MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Mesaj de condoleanțe

Colectivul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova este profund îndurerat de vestea trecerii la cei veșnici a dlui Fiodor Covaliji, director SRL Taraclia-gaz.

O veste dureroasă și o pierdere imensă.

A plecat dintre noi un conducător devotat și remarcabil în sistemul gaze, care a consacrat cu abnegație peste 27 ani de activitate acestui domeniu. Performanța sa profesională și dedicația au contribuit enorm la procesul de gazificare și furnizare fiabilă a gazelor consumatorilor din  zona de deservire a SRL Taraclia-Gaz.

Un coleg dedicat muncii, un profesionist notoriu și conducător de excepție, un OM cu înalte calități morale și intelectuale, așa va rămâne în memoria și în inimile noastre.

Sincere condoleanțe și compasiune familiei îndoliate, colegilor și celor apropiați. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.

 

Președinta FSCRE
Margareta Strestian

De - adminfscre

FSCRE continuă instruirea membrilor de sindicat în domeniul Sănatății și Securității în muncă (SSM)

La 11 noiembrie curent, în incinta Institutului Muncii al Sindicatelor din Moldova, au fost instruiți 40 membri de sindicat (persoanele responsabile de securitatea și sănătatea în muncă la unitate/instituție și membri ai Comitetului pentru SSM), din 17 organizații sindicale, membre ale Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, la seminarul cu genericul: „Evaluarea factorilor de risc. Atestarea locurilor de muncă”.

Activitatea a avut drept obiectiv familiarizarea specialiștilor responsabil de domeniul sănătății și securității în muncă (SSM) cu prevederile normelor de securitate și sănătate în muncă, evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.

Securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE.

 

Atît reprezentanții angajatorilor cît și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM trebuie șă fie instruiți și să cunoască normele și măsurile\ pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, protecția salariaților la locul de muncă,  eliminarea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă.

Participanții activității menționate au fost instruiți de specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, inspector superior.

Criteriile de securitate și sănătate la întreprindere, alături de productivitatea, complexitatea și importanța muncii, trebuie să devină pentru angajatori o prioritate.

Astfel în cadrul activității, au fost abordate subiecte privind SSM pe următoarele domenii:

 • Cadrul juridic în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM);
 • Politicile statului și cele sindicale în domeniul SSM. Organizarea și desfășurarea activităților de protecție și prevenire la locul de muncă;
 • Factorii de risc profesional. Sistemul de muncă și elementele sale.
 • Pericole din sistemul de muncă. Identificarea riscurilor profesionale;
 • Prevederile normelor de securitate și sănătate în muncă privind evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 • Metode de evaluare a securității muncii. Scopul, criteriile și etapele de evaluarea a riscurilor.
 • Prevenirea riscurilor profesionale. Planificarea, elaborarea planului de protecție și prevenire a riscurilor profesionale;
 • Cercetarea accidentelor de muncă. Acordarea primului ajutor;
 • Constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului pentru SSM.

Participanții au avut  posibilitatea să adreseze întrebări și să primească răspunsuri de la specialiștii IMS. Totodata au avut parte și de exerciții și metode practice privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare la locul de muncă.

 

În scopul acordării suportului metodologic pentru utilizarea și aplicarea în practica de zi cu zi, participanților li-au fost distibuite pliante și cîte un „GHID PENTRU EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE LA LOCUL DE MUNCĂ”, cu referire la responsabilitățile angajatorilor și drepturile lucrătorilor în domeniul SSM, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Seminarul se înscrie în Planul activităților educaționale pentru trimestrul IV, al anului 2022.

Prin desfășurarea activităților SSM, vom contrbui la diminuarea numărului de accidente de muncă cu urmări grave sau mortale.

VIAȚA ARE PRIORITATE, ORICE ACCIDENT DE MUNCĂ

POATE FI PREVENIT!

