MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Cum de procedat în cazul în care ultima zi a perioadei de probă cade într-o zi nelucrătoare, mai exact, duminică? în această situaţie, în ce zi expiră perioada de probă: în ultima zi lucrătoare anterioară expirării perioadei de probă (adică vineri) sau în prima zi lucrătoare posterioară expirării terme¬nului menţionat (adică luni)?

Norma art. 14 alin. (4) CM stabileşte că dacă ultima zi a ter­menului este o zi nelucrătoare, atunci ziua expirării termenului se consideră prima zi lucrătoare imediat următoare.

Altfel spus, dacă ultima zi a perioadei de probă cade într-o zi nelucrătoare (la care se referă zilele de repaus săptămânal – sâm­bătă şi duminică conform art. 109 alin. (1) CM şi zilele de săr­bătoare nelucrătoare potrivit art. 111 alin. (1) CM), atunci ziua expirării perioadei de probă se consideră prima zi lucrătoare imediat următoare.

În speţă, dacă ultima zi a perioadei de probă este o zi nelucră­toare (din care face parte ziua de repaus săptămânal duminica enunțată de cititorul revistei), în astfel de circumstanțe ziua expi­rării respectivei perioade de probă se va considera, din punct de vedere juridic, prima zi lucrătoare imediat următoare (care este de regula, luni, dacă această zi nu se va suprapune cu vreo zi de sărbă­toare nelucrătoare, aşa cum s-a întâmplat la concret cu sărbătorile naţionale marcate în zilele de luni – 2 şi 9 mai 2022, datorită cărora prima zi lucrătoare imediat următoare se va considera marţi).