MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Informarea continuă a tinerilor – baza viitorilor lideri sindicali

Formarea echipei Comisiei de Tineret din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, reprezintă o bază importantă pentru sindicate în ceea ce privește educația sindicală.

La 27 februarie curent, la Institutul Muncii, în conformitate cu AGENDA activității de formare locală în cadrul cursului de perfecționare a formatorilor sindicali  organizat de CNSM cu suportul Agenției Daneze pentru Dezvoltarea Sindicatelor (DTDA), în incinta Institutului Muncii al Sindicatelor s-a desfășurat seminarul: Sindicatul – garant în promovarea drepturilor și intereselor tinerilor. Programe motivaționale corelate tinerilor membri de sindicat” .

Grupul țintă l-au constituit 20 de participanți, membrii Comisiei de Tineret a FSCRE și reprezentanți din cadrul OSP.

Seminarul a avut drept scop, dezvoltarea competențelor în domeniul sindical și cel a raporturilor de muncă.

Activitatea a fost moderată de dna Stela Stratila – Sîrbu, formator sindical nivel național.

La activitate au participat președinta FSCRE, Margareta Strestian și președinta Comisiei de Tineret Lilea Terentiev.

În mesajul său de salut președinta FSCRE, a subliniat că punerea în aplicare a strategiei de educație a DTDA în cooperare cu CNSM și realizarea Strategiei FSCRE pentru anii 2020-2025, are ca scop de a utiliza formarea tinerilor ca instrument strategic în elaborarea politicilor și consolidarea capacităților în cadrul organizațiilor sindicale.

Tot odată a informat tinerii sindicaliști despre semnarea ACORDULUI ADIȚIONAL pentru modificarea și completarea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care a intrat în vigoare din 01.01.2024, negocierea implementării

tichetelor  de masă și realizarea, vizita de bune practici a membrilor Consiliului General în cadrul OSP a Angajaților SRL „Edineț – Gaz”, etc.

   „Ne dorim ca echipa Comisiei de Tineret să fie una consolidată, să veniți cu multe inițiative și bune practici de a implementa noi politici pentru tineret în ramura noastră. Sunteți un potențial pentru a deveni viitori lideri de sindicat. Vă susținem și vă îndemnăm să participați activ în activitățile de instruire și proiectele educaționale organizate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova” a menționat M. Strestian.

La rândul său Lilea Terentiev a familiarizat Sindicaliștii despre lansarea și obiectivele concursului cu genericul „Tânăr lider sindical al FSCRE”, care se va desfășura în perioada 27 februarie – 17 mai 2024 și implementarea Proiectului educațional „Școala Sindicală din Moldova, ediția a X – a.

Informația de baza a fost prezentata de către dna formator, pe 5 module unde au fost abordate detaliat următoarele subiecte:

 • Drepturile și interesele profesionale, economice, de muncă şi sociale ale salariaților;
 • Mecanisme legale de apărare și promovare a drepturilor și intereselor salariaților de către sindicate;
 • Motivația sindicală. Sporirea apartenenței la sindicat prin implementarea instrumentelor motivaționale;
 • Identificarea noilor metode/programe motivaționale pentru tineri membri de sindicat, corelate problemelor și necesităților acestora;
 • Promovarea instrumentelor motivaționale și rolul primordial al membrului de sindicat în valorificarea sindicalismului.

Întruniți în trei grupuri de lucru sindicaliștii au identificat: metode noi de motivarea a salariaților pentru a deveni membru de sindicat, acțiunile sindicatelor pentru promovarea drepturilor membrilor de sindicat, informarea instrumentelor legale aplicabile în activitatea de zi cu zi a salariaților

Informația și tehnicile abordate în cadrul seminarului vor folosi ca instrument în apărarea și promovarea drepturilor și intereselor tinerilor salariați la locul de muncă.

Participanții au evaluat activitatea în baza chestionarelor elaborate de formatoare.

 

 

De - adminfscre

Concursul pentru tinerii membri de sindicat: „Tânăr lider sindical al FSCRE”

START CONCURS!!!

     Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), în conformitate cu PLANUL de acțiuni al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova pentru anul 2024, în vederea realizării Strategiei FSCRE pentru anii 2020-2025 și Anexa nr.1, la Hotărârea Biroului Executiv, nr. 11/4 din 03.02.2023, Federația lansează concursul pentru tinerii membri de sindicat: „Tânăr lider sindical al FSCRE”.

Concursul menționat reprezintă o etapă, parte integrantă, a Forumului Comisiei de Tineret al FSCRE 2024 și este implementat pentru a contribui la conștientizarea de către tinerii salariați a rolului esențial al Sindicatului în protejarea drepturilor și intereselor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat.

Concursul va contribui la realizarea a obiectivelor:

Obiectivul 1. Motivarea apartenenței la sindicat și conștientizarea calității de membru de sindicat.

Rezultat scontat: sporirea motivației apartenenței la sindicat a tinerilor cu vârsta de  pînă la 35 de ani.

Obiectivul 2. Implicarea activă a tinerilor în activitățile Federației de toate nivelurile.

Rezultat scontat: cresterea  numărului de tineri cu vârsta de pînă la 35 de ani, în componența comitetelor sindicale, a organelor decizionale și crearea rezervei de personal pentru funcțiile elective ale Federației.

Obiectivul 3. Creșterea gradului de informare a tinerilor membri de  sindicat privind activitatea Federației, inclusiv a Comisiei de Tineret.

Rezultat scontat: consolidarea mișcării sindicale, creșterea eficienței activității organizației sindicale primare.

Obiectivul 4. Aprofundarea abilităților de reprezentarea a drepturilor tinerilor în domeniul relațiilor sociale și de muncă, protecția și reprezentarea drepturilor și intereselor socio-economice ale tinerilor din cadrul  FSCRE.

Rezultat scontat: dezvoltarea competențelor tinerilor membri de sindicali și creșterea eficienței activității organizațiilor sindicale primare.

În concurs participă tineri, membri de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale primare membre a FSCRE cu vârsta de până la 35 de ani, inclusiv:

– membrii Comisiei de Tineret a FSCRE;

– membrii comisiei de tineret din organizația sindicală membră a FSCRE;

– președinți, organizatori sindicali și membrii comitetului sindical din organizația

sindicală membră a FSCRE.

Perioada de desfășurare a concursului 27 februarie – 17 mai 2024.

Concursul este format din câteva etape:

Etapa 0 –  prezentarea/transmiterea formularelor de participare de către participanți;

Etapa 1 – instruirea online și offline conform planului  (Anexa nr. 3);

Etapa 2 –  elaborarea lucrării cu ajutorul instrumentelor de creare și afișare a prezenărilor (power point, canva, prezi sau format video);

Etapa 3 – prezentarea lucrărilor în cadrul forumului Comisiei de Tineret ;

Etapa 4 – desfășurarea probei „Victorina sindicală”  în cadrul forumului Comisiei de Tineret 2024.

Pentru a participa la Concurs se completează formularul de participare (Anexa nr.1) și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, (Anexa nr.2).

Formularele de participare vor fi prezentate în format PDF până la 12 martie 2024, la adresa de e-mail: secretariat@fscre.md.

Toți participanții la concurs vor fi menționați cu Diplome de participare, iar premianții concursului cu Diplome și cadouri de preț. Decernarea se va desfășura la 18 mai  2024, în cadrul Forumului Comisiei de Tineret a FSCRE la b/o ODISEU, or. Vadul lui Vodă.

 • Regulamentul de desfășurare și organizare a concursului pentru tineri membri de sindicat „Tânăr lider sindical al FSCRE”, poate fi accesat aici

Invităm tinerii din cadrul organizațiilor sindicale primare membre ale FSCRE de a participa la  concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

 

De - adminfscre

Dialogul social constructiv – cheia succesului liderilor sindicali

Formarea continuă a liderilor sindicali din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova reprezintă o bază importantă de resurse pentru sindicate în ceea ce privește educația sindicală.

La 21 februarie curent,  în conformitate cu AGENDA activității de formare locală în cadrul cursului de perfecționare a formatorilor sindicali  organizat de CNSM cu suportul Agenției Daneze pentru Dezvoltarea Sindicatelor (DTDA), în incinta Institutului Muncii al Sindicatelor s-a desfășurat seminarul: „DIALOGUL SOCIAL PENTRU MUNCA DECENTĂ”.

Grupul țintă l-au constituit 20 de participanți, reprezentanți ai sindicatelor în cadrul comisiilor de negocieri colective la nivel de ramură și de unitate.

Seminarul a avut drept scop, creșterea forței sindicatelor de a lansa și purta negocieri direct cu patronatele. Încheierea unor acorduri adiționale la Convenția Colectivă la nivel de ramură și la Contractele Colective de Muncă (CCM). Dezvoltarea puterii sindicale, prin creșterea semnificativă a numărului de membri.

Activitatea a fost moderată de dna Margareta STRESTIAN, președinta FSCRE, formator sindical, nivel ramural.

La deschiderea activității M. STRESTIAN a subliniat că punerea în aplicare a strategiei de educație a DTDA în cooperare cu CNSM și realizarea Strategiei FSCRE pentru anii 2020-2025, are ca scop de a utiliza formarea ca instrument strategic în elaborarea politicilor și consolidarea capacităților în cadrul organizațiilor sindicale.

   „Noi împreună cu DVS, ne dorim să devenim un sindicat democratic, puternic și legitim, cu un număr mare de membri care plătesc cotizații, să dezvoltăm planuri educaționale  și șa aplicăm noi programe de formare continua a  liderilor de sindicat, deoarece acestea reprezintă potențialul pentru desfășurarea negocierilor colective, a campaniilor și a diseminării politicilor, precum și a programelor de formare și educație care vizează dezvoltarea unor servicii adecvate pentru membri de sindicat pe care îi reprezentăm” a menționat M. STRESTIAN.