 

De - adminfscre

Spartachiada ediția a XXVIII-a, a FSCRE și Spartachiada ediția a XVIII-a, a SA ,,Moldovagaz”.

Tradițional, în ajunul sărbătorii profesionale ,,Ziua  lucrătorului din sistemul gaze și petrol , marcată anual în prima duminică a lunii septembrie,  Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) în parteneriat cu SA ,,Moldovagaz organizează Spartachiada lucrătorilor din ramura gaze.

În perioada 02-04 septembrie, curent la baza sportivă a Casei de odihnă ,,Campingul din Vadul lui Vodă”, s-au desfășurat probele sportive în cadrul Spartachiadei ediția a XXVIII-a, a FSCRE și Spartachiadei ediția  a XVIII-a, a SA ,,Moldovagaz.

La deschiderea evenimentului, Margareta Strestian, preşedinta FSCRE,  a adresat  un mesaj de felicitare tuturor participanților și invitaților şi a remarcat că Spartachiada se desfășoară sub egida Consiliului General al Federației, cu susținerea întreprinderilor și a comitetelor sindicale  membre, având ca scop, promovarea modului sănătos de viaţă în rândul salariaților, prin desfășurarea activităților sportive, destinate fortificării sănătății şi profilaxiei bolilor profesionale, precum și pentru consolidarea relațiilor de prietenie și schimbul de experiență între participanți.

Totodată, Margareta Strestian, a menționat importanța păstrării tradițiilor sportive și a mulțumit conducăto­rilor întreprinderilor și președinților comitetelor sindicale din ramură, care au organizat buna pregătire și participare a echipelor la competițiile sportive.

La activitățile solemne au participat:

Președintele Consiliului de Administrație SA ,,Moldovagaz”- Vadim Ceban, Preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova – Igor Zubcu, Vicepreședintele Comitetului Național Olimpic din Republica Moldova – Tudor Golea,  conducătorii uni­tăţilor economice și președinții organizațiilor sindicale membre ale FSCRE.

Conform regulamentului, competițiile sportive s-au organizat la următoarele probe sportive: minifotbal, volei (bărbați şi femei), tenis de masă, sărituri în lungime, șah, joc de dame, darts, tragerea odgonului, ridicarea greutăților.

Competițiile sportive au fost evaluate, de către Colegiu  de arbitri  alcătuit din 14 arbitri de talie națională și internațională,  în frunte cu arbitru principal Veaceslav Prozorov, arbitru de categorie internațională (Președintele colegiului de arbitri din Federația de volei din Republica Moldova).

La competițiile sportive au participat 16 echipe, care au întrunit 470 salariați, membri de sindicat. Toate echipele participante au dat dovadă de disciplină și abilități sportive foarte bune.

Clasamentul final al Spartachiadei pe probe:

CUPA FSCRE                       

DISPUTA GENERALĂ

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz

locul II – echipa  SRL ,,Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz

Mini –fotbal :

locul I – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul II – echipa SRL ,,Ungheni-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Chișinău-gaz”

Volei bărbaţi:

locul I – echipa SRL ,,Florești-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul III –  echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

Tenis de masă:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II –  echipa SA ,,Moldovagaz”

locul III – echipa SRL ,,Cahul-gaz”

Sărituri în lungime:

locul I – echipa SRL  ,,Ialoveni-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Orhei-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

 Joc de dame:

locul I – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul III – echipa SRL  ,,Ialoveni-gaz”

Şah:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II – echipa  SRL ,,Cimișlia-gaz”

locul III – echipa  SRL ,,Taraclia-gaz”

CUPA PREŞEDINTELUI  FSCRE

locul I – echipa SRL ,,Orhei-gaz

locul II – echipa SRL ,,Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz

Tragerea odgonului:

locul I – echipa SRL ,,Orhei-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Taraclia-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

Darts:

locul I – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul II – echipa SRL ,,Chișinău-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Orhei-gaz”

