MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Tatăl copilului nou-născut a solicitat de la angajator acordarea concediului paternal pentru o perioadă de 14 zile. În perioada concediului, angajatul respectiv s-a infectat ce Covid-19. Este în drept sau nu angajatul să beneficieze de îndemnizația pentru incapacitate temporară de muncă?

Potrivit art.124¹ din CM, tatălui copilului nou-născut i se acordă un concediu paternal pentru asigurarea participării efective a acestuia la îngrijirea nou născutului. Durata concediului paternal este de 14 zile calendaristice și pe perioada concediului salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică de cât venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și care este achitată din BASS (bugetul asigurărilor sociale de stat).

Angajatorul acordă concediul paternal tatălui copilului în baza cererii depuse de către acesta, fiind emis ordinul necesar în acest sens.

La solicitarea îndemnizației paternale la CTAS sau în mod electronic prin intermediul aplicației e-cerere îndemnizații, persoanei i se stabilește indemnizația paternală din mijloacele BASS. Mărimea îndemnizației este de 100% din venitul asigurat realizat la toate unitățile în care desfășoară activități în ultimele 3 luni premergătoare lunii nașterii copilului, venit din care au fost calculate și achitate contribuțiile de asigurări sociale.

Referitor la îndemnizația pentru incapacitate temporară de muncă reamintim că, potrivit art.7 alin.4 din Legea nr.489/1999, în sistemul public, asigurații nu pot beneficia concomitent de mai multe prestații de asigurări sociale pentru același risc asigurat, cu excepția prestațiilor pentru prevenirea îmbolnăvirii și recuperarea capacității de muncă. Astfel, salariatul menționat va beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.

Durata concediului medical nu se include în durata concediului paternal. În cazul coincidenței totale sau parțiale a concediul paternal cu concediul medical, concediul paternal se suspendă și continuă după concediul medical.

Category: Întrebări RO