MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Salariatul a fost angajat pentru perioadă de îndeplinire a unor lucrări (art.312 CM). Doresc sa demisionez, dar nu pot sa mai activez 14 zile. Ce soluții legale sunt?

Codul Muncii prin art.85 alin.1 stabilește că salariatul are dreptul la demisie – desfacere a contractului individual de muncă, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

Totodată, alin.2 art.85 prevede că în caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de dizabilitate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi, cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept.

Dacă demisia dvs nu este pe temeiurile enunțate în alin.2, atunci alin.3¹, vă oferă o posibilitate de a desface contractul individual de muncă înainte de termenul de 14 zile calendaristice, prin semnarea unui acord cu angajatorul.

Totodată menționăm, că prin semnarea acordului de încetare a contractul individual de muncă înainte de termenul de 14 zile calendaristice, veți pierde dreptul stabilit prin alin.4 art.85, de a vă  retrage cererea sau să depuneți o nouă cerere, prin care să o anulați pe prima timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie.