MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

 

1. Am fost preavizat despre reorganizarea întreprinderii. Vreau să ştiu dacă în urma reorganizării pot fi conce­diat? Răspuns>>> 

 

2. Salariaţii cărora le-au mai rămas patru ani până la stabili­rea pensiei pentru limită de vârstă pot dispune de drep­tul de menţinere la lucru, în cazul reducerii numărului sau a statelor de personal? Răspuns>>>

 

3. În timp ce mă aflam în concediu parţial plătit pentru creşterea copilului, structura în care lucram a fost re­organizată. Actualmente, mă aflu în concediu supli­mentar neplătit. Este în acest caz obligat angajatorul să-mi ofere un loc de muncă la unitate? Răspuns>>>

 

4. Pentru întârziere la serviciu m-am ales cu lipsirea primei trimestriale. Vreau să ştiu, dacă angajatorul are dreptul să-mi aplice asemenea sancţiuni? Răspuns>>>

 

5. În caz de coincidenţă, durata concediului medical se in­clude sau nu în durata concediului de odihnă anual? Răspuns>>>

 

6. În afară de munca mea de bază, îndeplinesc o muncă su­plimentară într-o altă funcţie fără a fi scutită de munca de bază. Care este cuantumul maximal al sporului la sa­lariu în asemenea caz? Răspuns>>>

 

7. Aş dori să cunosc dacă în cazul reducerii numărului sau a statelor de personal este necesar să fie reduse toate locurile vacante, chiar dacă ele sunt necesareRăspuns>>>

 

8. Lucrez în calitate de contabil. Acum două săptămâni, tatăl meu s-a îmbolnăvit și este nevoie ca cineva să aibă grijă de el. Având în vede­re că programul de lucru este de opt ore, eu nu prea reușesc. Aș putea cumva să lucrez mai puțin de opt ore pe zi? Răspuns>>>

 

9. Am solicitat acordarea unui concediu fără menținerea salariului pe o perioadă de două săptămâni, pe moti­ve familiale, dar am primit refuz pe motiv că angaja­torul nu are asemenea obligații. În ce caz acordarea concediului fără menținerea salariului este obligato­rie pentru angajator? Răspuns>>>

 

10. Acum un an și jumătate, am ieșit în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani. În legă­tură cu situația financiară a familiei, am decis să mă întorc la serviciu. Vreau să aflu dacă încetează achita­rea indemnizației pentru îngrijirea copilului când voi reveni la serviciu. Răspuns>>>

 

11. Am fost încadrată în muncă până la adoptarea Codului muncii, prin ordin de angajare. Am auzit că este obliga­torie încheierea cu angajatorul a contractului de muncă în formă scrisă. Este adevărată informaţia? Răspuns>>>

 

12. Poate oare angajatorul să-i acorde salariatului stimulări în perioada termenului de valabilitate a sancţiunii disci­plinare? Răspuns>>>

 

13. Am fost eliberat din serviciu înainte de expirarea anului de muncă pentru care am folosit concediul. Angajatorul are dreptul să-mi reţină, în acest caz, anumite sume din salariu?Răspuns>>>

 

14.Dacă lucrez în schimb de noapte, ce adaosuri pot avea la salariu? Răspuns>>>

 

15. Angajatorul trebuie să acorde femeilor însărcinate timp liber pentru trecerea examenelor medicale prenatale? Răspuns>>>

 

16. În cazul aflării salariatului în concediu de îngrijire a copilului de la 3 la 6 ani, se va păstra locul de muncă? Răspuns>>>

 

17. După naşterea copilului, mama şi-a reluat activitatea de muncă, iar concediul de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de trei ani a fost perfectat pe numele soţului acesteia. Copilul s-a îmbolnăvit şi, respectiv, mamei i s-a eliberat foaie de boală pentru îngrijirea copilului. Poate mama beneficia de indemnizaţie pentru îngrijirea copilului? Răspuns>>>

 

18. Data de 7 martie 2016 va fi zi de odihnă,iar 12 martie este declarată zi de lucru. Salariaţii ce se vor afla în concediu de odihnă anual plătit din 9 martie, e necesar să se prezinte la muncă pe 12 martie? Răspuns>>>

 

19. După caracterul muncii, deseori sunt atras la muncă în zilele de repaus. Aş dori să cunosc procedura de atragere la muncă şi mărimea plăţilor ce trebuie să mi se achite. Răspuns>>>

 

20. Care este termenul în care salariatul poate să-şi retragă cererea de demisie?  Răspuns>>>

 

21. Care este mărimea cotizaţiei lunare de membru de sindicat şi conform căror prevederi legale este stabilită? Răspuns>>>

 

22.Care este procedura de alegere a noului preşedinte a comitetului sindical în perioada de legimitatea a comitetului sindical, perioada dintre adunările(conferinţe) de dare de seamă şi alegeri? Răspuns>>    

 

23.  Sunt angajată pe contract individual de muncă pe durată determinată, însă aş dori să obţin o funcţie permanentă la întreprinderea dată. Care este procedura de a afla, dacă sunt funcţii vacante la care aş putea depune cererea de solicitare. Răspuns>>  

 

24. Un membru de familie necesită îngrijire specială şi nu pot combina munca cu îngrijirea. Care este procedura, ce m-ar ajuta să păstrez locul de muncă, deoarece nu vreau să demisionez. Răspuns>>

 

25.Ce efecte juridice vor produce ultimele modificări operate la legea sindicatelor? Ne interesează în special dacă, de acum încolo, toate organizațiile sindicale (primare) nou-create vor fi obligate să se inregistreze la Ministerul Justiției, pentru a fi recunoscute de angajatori și a putea iniția negocieri colective. Răspuns>>

