MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Cum sunt salarizați șoferii? Se achită spor pentru clase și în ce act normativ este specificat acest lucru?

În sectorul bugetar, șoferii sunt salarizați în baza anexei nr. 10 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Șoferul (conducător auto) se regăsește cu codul funcției H6174, clasa de salarizare 30 și coeficientul de salarizare 1,83.

Clasa de salarizare indicată în tabel pentru funcția „Șofer” este stabilită pentru conducătorul (șoferul) autocamioanelor și al automobilelor-furgon cu destinație generală având sarcina maximă de pînă la 3 tone și pentru conducătorul mijloacelor de transport cu motor.

În cazul dat, salariul de bază al șoferului ar fi : 1800 (v/referință) x 1,83 = 3294 de lei

În funcție de tipul de transport condus și complexitatea lucrărilor executate, clasele de salarizare pentru funcția „Șofer (conducător auto)” se majorează față de cea indicată în tabel după cum urmează:

 • cu 2 clase succesive – pentru conducătorii (șoferii) de autocamioane și automobile-furgon cu destinație generală avînd sarcina maximă de la 3 pînă la 10 tone; pentru conducători auto (șoferi), inclusiv cei care conduc automobile speciale și automobile sanitare (cu excepția ambulanțelor); pentru șoferii de autobuze cu lungimea de pînă la 7 metri;
  • cu 3 clase succesive – pentru conducătorii (șoferii) de autocamioane și automobile furgon cu destinație generală avînd sarcina maximă de la 10 pînă la 40 de tone; pentru șoferii de ambulanțe și de automobile operative cu semnale sonore speciale (tip „Sirena”), precum și de autobuze speciale și ambulanțe; pentru șoferi de autobuze cu lungimea de la 7–12 metri;
  • cu 4 clase succesive – pentru conducătorii (șoferii) de autocamioane și automobile furgon cu destinație generală, avînd sarcina maximă de peste 40 de tone; pentru șoferi de autobuze cu lungimea de peste 12 metri;
  • cu 5 clase succesive – pentru conducătorii de camioane pentru transportarea cimentului, a substanțelor chimice toxice, a cadavrelor, a amoniacului anhidru, a apei amoniacale, a gunoiului putred, a dejecțiilor;

 cu 6 clase de salarizare – pentru conducătorii (șoferii) de autobuze școlare.

 

În sectorul real, șoferii sunt salarizați în baza anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

Astfel,

1) Șoferii de camioane şi automobile-furgon de destinație generală cu sarcina maximă:

 • pînă la 3  tone          –    categoria 3
 • de la 3 pînă 10   tone           – cat. 4
 • de la 10 pînă la 40   tone   –   cat. 5
 • peste 40  tone                     –  cat. 6

    2) Șoferii de autoturisme, inclusiv speciale   şi pe automobile sanitare (cu excepția salvărilor)           –    cat. 4

   3) Șoferii la salvări şi pe automobile operative   cu semnale sonore speciale (tip „Sirena”), precum şi autobuze speciale şi salvări   –      cat.  5

   4) Șoferii de autobuze, inclusiv speciale   şi sanitare (cu excepția salvărilor) cu dimensiunea    autobuzelor:

 • pînă la 7 metri                   –   cat.  4
 • de la 7 pînă 12   metri       –   cat. 5
 • de la 12 pînă la 15 metri    – cat. 6
 • peste  15 metri                   – cat.  7

5) Șoferii de motociclete şi mototolire – cat. 3

    Totodată,în funcție de tipul de transport condus, la determinarea mărimilor salariilor tarifare pe unitate de timp sau a salariilor lunare pentru șoferi, se aplică următorii coeficienți, reieșind din complexitatea lucrărilor executate:

 • camioane şi automobile-furgon de destinație generală; autoturisme (inclusiv speciale)                                           –     1,15
 • automobile specializate şi speciale: autobasculante,    cisterne, furgoane, refrigeratoare, mașini de transportat    containere, mașini de pompieri, asistența tehnică,    de curățat zăpada, de spălat, stropit şi măturat străzile,    automacarale, autotractoare, autoîncărcătoare etc.; automobile sanitare (cu excepția – salvărilor)                    –     1,20
 • autobuze, inclusiv speciale                                          –      1,25
 • salvări şi automobile operative cu semnale sonore  speciale tip „Sirena” (precum şi autobuze speciale şi salvări),    cu capacitatea cilindrică a motorului:
 • pînă la 3,5 litri                                                           –   1,25
 • peste 3,5 litri                                                             –   1,30
 • camioane pentru transportarea cimentului, substanțelor    chimice toxice, cadavrelor, amoniacului anhidru,    apei amoniacale, gunoiului putred, dejecțiilor   –  1,30.

Salariile tarifare ale șoferilor pe automobile cu remorcă, salarizați pe unitate de timp, se majorează până la 20 la sută.

În afară de aceasta, șoferilor li se pot acorda adaosurilor şi sporurilor la salariu cu caracter compensatoriu, mărimea lor minimă fiind stabilită în anexa nr. 6 la Hotărârea respectivă.

Astfel, șoferilor de autocamioane, autoturisme şi autobuse – pentru clasele de calificare: cel puțin 10 % din salariul tarifar șoferilor de clasa II şi cel puțin 25 % – șoferilor de clasa I, pentru timpul lucrat în calitate de șofer.

Clasa III de calificare se acordă conducătorului auto la angajare în muncă după finalizarea formării profesionale, iar clasa II și I – în timpul activității de muncă prin formare profesională continuă. Acordarea claselor de calificare II și I se efectuează de către  comisia de calificare a unității în care ei activează. La întreprinderea unde nu sunt specialiști de profil, evaluarea urmează să fie susținută la o altă întreprindere, care dispune de o astfel de comisie.

Condiția de bază pentru acordarea clasei de calificare este absolvirea cursurilor unei școli auto, organizate de unitățile licențiate, susținerea examenelor de calificare și obținerea permisului de conducere în modul prevăzut de Regulamentul privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 181 din 23.03.2022.

E de menționat că unitățile din sectorul real sunt în drept să stabilească șoferilor supliment pentru intensitatea muncii pînă la 25% din salariul tarifar și să majoreze adaosurile şi sporurile, specificate în anexa nr. 5, precum şi să stabilească alte adaosuri şi sporuri cu caracter compensatoriu, în limitele mijloacelor proprii (mijloacelor alocate) prevăzute pentru aceste scopuri în contractele colective de muncă sau regulamentul cu privire la remunerarea muncii.

Ana MOLDOVANU,

consultant superior în departamentul protecție

social-economică al CNSM