MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

La întoarcerea din concediul anual de odihnă, din anumite circumstanțe, vreau să depun cerere de demisie. Are dreptul angajatorul să-mi rețină din salariu, îndemnizația de concediu, plătită la concediul folosit în avans?

Reținerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de Codul muncii și de alte acte normative.

În cazul în care concediul anual a fost acordat înainte de expirarea duratei respective a timpului lucrat efectiv, adică în avans, reținerile din salariu, în cazul desfacerii contractului individual de muncă, se pot face numai în cazurile prevăzute de art.148 din CM.

   Astfel, potrivit alin.(4) al art.148, în caz de eliberare a salariatului înainte de expirarea anului de muncă în contul căruia el a folosit deja concediul, angajatorul îi poate reţine din salariu suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului. Reținerea pentru aceste zile nu se face dacă salariatul şi-a încetat sau suspendat activitatea în temeiurile indicate la:

  • art.76 lit.e) –  încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil;
  • art.78 alin.(1) lit.d) – ocupare a unei funcţii elective în autorităţile publice, în organele sindicale sau în cele patronale;
  • art.82 lit.a) şi i) – a)deces al salariatului, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărîre a instanţei de judecată; i) atingere a vîrstei de 65 de ani de către conducătorul unităţii de stat , inclusiv municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat;
  • art.86 alin.(1) lit.b)-e) şi u)

b) lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică;

c) reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate;

d) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical;

e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma atestării efectuate în modul prevăzut de Guvern;

u) transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat şi al ambilor angajatori;

  • în caz de pensionare
  • înmatriculare la o instituţie de învăţămînt conform art.85 alin.(2),
  • precum şi în alte cazuri prevăzute de contractul colectiv sau cel individual de muncă ori prin acordul scris al părţilor.
Category: Întrebări RO