MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

LISTA ORGANIZAŢIILOR SINDICALE DIN CADRUL FSCRE

 

Nr. d/o

Nume, Prenume

Denumirea organizaţiei sindicale

Adresa  juridică,

 nr. telefon, e-mail

1 Iurie    Ivanov

Organizația sindicală

  SRL „Lukoil Moldova”

MD-2012 mun. Chișinău, str.Columna 92,
2 Gheorghi Efteni

Comitetul sindical al  SA Moldo-Rusă „Moldovagaz”

MD-2005 mun. Chișinău, str. Pușkin 64,
3 Marcel Mistrean

Comitetul sindical al   

SRL  „Moldovatransgaz”

MD-5200 or. Drochia, AI-24 nr.30,     

 4 Vitalie Bordeniuc

Comitetul sindical al    

SRL”Chișinău-Gaz”

MD-2005    mun. Chișinău, str.Albișoara 38,
5 Roman Racoviță

Comitetul sindical al SRL „Ialoveni-Gaz”

MD-6800 or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30, 
6 Gheorghi Efteni

Comitetul sindical al SRL „Gagauz-Gaz”

MD-6100  mun. Comrat,  str. Lenin 190,

7 Marina Dimitrova

Comitetul sindical al     

SRL „Taraclia-Gaz”

MD-7400 or.Taraclia, str. Lenin  110 A, 
8 Igor Pastușoc

Comitetul sindical al    

SRL „Edineț-Gaz”

MD-4600 mun. Edineț, str. N. Testemițanu 28,
9 Alexandru Chelaru Comitetul sindical al ,,Florești-gaz”

MD5001, or.Florești, str. Ștefan cel Mare, 75

10 Maria Amarfii

Comitetul sindical al SRL „Bălți-Gaz”

MD-3121  mun. Bălți,  str.Sfîntul Nicolae 43,
11 Mariana Bojinov

Comitetul sindical al SRL „Cimișlia-Gaz”

MD-4100 or. Cimișlia, str.Cetatea Albă 4,
12 Natalia Tăvăluc

Comitetul sindical al SRL „Orhei-Gaz”

MD-3500 mun. Orhei,  str. Vasile Mahu 121,
13 Ion        Cebanu

Comitetul sindical al SRL „Cahul-Gaz”

MD-3900 mun. Cahul, str.Mihai Viteazul 49,
14 Nicolae Ţurcanu

Comitetul sindical al SRL „Ștefan Vodă Gaz”

 MD-4200 or. Ștefan Vodă, Zona Industrială,
15 Adriana Iarmaliuc

Comitetul sindical al SRL „Flacăra Albastră”

MD-2066 mun. Chișinău, str.Vadul lui Vodă 68,
16 Ghenadie Munteanu

Comitetul sindical al SRL „Ungheni-gaz”

MD-3600 mun. Ungheni, str.Vlad Ţepeş, 13

17 Alexandra Garștea

Comitetul sindical al Î.M. „Farmaco” SA

MD-2023  mun. Chișinău, str.Vadul lui Vodă 2,
18 Victor Vîsoţchi

Comitetul sindical al  SRL „Transautogaz”

MD-2066 mun. Chișinău, str.Vadul lui Vodă 151,
19 Igor Cerchez

Organizația sindicală primară    

SRL „Vestmoldtransgaz”

MD-2044 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180,
20 Vitalie Verlan

Organizația sindicală primară a angajaților    

SRL „Anen Gaz Service”

MD-6501 or.Anenii Noi, str. Tighina 3,