MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

În timp ce mă aflam în concediu parţial plătit pentru creşterea copilului, structura în care lucram a fost re¬organizată. Actualmente, mă aflu în concediu supli¬mentar neplătit. Este în acest caz obligat angajatorul să-mi ofere un loc de muncă la unitate?

Potrivit dispoziţei art. 126 alin.1 din Codul muncii, în afa­ră de concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru creşterea copilului până la vârsta de trei ani, persoanelor menționate în art.124 alin.2 (unuia dintre părinți, unuia dintre bunici, unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum și tutorelui) i se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la trei la patru ani, cu menţinerea locului de muncă (a funcţiei).

Astfel, la revenire din concediu, angajatorul este obligat să vă ofere locul de muncă (funcţia) pe care l-aţi deţinut anteriorior,iar în lipsa locului de muncă anterior (funcţiei anterioare), se acordă un alt loc de muncă echivalent (funcţie echivalentă).