MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Liderii de sindicat şi specialiştii în domeniul resurselor umane au fost familiarizaţi cu modificările la Codul Muncii al RM

Apărarea membrilor de sindicat prin prisma actualelor modificări şi completări ale Codului muncii au fost discutate, miercuri, în cadrul unui seminar organizat de Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice. Seminarul, care a avut loc la Institutul Muncii, a întrunit circa 40 de lideri sindcali, precum şi specialişti în resurse umane de la diferite întreprinderi. 

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat că modificările şi completările la Codul muncii au intrat în vigoare la 18 decembrie anul trecut. „Republica Moldova a ratificat 40 de convenţii ale OIM. Conducerea CNSM este gata să lucreze în continuare pentru perfecţionarea legislaţiei muncii”, a menţionat vicepreşedintele CNSM. El a comunicat că de la 1 mai va fi modificat cuantumul minim garantat al salarizării.

„Sunt sigur că acest cuantum va fi majorat considerabil. Salariul tarifar pentru categoria I de salarizare trebuie să fie cel puţin la nivelul cuantumului minim al salarizării. În prezent, salariul minim din sectorul bugetar este de 1000 de lei, în timp ce salariul minim în sectorul real al economiei este de 1900 de lei”, a subliniat vicepreşedintele CNSM.

Ion Preguza, şef al Departamentului juridic al CNSM, a explicat că noul Cod al muncii, modificat şi completat, a fost elaborat de un grup tripartit, compus din reprezentanţi ai Guvernului, sindicatelor şi patronatelor. „Potrivit articolului 54 din Codul muncii modificat, se interzice încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată pentru eschivarea de la acordarea drepturilor şi garanţiilor prevăzute pentru salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată. Contractul individual de muncă pe durată determinată se încheie pentru perioada implementării unui proiect investiţional, a unui program de asistenţă tehnică şi financiară sau pentru efectuarea unor lucrări legate de majorarea volumului de producţie sau de servicii prestate, al căror caracter temporar, pînă la un an, poate fi argumentat de angajator”, a relevat juristul.

Există angajatori care au grijă de salariaţi mai bine decât statul

Viorel Fortună, şeful serviciului administrativ şi preşedinte al Comitetului sindical de la SA „Farmaco”, a relatat că, din cei 168 de angajaţi ai întreprinderii pe care o reprezintă, 154 sînt membri de sindicat. „O problemă ar fi lipsa cadrelor tinere. Doar 40 de persoane din numărul total de 168 de angajaţi ai SA „Farrmaco” sunt tineri cu vârsta de până la 30 de ani. Salariul mediu la întreprinderea noastră este de 3800 de lei”, a precizat Viorel Fortună.

IMG_2709

Marina Dimitrova, preşedinte al Comitetului sindical de la SRL „Taraclia–Gaz”, contabil de profesie, a menţionat că încălcări ale prevederilor Codului muncii nu au fost înregistrate la întreprinderea pe care o reprezintă, întrucât între sindicate şi angajator există o conlucrare eficientă. „Salariul mediu la întreprindere este de 4-5 mii de lei, pentru raionul Taraclia este un indicator foarte bun. Potrivit Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, membrii de sindicat care au copii nou-născuţi primesc din partea angajatorului o indemnizaţie unică, ce este mai mare decât cea achitată de către stat. Toţi cei 154 de angajaţi ai SRL „Taraclia–Gaz” sunt membri de sindicat”, a subliniat Marina Dimitrova.

La întrebările persoanelor prezente la seminar au răspuns Margareta Strestian, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, şi Ion Preguza.

IMG_2726