MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

Codul muncii al Republicii Moldova

 

Legea sindicatelor

 

Convenţie Colectiva Nr. 1 (Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă)

 

Convenţie Colectiva Nr. 2 (Timpul de muncă şi timpul de odihnă)

 

Convenţie Colectiva Nr. 4 (cu privire la modelul Contractului individual de muncă)

 

Convenţie Colectiva Nr. 8 (Cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor)

 

Convenţie Colectiva Nr. 15 (pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”)