MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Procedura de acordare a indemnizației pentru salariații cu copii în vârstă de până la 12 ani, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim fizic.

Ce categorii de salariați sunt eligibili pentru acordarea indemnizației din bugetul de stat?

Conform pct. 3 a HG 316/2021 sunt eligibili salariații care au copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, angajați la unități, cărora le sunt acordate zile libere pentru supravegherea copiilor în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică ca urmare a instituirii măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației:

1) părinți sau tutori ai copiilor în vârstă de până la 12 ani, înregistrați în cadrul unei instituții de învățământ;

2) părinți sau tutori ai copiilor cu dizabilități, înregistrați în cadrul unei unități de învățământ.

Cum poate beneficia părintele/tutorele de această indemnizație?

Conform pct. 5. Din HG 316/2021 Indemnizația pentru zile libere se acordă salariaților menționați la pct. 4 la cererea scrisă a unuia dintre părinți sau a tutorelui, depusă la angajator. Cu excepția familiilor monoparentale sau a tutorelui care va supraveghea copilul în perioada menționată, salariații, la cererea de acordare a zilelor libere în condițiile art. 781 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, atașează o declarație pe proprie răspundere cu privire la solicitarea indemnizației de către unul dintre părinți.

Care este procedura prin care angajatorul poate solicita acordarea din bugetul de stat a indemnizației pentru angajați?

Conform pct. 8 din HG 316/2021 Angajatorul, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care au fost acordate zilele libere, depune o solicitare, pe proprie răspundere, de acordare din bugetul de stat a indemnizației pentru salariații cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care au beneficiat de zile libere în contextul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică.

Care este cuantumul indemnizației acordate?

Conform pct. 16 din HG 316/2021, cuantumul indemnizației acordate din bugetul de stat este calculat prin înmulțirea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 de lei pe zi.

Dacă 50% din salariul de bază al angajatului pentru o zi este mai mare de 150 lei pe zi, care este suma compensației oferite?

În cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi este o sumă mai mare de 150 lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizație cel puțin egală cu diferența dintre indemnizația calculată conform Articolului 781, alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și indemnizația achitată din bugetul de stat conform punctului 16 din prezentul Regulament.

În cât timp se va efectua plata indemnizației?

Conform pct. 21 din HG 316/2021 plata indemnizație se va efectua de către CNAS , până la data de 15 a lunii următoare, lunii în care a fost depusă solicitarea de către angajator.

Category: Întrebări RO