MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Spartachiada a VI-a a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

În perioada 22-24 septembrie 2023, în incinta Casei de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă”, s-au desfășurat competițiile finale din cadrul Spartachiadei a VI-a a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

La eveniment au participat circa 600 de sindicaliști, reprezentanți ai 16 centre sindicale național-ramurale inclusiv echipa Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), care a participat activ la toate probele sportive.

Obiectivul general al Spartachiadei a fost de a promova modul sănătos de viață și este în concordanță cu obiectivele strategice ale CNSM și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), cu accent pe ODD nr. 3 „Sănătate și bunăstare”.

Competițiile sportive s-au desfășurat între echipele centrelor sindicale național-ramurale la următoarele probe: volei – femei; volei – bărbați; minifotbal; tenis de masă; joc de dame; șah; ștafeta olimpică 4 x 100 m (doi bărbați și două femei); darts; lupta cu odgonul; cursa olimpică 1000 m.

În urma evaluării prestației sportivilor de către colegiul de arbitri, Federația a obținut victorii la următoarele probe sportive:

  • Minifotbal – locul I, echipa din cadrul SRL ,,Moldovatransgaz” și SRL ,,Bălți – Gaz”;

  • Darts – locul I, reprezentanții  din cadrul SA ,,Moldovagaz”  și SRL ,,Chișinău – Gaz”;

  • Tragerea odgonului – locul II, SRL ,,Bălți – Gaz”.

Prin efortul și dedicația dumneavoastră, am reușit să obținem un rezultat semnificativ.

Avem toată încrederea, că acest succes va stimula dezvoltarea sportului în cadrul colectivelor de muncă din ramura gaze și va crea o bază pentru viitoarele performanțe ale sportivilor-membri de sindicat.

Aducem sincere mulțumiri partenerilor sociali, președinților OSP și sportivilor din ramură pentru contribuția substanțială în desfășurarea competițiilor sportive finale din cadrul Spartachiadei CNSM.

Suntem mândri de voi, stimați sindicaliști!!!

De - adminfscre

Spartachiada ediția a XXIX-a, a FSCRE și Spartachiada ediția a XIX-a, a SA „Moldovagaz”

Tradițional, în ajunul sărbătorii profesionale ,,Ziua  lucrătorului din sistemul gaze și petrol” , marcată anual în prima duminică a lunii septembrie,  Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) în parteneriat cu SA ,,Moldovagaz” organizează Spartachiada lucrătorilor din ramura gaze.

În perioada 01-03 septembrie, curent la baza sportivă a Casei de odihnă ,,Campingul din Vadul lui Vodă”, s-au desfășurat probele sportive în cadrul Spartachiadei ediția a XXIXI-a, a FSCRE și Spartachiadei ediția  a XIX-a, a SA ,,Moldovagaz”.

La deschiderea evenimentului, Margareta Strestian, preşedinta FSCRE,  a adresat  un mesaj de felicitare tuturor participanților și a invitaților menționând că Spartachiada se desfășoară sub egida Consiliului General al Federației, cu susținerea întreprinderilor și a comitetelor sindicale  membre, având ca scop, motivarea membrilor de sindicat pentru practicarea constantă a sportului și a modului sănătos de viață, promovarea culturii fizice și sportului pentru fortificarea sănătății și profilaxiei bolilor, afirmarea unui mod de viață sănătos precum și pentru consolidarea relațiilor de prietenie și schimbul de experiență între participanți.

Totodată, Margareta Strestian, a menționat importanța păstrării tradițiilor sportive și a mulțumit partenerilor sociali, președinților comitetelor sindicale din ramură și sponsorilor care au organizat buna pregătire  a echipelor de a participa la competițiile sportive.

La festivitate au participat: președintele Consiliului de Administrație SA ,,Moldovagaz”- Vadim Ceban, vicepreședinta  Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova – Lilia Franț, secretarul de Stat Ministerul Energiei, Cristina Pereteatcu, partenerii sociali din ramură, președinții organizațiilor sindicale membre ale FSCRE și reprezentanții Fundației ,,Energia”.

