentă pentru toți fără o foaie de parcurs centrată pe oameni și consolidarea instituțiilor la locul de muncă, în special a organizațiilor muncitorilor. Astfel, adoptarea la cea de-a 109-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii din acest an a Apelului global la acțiune pentru recuperarea centrată pe om de la COVID-19 confirmă această viziune a Declarației Centenarului și urgența punerii sale în aplicare”, a comunicat Maria Helena André, director OIM-ACTRAV.

Prezent la această activitate, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a comunicat despre acțiunile organizațiilor sindicale din R. Moldova în perioada pandemică, subliniind și recentele activități de conjugare a eforturilor dintre CNSM și Confederația Națională a Patronatului din R. Moldova, care au semnat un Memorandum de înțelegere ce vizează colaborarea în mai multe domenii de referință în domeniul politicilor social-economice.

Publicația OIM evidențiază importanța dialogului social ca mijloc de creștere a numărului de membri ai sindicatelor și de a contribui la conceperea și implementarea eficace a unei strategii post-pandemice de redresare credibilă și cuprinzătoare.

Datele pe care le relevă publicația arată că dialogul social, folosit pentru a construi consensul între lucrători și angajatori, a contribuit la o creștere de 26% a numărului de membri ai sindicatelor în general. La nivel global, 83% dintre sindicate au utilizat instrumentele dialogului social ca răspuns la pandemie, aproximativ 89% dintre sindicate participând la consultări tripartite. Publicația spune că organizațiile muncitorilor trebuie să continue să se angajeze cu guvernele și organizațiile patronale în fiecare etapă a dezvoltării și implementării răspunsurilor la COVID-19.

Recomandările experților OIM, incluse în revistă, pun accent pe necesitatea solidarității partenerilor sociali, precum și acțiuni urgente pentru accelerarea procesului de ieșire durabilă și stabilă din criză.

De - adminfscre

Sindicatele și Patronatul au încheiat un Memorandum de înțelegere

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) au semnat astăzi, 7 iulie, un Memorandum de înțelegere.

Din partea CNSM, documentul a fost semnat de Oleg Budza, președinte al Confederației, iar din partea CNPM, de către Leonid Cerescu, președinte al CNPM.

Părțile au convenit asupra susținerii necesității modificării cadrului legal în ceea ce privește schimbarea mecanismului de reexaminare a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, și anume, prin negocieri colective dintre partenerii sociali la nivel național.

Totodată, Memorandumul prevede contribuirea, prin mecanismele parteneriatului social, la elaborarea unui proiect de lege prin care să fie modificat cadrul legal în vederea oferirii partenerilor social la nivel național a dreptului la negocieri colective pe marginea mărimii cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real și extinderii aplicării acestuia asupra întregului sector real al economiei.

De asemenea, sindicaliștii și patronatul au convenit în privința asigurării pe deplin a dreptului la negocieri colective la toate nivelurile parteneriatului social în ce privește stabilirea mărimilor garanțiilor minime în domeniul salarizării. În următoarea perioadă, părțile vor înainta o solicitare comună Guvernului Republicii Moldova în vederea stabilirii unui nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real.

Memorandumul a fost încheiat pornind de la rolul și atribuțiile celor două instituții, stabilite în Legea patronatelor și Legea sindicatelor, precum și în statutele lor. În același timp, părțile și-au fundamentat decizia bazându-se pe prevederile Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectiva, nr.144 – privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaționale ale muncii, nr. 154 – privind promovarea negocierii colective, nr. 131 – privind fixarea salariilor minime, în special în ce privește țările în curs de dezvoltare, precum și ale Codului muncii și Legii salarizării.

De asemenea, părțile au subliniat importanța încheierii Memorandumului dat având în vedere necesitatea asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării pentru a menține puterea de cumpărare a salariilor și a asigura un mediu concurențial echitabil, luând în considerare evoluția economică din R. Moldova, inflația, procesele migraționale a forței de muncă, necesitatea compensării veniturilor ratate ale salariaților pe parcursul pandemiei de Covid-19, precum și asigurarea unor garanții minime în domeniul salarizării corespunzătoare nevoilor salariaților.

Amintim că, despre intenția de a încheia un asemenea Memorandum părțile au comunicat la data de 17 iunie curent, în cadrul unei întrevederi comune, unde s-a discutat despre necesitatea de a reexamina cuantumul minim garantat al salariului, care ar putea fi stabilit în mărime de 3100 de lei, începând cu 1 iulie 2021.

CNSM-CNPM-Memorandum