 

26. Conform legislației muncii – ziua de 01 iunie 2017 se consideră zi de odihnă. Chestiunea ce ne frămîntă este următoarea: la acordarea concediului de odihnă anual respectiva zi se include sau nu în durata acestuia, pentru care se achită îndemnizația de concediu?  Răspuns>>   

 

27. Ce este ajutorul material, cine și în ce mărime poate bene­ficia de acest ajutor? Este impozitat sau nu? Am auzit că unele persoane beneficiază de ajutor material nu numai de la între­prinderi, dar și de la unele fonduri de stat.  Care este modalita­tea de acordare a ajutorului material în diferite cazuri și unde aș putea să mă adresez pentru solicitare? Răspuns>>  

 

28. Doresc să aflu cum trebuie să procedez în cazul în care un salariat este vinovat de cauzarea unității unei pagube materiale? Am dreptul sau sunt obligat să accept propunerea salariatului privind restituirea pagubei materiale în rate? Cum va fi cu restituirea pagubei în caz de eliberare a acestuia din serviciu?  Răspuns>>  

 

29. Deseori, salariații din unele instituții de învățămînt sunt siliți să plece toți odată în concediul de odihnă anual integral sau pe părți. Este legal acest lucru? Răspuns>>  

 

30. Cum se procedează în situația în care rămîn zile de concediu nefolosite pe parcursul a mai multor ani? Pot fi acestea compensate în bani în caz de întrerupere a relațiilor de muncă? Din care salariu se va calcula îndemnizația pentru zilele de concediu nefolosite, din ultimul salariu sau din salariul anilor când nu a fost folosit concediul? Răspuns>>  

 

31. Au dreptul sau nu la plata îndemnizației de eliberare din serviciu pentru a treia lună după concediere salariații pensionați care sunt disponibilizați pe motivul reducerii numărului sau a statelor de personal? Răspuns>>  

 

32. Am fost concediat pe motivul reducerii funcției, dar ordin nu a fost emis. Mi s-a adus la cunoștință doar ordinul cu privire la aprobarea noilor state de personal. Vreau să știu dacă sunt îndrept să consider că funcția nu a fost redusă și, prin urmare, concedierea mea este nefondată.Răspuns>>  

 

33În conformitate cu noile prevederi ale art.86 alin. (1) lit.y1) din CM se admite concedierea pentru motivul deținerii de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vîrstă. Înseamnă aceasta că angajatorul  trebuie (sau poate) să concedieze toți salariații cu statut de pensionar pentru limită de vîrstă și apoi, la dorință, să încheie cu unii contracte pe durată determinată (conform prevederii art.55 alin (1) lit.f) CM? Ori reieșind din faptul că legea nu are putere retroactivă, această prevedere (concedierea) se va aplica doar angajaților care sunt pensionați după intrarea în vigoare a prezentei modificări? Răspuns>>  

 
34. Va fi majorat cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în anul 2019 și cu cîte procente? În fiecare an avem probleme cu patronul (investitorul) la acest capitol. Cum statul reglementează salarizarea angajaților la etapa actuală? Răspuns>>  

 

35. Doresc să aflu dacă angajatorul să reducă funcția pe care o dețin pornind de la faptul că îndeplinesc, pe baze obștești, funcția de președinte al comitetului sindical de la unitateRăspuns>>  

 

36.După ce am folosit 14 zile din concediul anual, am solicitat să-mi fie acordat pe părți, la necesitate, concediul nefolosit, deoarece am unele probleme familiale. Angajatorul a refuzat, pe motiv că nu ar avea astfel de drepturi. Ce prevede legea în acest sens? Răspuns>>  

 

37. Concediere pentru necorespunderea funcției deținute. Care sunt condițiile necesare pentru încetarea contractului individual de muncă pe motivul constatării faptului că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate?Răspuns>>  

 

38.Disponibilizarea sindicaliștilor, declarată inadmisibilă. Prevederile art.388 din Codul muncii, care prevăd că disponibilizarea salariaților care au fost aleși în organele sindicale nu se admite timp de doi ani după expirarea mandatului, au constituit obiectul unei sesizări recente a Curții Constituționale. Care sunt rezultatele examinării acestei sesizări?Răspuns>>  

 

39.Am auzit că anul acesta se schimbă modalitatea de calculare a buletinelor de boală și a indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului. Care este această modalitate? Răspuns>>  

 

40.În anul 2018 salariatul X a fost rechemat din concediul anual în conformitate cu art.122 din CM RM. Zilele rămase după rechemare (24 zile) nu au fost folosite de către salariat în anul 2018. Acum, în luna aprilie, salariatul a depus cerere de acordare a concediului  anual de odihnă ordinar. Întrebarea este următoarea: care zile de concediu trebuie de acordat salariatului în cazul dat? Mai întâi cele 24 de zile rămase după rechemare în 2018, adică fără plata indemnizației de concediu, sau se permite de a acorda concediul anual ordinar? Răspuns>>  

 

41. Cum se salarizează șoferii din sectorul real al economiei? Se achită spor pentru clase și în ce act normativ este specificat ca să-i demonstrez contabililului de la întreprinderea noastră ? Răspuns>>

 

Dacă nu aţi găsit răspunsul la întrebarea D-ră, aici, puteţi pune întrebări şi primi răspunsuri. Puteţi să ne sugeraţi ideile şi propunerile Dumneavoastră.

 

 

    Numele (obligatoriu)

    Adresa de email

    Locul de munca

    Mesaj