Ridicarea greutăţilor:

locul I – echipa  SRL ,,Bălți-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul III – echipa SRL ,,Orhei-gaz”

CUPA PREŞEDINTELUI  SA ,,MOLDOVAGAZ

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz

locul II – echipa  SRL ,,Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz

 Mini –fotbal :

locul I – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul II – echipa SRL ,,Ungheni-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Chișinău-gaz”

Volei bărbaţi:

locul I – echipa SRL ,,Florești-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul III –  echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

Tenis de masă:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II –  echipa SA ,,Moldovagaz”

locul III – echipa SRL ,,Cahul-gaz”

Sărituri în lungime:

locul I – echipa SRL  ,,Ialoveni-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Orhei-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

 Joc de dame:

locul I – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul III – echipa SRL ,,Ialoveni-gaz”

Şah:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II – echipa  SRL ,,Cimișlia-gaz”

locul III – echipa  SRL ,,Taraclia-gaz”

Competiția sportivă  volei-feminin a fost organizată separat şi nu a influențat la rezultatele finale ale Spartachiadei.

Volei feminin:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Taraclia-gaz,,

locul III –  echipa SRL ,,Ialoveni-gaz,,

Toate echipele participante au fost distinse cu ,,Cupa prieteniei”, iar echipele învingătoare au fost decorate cu diplome, cupe şi premii bă­neşti.

De - adminfscre

Declarația sindicatelor privind reformele preconizate în domeniul legislației muncii

Sindicatele își exprimă îngrijorarea și, totodată, condamnă reformele preconizate ale legislației muncii (care diminuează drepturile și garanțiile salariaților), adoptate de Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură pe 26.05.2022, care au drept scop:

 • excluderea obligației angajatorului de a prezenta la angajare informația despre condițiile de muncă;
 • prelungirea duratei perioadei de probă de la 3 până la 6 luni pentru toate categoriile de salariați, cu excepția muncitorilor necalificați;
 • excluderea interdicției privind stabilirea perioadei de probă pentru salariații angajați prin concurs;
 • stabilirea dreptului angajatorului la modificarea unilaterală a condițiilor de muncă reglementate de contractul individual de muncă;
 • excluderea obligației achitării tuturor plăților salariale în cazul demisiei salariatului, în ziua eliberării sau, cel târziu, în ziua imediat următoare;
 • concedierea salariatului, pentru încălcarea repetată a sancțiunii disciplinare, inclusiv după expirarea validității primei sancțiuni;
 • constatarea necorespunderii profesionale, printr-o evaluare organizată doar la nivel de unitate;
 • stabilirea dreptului angajatorului de a alege între restabilirea salariatului la locul de muncă sau plata unei compensații, în cazul unei concedieri declarată ilegală;
 • majorarea substanțială a orelor de muncă suplimentare;
 • stabilirea termenului de preaviz de 2 luni, în cazul salariatului, care dorește să revină înainte de termen din concediul pentru îngrijirea copilului;
 • excluderea sporului de minimum 50 la sută din salariu pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului temporar absent și altele.

Modalitatea de adoptare a inițiativei legislative nr. 146 din 20.04.2022, fără o abordare constructivă a consultării partenerilor sociali și mai ales, fără avizul Guvernului, nu poate fi catalogată decât drept interes major de exploatare prin muncă a cetățenilor țării, în favoarea businessului și a investitorilor străini, fapt care este absolut inadmisibil. Or, asemenea reforme nu se conformează nici la standardele internaționale în domeniul muncii, ratificate de Republica Moldova, nici la Acordul de asociere RM – UE.

Adoptarea acestor modificări, fără a fi finalizate consultările publice cu părțile interesate, în lipsa avizului Guvernului și, mai ales, în lipsa expertizei Organizației Internaționale a Muncii, promisă de președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova reprezentanților CNSM (prezenți la consultările publice din 13.05.2022 și din 25.05.2022), provoacă atât nemulțumiri în rândul membrilor de sindicat, cât și intenția acestora de a protesta în masă.

Adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a reformelor sus-menționate, în pofida obiecțiilor și riscurilor evidențiate în avizul CNSM, va justifica în mod cert cele declarate de CNSM – „Guvernarea promovează doar interesele angajatorilor și a investitorilor străini, acționând astfel împotriva lucrătorilor, cetățenilor și sindicatelor”.

În contextul celor expuse, CNSM, în calitate de reprezentant al celor 24 de centre sindicale național-ramurale și a cca 300 000 de membri de sindicat, solicită repetat președintelui Republicii Moldova, președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova, tuturor fracțiunilor parlamentare:

 • stoparea promovării inițiativei legislative nr. 146 din 20.04.2022, până la obținerea expertizei Organizației Internaționale a Muncii;
 • continuarea consultărilor publice cu părțile interesate, implicând și mediul academic;
 • obținerea avizului Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, după cum prevede art. 5 din Legea nr. 245/2006;
 • asigurarea respectării drepturilor și intereselor de muncă ale cetățenilor (salariaților), principiilor parteneriatului social în sfera muncii, precum și a standardelor internaționale în domeniul muncii, inclusiv a angajamentelor asumate de Republica Moldova prin art. 371 din Acordul de asociere RM-UE.

În caz de ignorare a celor solicitate supra, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova își anunță determinarea pentru mobilizarea membrilor de sindicat, în scopul apărării drepturilor și garanțiilor statuate de Codul muncii și normele dreptului internațional.

Sursa: www.sindicate.md

De - adminfscre

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, prima instituție vizitată de Marcel Spatari în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale

La scurt timp după învestirea sa în funcție, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a participat  la o întrevedere cu conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), membrii Comitetului Confederal și șefi de departamente din cadrul CNSM.

Accentul discuțiilor s-au axat pe „Munca Decentă” ca un obiectiv strategic al ambilor parteneri sociali. De asemenea, dicuțiile au vizat situația actuală pe piața  muncii și provocările salariaților pe timp de criză pandemică și economică, relațiile de muncă, economia tenebră, stimularea creșterii salariului minim pe economie în sectorul public și privat, rolul sindicatelor în cadrul comisiei tripartite, negocierile colective la nivel de ramură, sistemul integrat al inspecției muncii, securitatea socială, parteneriatul social, strategia de comunicare și cadrul de cooperare inter-instituțional, modificări la Codul Muncii, etc. 

În prima sa vizită în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a prezentat prioritățile Guvernului pe domeniul muncii și protecției sociale și a expus propunerile pentru îmbunătățirea politicilor și a legislației în domeniu. Printre acestea se numără majorarea pensiilor, îmbunătățirea mecanismului de creștere a salariului minim pe economie, atât în sectorul public, cât și privat, combaterea fenomenului de evaziune fiscală la achitarea salariilor, creșterea productivității muncii, atragerea investitorilor pentru a crea noi locuri de muncă, stabilirea unor instrumente de protejare a drepturilor salariaților, digitalizarea serviciilor sociale acordate populației.

De asemenea, ministrul a subliniat că va acorda o atenție sporită domeniului muncii și protecției sociale și consideră importantă necesitatea informării corecte și depline a salariaților referitor la drepturile lor pentru a-și putea apăra interesele profesionale. La fel, prin negocieri colective, acestea să fie promovate consecvent, iar salariații să fie implicați inclusiv la luarea deciziilor în organizațiile în care activează și să le fie respectate condițiile de muncă, dreptul la informare și consultare și echitatea socială.

Oleg Budza, președintele CNSM, a salutat faptul că noul ministru a ales ca prima sa vizită să fie la sindicate, având un domeniu comun de activitate. În discursul său, liderul sindical a pus accent pe cîteva direcții privind crearea de noi locuri de muncă cu un salariu decent și pentru a-i motiva pe lucrători să rămână acasă și să contribuie la creșterea economiei țării, salarizarea muncii, pe îmbunătățirea dialogului social la nivel tripartit, combaterea economiei informale, asigurarea garanțiilor salariaților prin negocieri colective eficiente, modificări la Codul Muncii și instanțele specializate pe litigiile individuale și colective de muncă, respectarea standardelor internaționale a muncii.

