MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Cine are dreptul și cum se calculează pensia anticipată pentru carieră lungă?

Conform Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă se acordă persoanelor care au realizat un stagiu contributiv de cotizare cu 5 ani pentru bărbați și cu 3 ani pentru femei mai mare decât cel prevăzut în lege, conform tabelei:

De la 1 iulieStagiul complet de cotizare
BărbaţiFemei
202134 ani32 ani 6 luni
202234 ani33 ani
202334 ani33 ani 6 luni
202434 ani34 ani

Astfel, pentru anul 2022, indiferent de vârstă, bărbații au dreptul la pensia anticipată pentru carieră lungă dacă au un stagiu complet de cotizare de 39 de ani ( 34 + 5 = 39), femeile – 35 ani,6 luni (32,6 + 3), iar de la 1 iulie – 36 ani (33 + 3).

E de menționat, că la calcularea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate pentru carieră lungă nu se iau în calcul perioadele necontributive, care sunt:

  1. perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;

2. perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condițiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993;

3. perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinți sau de tutore în caz de deces al ambilor părinți;

4. perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de șomaj, de alocație pentru integrare sau reintegrare profesională.

5. perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcția de asistent personal;

6. perioada de rezidențiat în învățământul postuniversitar obligatoriu;

7. perioadele de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de pînă la 31 decembrie 2005;

8. perioadele realizate până la 1 ianuarie 1999:

  • îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei persoane care a depășit vîrsta de 75 de ani;
  • studiul în instituțiile de învățământ superior de zi;
  •   participarea la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova în perioada 2 martie – 13 august 1992, care se include în stagiul de cotizare în mărime triplă (introdusă prin Legea nr. 63/2022, în vigoare din 22.03.2022).

 Perioadele asimilate stagiului de cotizare nu pot însuma în total mai mult de 8 ani, cu excepția perioadei de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, perioadei de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani,  perioadei de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă și perioadei de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de pînă la 31 decembrie 2005.

Cuantumul pensiei anticipate pentru carieră lungă se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Pensia pentru limită de vîrstă se calculează după formula:

P=1,35% x Tt x Vav ,

unde:

P – cuantumul pensiei;

1,35% – rata de acumulare pentru anii de cotizare, realizați după 1 ianuarie 1999, calculată în procente;

Tt – stagiul total de cotizare, ani;

Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat, determinat conform anexei nr. 1.

Venitul mediu lunar asigurat valorizat se calculează după formula:

coni

∑ ––––––––– x Kvi

ci

Vav = ––––––––––––– ,

n

Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat;

coni – suma contribuțiilor de asigurări sociale plătite pentru perioada i de cotizare. Pentru perioada de până la 1 ianuarie 2021 se va lua în calcul suma contribuțiilor individuale plătite;

Ci – cota de contribuție de asigurări sociale stabilită în perioada i de cotizare. Pentru perioada de până la 1 ianuarie 2021 se va lua în calcul cota de contribuție individuală stabilită;

Kvi – coeficientul de valorizare a venitului asigurat;

n – numărul lunilor pentru care s-au calculat și s-au achitat contribuțiile.

 Pensia anticipată pentru carieră lungă se acordă de la data depunerii cererii.

La data îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea pensiilor pentru limită de vârstă se acordă, la cerere, pensie pentru limită de vârstă prin adăugarea perioadelor necontributive asimilate și a celor contributive.

Ana MOLDOVANU,

consultant superior în departamentul protecție

social-economică al CNSM