În cadrul ceremoniei festive dna Lilia Franț a înmânat ,,Insigna de Onoare” a CNSM  pentru contribuție și merite deosebite la consolidarea mișcării sindicale naționale, pentru activitate prodigioasă în realizarea funcției de protejare de către sindicate a drepturilor şi intereselor social-economice,  profesionale şi de muncă ale salariaților: doamnei Natalia Tăvăluc – președinta Organizației Sindicale  Primare a Angajaților Societății cu Răspundere Limitată „ORHEI – GAZ”, domnului Igor Pastușoc – președintele Organizației Sindicale  Primare a Angajaților Societății cu Răspundere Limitată „EDINEȚ – GAZ”, domnului Nicolae  Țurcanu – președintele Organizației Sindicale  Primare a Angajaților Societății cu Răspundere Limitată „ȘTEFAN VODĂ – GAZ”.

Pentru succese deosebite în activitatea sindicală și merite remarcabile față de mișcarea sindicală din Republica Moldova,  a acordat „Diploma de Merit” a CNSM domnului Marcel Mistrean – președintele Organizației Sindicale Primare a Angajaților  S.R.L „MOLDOVATRANSGAZ”, domnului Alexandru Chelaru – președintele Organizației Sindicale  Primare  SRL „Florești – Gaz”.

Menționăm, că în acest an a fost organizat Turul de Ciclism – ediția I, cu participarea cicliștilor amatori, Open Feminin și Masculin, pe traseul auto Arena Chișinău –  Vadul lui Vodă B/O Chemping, cu distanța de circa 28 km. , la care au participat 26 cicliști amatori.

Turul a fost organizat de FSCRE în parteneriat cu SA ,,Moldovagaz”, partenerii sociali și organizațiile sindicale membre din ramură,  cu suportul antrenorilor și sportivilor Școlii Sportive Specializate de Ciclișm, în frunte cu  directorul școlii , Dnul Alexandru Oală.

Sponsorul Turului de ciclism- Fundația pentru sprijinirea veteranilor și a angajaților din sistemul energetic „Energia”

Conform Regulamentului Spartachiadei, competițiile sportive s-au organizat la următoarele probe : minifotbal, volei (bărbați şi femei), tenis de masă, sărituri în lungime, șah, joc de dame, darts, tragerea odgonului, ridicarea greutăților.

Competițiile sportive au fost evaluate, de către Colegiu  de arbitri  alcătuit din 13 arbitri de talie națională și internațională,  în frunte cu arbitru principal Veaceslav Prozorov, arbitru de categorie internațională (Președintele colegiului de arbitri din Federația de volei din Republica Moldova).

La competițiile sportive au participat 16 echipe, care au întrunit 480 de salariați, membri de sindicat. Toate echipele participante au dat dovadă de disciplină și abilități sportive foarte bune.

Clasamentul final al Spartachiadei pe probe:                     

DISPUTA GENERALĂ

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz

locul II – echipa  SRL ,,Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz

Mini –fotbal :

locul I – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul II – echipa SRL ,,Chișinău-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

Volei bărbaţi:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II – echipa SRL SRL ,,Moldovatransgaz”

locul III –  echipa SRL ,,Cahul – gaz”

Tenis de masă:

locul I – echipa SRL ,,Edeneț-gaz”

locul II –  echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul III – echipa SA ,,Moldovagaz”

Sărituri în lungime:

locul I – echipa SRL  ,,Chișinău-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Cimișlia-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

 Joc de dame:

locul I – echipa SRL ,,Chișnău-gaz”

locul II – echipa SRL  ,,Ialoveni-gaz”

locul III – echipa SRL  SRL ,,Moldovatransgaz”

Şah:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II – echipa  SRL ,,Cimișlia-gaz”

locul III – echipa  SRL ,,Moldovatransgaz”

CUPA PREŞEDINTEI  FSCRE

locul I – echipa SRL ,,Bălți-gaz

locul II – echipa SRL ,,Chișinău-gaz

locul III – echipa SRL ,,Moldovatransgaz

Tragerea odgonului:

locul I – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Orhei-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Edineț-gaz”

Darts:

locul I – echipa SRL ,,Taraclia – gaz”

locul II – echipa SRL ,,Chișinău-gaz”

locul III – echipa SA ,,Moldovagaz”

Ridicarea greutăţilor:

locul I – echipa  SRL ,,Chișinău-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

CUPA PREŞEDINTELUI  SA ,,MOLDOVAGAZ

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz

locul II – echipa  SRL ,,Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz

 Mini –fotbal :

locul I – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul II – echipa SRL ,,Chișinău-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

Volei bărbaţi:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II – echipa SRL SRL ,,Moldovatransgaz”

locul III –  echipa SRL ,,Cahul – gaz”

Tenis de masă:

locul I – echipa SRL ,,Edineț-gaz”

locul II –  echipa SRL ,,Chișinău-gaz”

locul III – echipa SA ,,Moldovagaz”

Sărituri în lungime:

locul I – echipa SRL  ,,Chișinău-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Cimișlia-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

 Joc de dame:

locul I – echipa SRL ,,Chișinău-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Ialoveni-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

Şah:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II – echipa  SRL ,,Cimișlia-gaz”

locul III – echipa  SRL ,,Moldovatransgaz”

Competiția sportivă  volei-feminin a fost organizată separat şi nu a influențat la rezultatele finale ale Spartachiadei.

Volei feminin:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Taraclia-gaz”

locul III –  echipa SRL ,,Ungheni-gaz”

Toate echipele participante au fost distinse cu ,,Cupa prieteniei”, iar echipele învingătoare au fost decorate cu diplome, cupe şi premii bă­neşti.

Participanții la Turul de Ciclism au fost menționați cu medalie ,,FINISHER” și diplomă de participare, în cadrul evenimentului de deschidere a Spartachiadei.

 

 

 

 

                  

De - adminfscre

FSCRE promovează modul sănătos de viață în rândul membrilor de sindicat

În contextul afirmării unui mod de viață sănătos, în perioada 01-03 septembrie 2023, se va desfășura Spartachiada a XXIX-a a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova și Spartachiada a XIX-a a SA „Moldovagaz”.

La 04 august curent sa desfășurat tragerea la sort vizând ordinea de participare a  echipelor la competițiile sportive, care  vor  avea loc în cadrul Spartachiadei conform Regulamentului care poate fi accesat aici

La solicitarea salariaților, membri de sindicat din cadrul OSP membre ale FSCRE cu privire la includerea unui gen de sport nou – ciclism în cadrul Spartachiadei din anul  curent, Federația anunță despre lansarea Turului de Ciclism – ediția I, la deschiderea Spartachiadei FSCRE și SA ,,Moldovagaz” – 2023

Turul are ca scop promovarea sportului, a vieții active a membrilor de sindicat din cadrul organizațiilor membre ale FSCRE, cu participarea cicliștilor amatori, Open Feminin și Masculin.

INVITAȚIE-REGULAMENT LA TURUL DE CICLISM EDIȚIA I poate fi accesat aici

De - adminfscre

Membrii Biroului Executiv a FSCRE si-au stabilit prioritățile pentru perioadă următoare

Membrii Biroului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au întrunit astăzi 04 august curent, în cadrul  ședinței  pentru a pune în discuție mai multe chestiuni de importanță social-economică, dar și de ordin organizatoric care vizează activitatea sindicală a FSCRE pentru  următoarea perioadă.

