MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

LISTA ORGANIZAŢIILOR SINDICALE DIN CADRUL FSCRE

 

Nr. d/o

Nume, Prenume

Denumirea organizaţiei sindicale

Adresa  juridică,

 nr. telefon, e-mail

1 Iurie    Ivanov

Organizația sindicală

  SRL „Lukoil Moldova”

MD-2012 mun. Chișinău, str.Columna 92,

 

2 Gheorghi Efteni

Organizația Sindicală Primară a Angajaților Societății pe Acțiuni „MOLDOVAGAZ”

MD-2005 mun. Chișinău, str. Pușkin 64,

 

3 Marcel Mistrean

Organizația Sindicală Primară a Angajaților S.R.L   „Moldovatransgaz”

 mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, nr.155,  cab 26   

 4 Vitalie Bordeniuc

Organizația Sindicală Primară a Angajaților Societății cu Răspundere  Limitată „Chișinău-Gaz”

MD-2005    mun. Chișinău, str.Albișoara 38,

 

5 Roman Racoviță

Comitetul sindical al SRL „Ialoveni-Gaz”

MD-6800 or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30, 

 

6 Olga Șișcova

Comitetul sindical al SRL „Gagauz-Gaz”

MD-6100  mun. Comrat,  str. Lenin 190,

7 Marina Dimitrova

Comitetul sindical al     

SRL „Taraclia-Gaz”

MD-7400 or.Taraclia, str. Lenin  110 A, 

 

8 Igor Pastușoc

Organizația Sindicală Primară a Angajaților Societății cu Răspundere  Limitată   

 „EDINEȚ-GAZ”

MD-4600 mun. Edineț, str. N. Testemițanu 28,

 

9 Alexandru Chelaru Comitetul sindical al ,,Florești-gaz”

MD5001, or.Florești, str. Ștefan cel Mare, 75

10 Maria Amarfii

Comitetul sindical al SRL „Bălți-Gaz”

MD-3121  mun. Bălți,  str.Sfîntul Nicolae 43,

 

11 Mariana Bojinov

Comitetul sindical al SRL „Cimișlia-Gaz”

MD-4100 or. Cimișlia, str.Cetatea Albă 4,

 

12 Natalia Tăvăluc

Organizația Sindicală Primară a Angajaților Societății cu Răspundere  Limitată „ORHEI-GAZ”

MD-3500 mun. Orhei,  str. Vasile Mahu 121,

 

13 Ion        Cebanu

Organizația Sindicală Primară a Angajaților Societății cu Răspundere  Limitată  „CAHUL-GAZ”

MD-3900 mun. Cahul, str.Mihai Viteazul 49,

 

14 Nicolae Ţurcanu

Organizația Sindicală Primară a Angajaților Societății cu Răspundere  Limitată „ȘTEFAN VODĂ GAZ”

 MD-4200 or. Ștefan Vodă, Zona Industrială,

 

15 Adriana Vacula

Comitetul sindical al SRL „Flacăra Albastră”

MD-2066 mun. Chișinău, str.Vadul lui Vodă 68,

 

16 Ghenadie Munteanu

Comitetul sindical al SRL „Ungheni-gaz”

MD-3600 mun. Ungheni, str.Vlad Ţepeş, 13

17 Alexandra Garștea

Comitetul sindical al Î.M. „Farmaco” SA

MD-2023  mun. Chișinău, str.Vadul lui Vodă 2,

 

18 Victor Vîsoţchi

Organizația Sindicală Primară   a Angajaților Societății cu Răspundere Limitată  „TRANSAUTOGAZ”

MD-2066 mun. Chișinău, str.Vadul lui Vodă 151,

 

19 Igor Cerchez

Organizația Sindicală Primară    a Angajaților

S.R.L. „Vestmoldtransgaz”

MD-2044 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180,

 

20 Vitalie Verlan

Organizația sindicală primară a angajaților    

SRL „Anen Gaz Service”

MD-6501 or.Anenii Noi, str. Tighina 3,