Sindicaliștii au apreciat faptul că Marcel Spătari este aproape de interesele salariaților și cunoaște în detaliu particularitățile activității acestui sector: problemele angajaților, drepturile acestora, cadrul legal și insuficiențele lui, etc. Sindicatele au pledat pentru crearea unui sistem unificat de înregistrare a relațiilor de muncă prin crearea unui registru de evidență a salariaților. La discuții, s-a pus accent pe necesitatea creării acestuia cât mai urgent, constituind una dintre prerogativele noului ministru de la investirea sa în funcție.

În ultimii ani, acesta a activat în calitate de director general al companiei de consultanță în domeniul protecției salariaților Syndex România. A participat activ la efectuarea cercetărilor în Republica Moldova, România și Uniunea Europeană pe marginea situației salariaților și cunoaște îndeaproape piața muncii, relațiile companie-angajat, dialogul social, dreptul muncii, etc. „Știu foarte bine ce înseamnă muncă sindicală și sper ca parteneriatul social să funcționeze”, a adăugat noul ministru al Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul dialogului, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale își propun pentru următoarea perioadă să consolideze dialogul social și să deblocheze negocierile colective, să dezvolte un cadru de cooperare proactiv spre protecția sporită a salariaților, îmbunătățirea politicilor și legislației în domeniul muncii.

De - adminfscre

Măsuri sporite de protecție a salariaților pe timp de caniculă

Pentru a asigura protejarea salariaților pe timp de caniculă, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, solicită conducătorilor unităților economice din ramură, să asigure toate măsurile prevăzute de legislație, astfel încât salariații să nu fie afectați de căldură în orele de lucru.

Starea caniculară generează o serie de riscuri termice – șocul termic, insolația, deshidratarea, arsuri solare, care pot avea consecințe grave asupra persoanelor expuse. Conform Legii securităţii și sănătății în muncă, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru protecția securității și a sănătății lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale.

Atunci când sunt înregistrate temperaturi care depășesc + 30 de grade Celsius, legislația națională îi obligă pe patroni să asigure condiții minimale pentru menținerea stării de sănătate a salariaților, adică sa fie redusă intensitatea și ritmul activităților fizice, să fie asigurată ventilația la locul de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static și a perioadelor de lucru cu perioadele de repaus.

În perioada caniculară, angajaților trebuie să li se ofere câte 2-4 litri/persoană de apă carbogazoasă salină sau minerală, să li se asigure echipament individual de protecție și dușuri.

Pentru promovarea securității și a sănătății lucrătorilor expuși anumitor riscuri termice în perioada caniculară, este necesar ca aceștia să fie asigurați cu echipament de protecție adecvat, inclusiv pentru protejarea capului și a corpului, aprovizionați cu apă potabilă pentru fiecare persoană pe durata unui schimb de muncă.

Totodată, fiecare dintre lucrători trebuie să țină cont de mai multe lucruri: este vorba despre o îmbrăcăminte corespunzătoare, despre o hidratare adecvată, evitarea situațiilor în care angajații se află vreme îndelungată în soare.

Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții, de comun acord cu reprezentanții salariaților, sunt în drept să decidă reducerea programului de lucru în perioada caniculară.

Potrivit prevederilor legislației, în condiții de caniculă, organele abilitate trebuie să întreprindă controale și alte măsuri pentru a depista și pedepsi pe patronii care nu respectă prevederile legale de protecție a angajaților în perioada caniculară. Legislația națională prevede ca angajatorii care nu întreprind masuri de protecție împotriva caniculei, riscă să fie sancționați cu amenzi cuprinse între 80 și 500 de unități convenționale.