Astfel, conform ordinii de zi a Biroului Executiv, liderii sindicali au pus în dezbatere și au adoptat  Hotărâri țin de activitățile educaționale planificate pentru 2023:

– Cu privire la organizarea și desfășurarea Turului de Ciclism – ediția I, la deschiderea Spartachiadei FSCRE și SA ,,Moldovagaz” – 2023;

–    Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru desfășurarea:Spartachiadei a XXIX-a a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova și Spartachiada a XIX-a a SA „Moldovagaz”:

–  Turului de Ciclism – ediția I, la deschiderea Spartachiadei FSCRE și SA ,,Moldovagaz” – 2023;

– Cu privire la cooperarea părților Parteneriatului Social în cofinanțarea proiectelor elaborate de participantele OSP membre ale FSCRE, în cadrul Proiectului educațional ,,Școala Sindicală din Moldova”, ediția a IX-a;

– Cu privire la înaintarea candidaturilor pentru conferirea distincției sindicale supreme și Diplomei de Merit a CNSM;

–    Cu privire la aprobarea Planului activităților educaționale în semestrul II al anului 2023.

De asemenea, președinta FSCRE, M. Strestian a comunicat și informat despre realizările Federației și activitățile de instruire în cadrul OSP, în ultima perioadă.

Un subiect aparte din cadrul ședinței la  care sau referit liderii sindicali  a fost despre organizarea și desfășurarea TURULUI DE CICLISM EDIȚIA I la 01 septembrie 2023.

Sindicaliștii au discutat și aprobat și alte chestiuni ce țin de activitatea mișcării sindicale.

Tot astăzi sa desfășurat tragerea la sort a echipelor la competițiile sportive, care  vor  avea loc în cadrul Spartachiadei ramurale ediția a XXIX – a din 01 – 03 septembrie 2023.

Biroul Executiv al FSCRE este organul executiv de conducere în perioada dintre ședințele Consiliului General al Federației.

De - adminfscre

Cum să gestionezi conflictele la locul de muncă

Astăzi, în incinta Societății cu Răspundere Limitată „Chișinău – Gaz”, s-a desfășurat seminarul „Managementul conflictelor la locul de muncă”, organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și OSP a Angajaților SRL „Chișinău – Gaz”, la care au participat circa 35 de salariați (sefi servicii exploatare, specialiștii din domeniul juridic, economic,  resurse umane, maiștri).

Seminarul  se înscrie în Planul de activitate al Consiliului General al FSCRE pentru anul 2023.

Cu un mesaj de salut în cadrul activității au fost prezenți:

  • Vitalie BORDENIUC, președintele Organizației Sindicale Primare a Angajaților Societății cu Răspundere Limitată „Chișinău – Gaz”:
  • Eduard IONCO, vicedirectorul Societății cu Răspundere Limitată „Chișinău – Gaz”;
  • Margareta STRESTIAN, președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.

La rândul său,  M. STRESTIAN, a subliniat că tematica activității este una foarte actuală, deoarece salariații se află o mare parte a timpului la locul de muncă și este necesar să cunoască prin diferite metode tehnici de comunicare cum să medieze un conflict.

Totodată, a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare.

Olesea Frunze, formatoare națională, doctor conferențiar, le-a vorbit participanților la training despre tehnicile de comunicare, despre barierele în procesul de comunicate, cum să se identi­fice un conflict, dar și despre metodele de soluționare a unui conflict din cadrul unui grup. De asemenea, a vorbit și despre com­portamentul pe care trebuie să-l aibă în situații de conflict.

Managementul conflictelor este tot mai mult abordat în managementul resurselor umane deoarece contribuie la o mai bună cunoaștere a comportamentelor individuale și de grup în cadrul unei organizatii.

În general, conflictul apare ca o forma a interactiunii umane prin care doi sau mai mulți membri ai unei colectivitați intra în dezacord total sau parțial asupra unor probleme.

Activitatea s-a desfășurat într-un mod interactiv, participanții au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să primească răspunsuri pe diverse module.

 

Federația este într-un proces continuu de instruire și informare a membrilor de sindicat în conformitate cu tematicile solicitate de liderii OSP membre ale  FSCRE.