Informația de baza a fost prezentata de către dna formator, pe 4 module unde    au fost abordate detaliat următoarele subiecte:

 • Dialogul Social European;
 • Care sunt bunele practici de Dialog Social la nivel național și european;
 • Avantajele și dificultățile Dialogului Social;
 • Conflictul;
 • Strategii de soluționare a conflictelor după modelul Thomas Kilmann.

Participanții au fost implicați în diverse activități,  metode interactive de lucru, tehnici de negociere, jocuri de rol, etc.

Întruniți în 4 grupuri de lucru sindicaliștii au identificat beneficiile, bunele practici, obstacolele Dialogului Social în țară, în ramură, acțiunile necesare și cele care trebuie evitate pentru consolidarea Dialogului Social.

Astfel, seminarul cu tematica dată va contribui la dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor liderilor sindicali din cadrul Organizațiilor sindicale primare membre ale FSCRE, care va continua procesul de formare pentru a putea actualiza și perfecționa în mod continuu planurile educaționale la nivel de OSP.

Participanții au evaluat activitatea în baza  chestionarelor elaborate de formator.

În baza feedback-ului primit liderii de sindicat, Federația va stabili prioritățile pentru programele specifice de formare și instruire pentru a fi puse în practica de zi cu zi a salariaților, membri de sindicat.

De - adminfscre

Sindicaliștii din Republica Moldova dezvoltă relațiile de cooperare cu sindicaliștii din Austria

La 05 februarie curent, Președinta FSCRE, Margareta Strestian și reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale, au efectuat o vizită de lucru la sediul Uniunii Sindicale din Austria (ÖGB), pentru a intensifica cooperarea pe diverse dimensiuni cu privire la protecția social-economică a membrilor de sindicat.
În dialog cu Korinna Schumann, vicepreședinta ÖGB, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a comunicat despre activitatea mișcării sindicale din Republica Moldova, realizările din ultima perioadă și obiectivele pentru anul curent, situația în domeniul dialogului social, situația de pe piața muncii, demersurile cu privire la consolidarea mișcării sindicale la nivel național.

Părțile au făcut un schimb de opinii despre provocările cu care se confruntă mișcarea sindicală din cele două țări, dificultățile cauzate de criza economică și creșterea prețurilor, și au subliniat importanța de a pune accentul în discuțiile cu Guvernul pe necesitatea menținerii unei politici orientate social pentru a susține salariații și a soluționa eficient problemele cu care aceștia se confruntă.

Totodată, reprezentanții CNSM au avut o întrevedere cu Adele Siegl, expert ÖGB, unde s-a discutat despre digitalizarea în lumea muncii, impactul inteligenței artificiale, rolul sindicatele în ceea ce privește protecția drepturilor și intereselor salariaților în contextul dezvoltării tehnologice.

De asemenea, sindicaliștii din țara noastră au făcut un schimb de experiență și bune practici cu reprezentanții mai multor sindicate austriece care reprezintă interesele salariaților din următoarele sectoare: comerț, sectorul bancar și companii de asigurări, mass-media, industrie, energetică, transport, sfera cercetării, servicii sociale, agricultură, minerit, construcții, industria constructoare de mașini, administrație publică.

Tot în cadrul acestei vizite, reprezentanții CNSM au discutat cu reprezentanții organizației austriece SOLIDAR despre implementarea în următoarea perioadă a unui proiect comun privind protecția socială și susținerea lucrătorilor din sfera asistenței sociale, consolidarea capacităților mișcării sindicale din Republica Moldova în contextul procesului de integrare în Uniunea Europeană și dezvoltarea dialogului social.

De - adminfscre

CINA OLIMPICĂ – 2024

La 26 ianuarie curent, președinta FSCRE, Margareta STRESTIAN a participat în cadrul evenimentului solemn dedicat zilei de fondare a CNOS (29 ianuarie 1991), și menționării celor mai performante rezultate sportive ale anului 2023, a instituțiilor și persoanelor care au contribuit în mod esențial la promovarea sportului și valorilor olimpice.
În cadrul Cinei Olimpice au fost celebrați campionii și victoriile lor.
Anul 2023 a fost unul cu roadă bogată în sport. Pentru a menționa cele mai frumoase rezultate sportive, CNOS a instituit mai multe categorii de premii.
În cadrul evenimentului a fost dezvăluită emblema TEAM MOLDOVA, care va reprezenta Echipa Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.
Federația a fost menționată cu CUPA CNOS -2023.
Cina Olimpică, a ajuns la a 11-a ediție și a reunit într-o atmosferă caldă membrii unei mari familii – Familia Olimpică din Republica Moldova: sportivi, antrenori, reprezentanți ai Federațiilor Sportive, parteneri și sponsori.