MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Congresul al II-lea al Confederației Internaționale, Нефтегазстройпрофсоюз

În perioada 21-23 februarie curent, dna Margareta Strestian, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, a participat la lucrările Congresului II al Confederației Internaționale Нефтегазстройпрофсоюз (în continuare CI НГСП), care s-a desfășurat la Bacu, Azerbaidjan. Evenimentul a reunit – 24 delegați, reprezentanți ai sindicatelor de ramură din Rusia, Belarus, Azerbaidjan, Republica Moldova, Georgia, Cazahstan.

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Confederației Internaționale Нефтегазстройпрофсоюз, pentru perioada de activitate 21 ianuarie 2011      – 21 februarie 2016 a fost prezentat Con­gresului, de către secretarul General al Confederației M.A.Mirzoev. În raport a fost menționat că constituirea Confederației Internaționale Нефтегазстройпрофсоюз a fost generată de evenimentele tensionate  pe arena politică, în legătura cu formarea noilor state suverane, întroducerea relațiilor noi, de piață în economia țărilor din fosta Uniune Sovietică, fără precedent însoțite de scăderea nivelului producției și bineînțeles de încălcarea drepturilor și intereselor salariaților.

Analizînd  raportul cu privire la activitatea Confederației, Congresul a constatat că organele sindicale au depus eforturi  pentru realizarea misiunii statutare a Confederației. In continuarea lucrărilor, delegații au dezbătut materialele prezentate si cu mici modificări au fost aprobate (raportul de activitate, raportul comisiei de cenzori, raportul comisiei de validare a delegatilor la congres, bugetul pentru anii 2016 – 2021  precum si planul de actiune al confederației pentru anii 2016 – 2021). La Congres au fost examinate și adoptate modificări și completări în Statututul CI НГСП. În proiectul Statutului, pentru prima dată în practica de lucru a  CI НГСП, a fost prevăzut alegerea adjuncților Secretarului General al Confederației, pe baze obștești, direct prin delegarea în componența Consiliului Confederației a cite un reprezentant de la fiecare organizație membru.

Bacu

Activitatea de instruire, formare şi informare a liderilor şi a membrilor de sindicat a fost mereu principala direcție de activitate a  Confederației. Din acest motiv, politicile educaţiei sindicale promovate de către Consiliul General au fost orientate și concentrate spre diversificarea metodelor de instruire a abilităţilor şi cunoştinţelor tinerilor sindicalişti și liderilor de toate nivelurile și pregătirea materialelor și  recomandărilor metodice privind problemele actuale în activitatea sindicală. Pe parcursul lucrărilor Congresului membrii prezidiului au vorbit despre sarcinile principale ale sindicaliștilor, care sunt apărarea drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat, parteneriatul social şi retribuirea muncii, precum şi despre colaborarea internaţională.

Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională a fost calificată de către Congresul II drept un obiectiv important. În perioada de referinţă, Confederația a colaborat cu organi­zaţii internaţionale participând la realiza­rea proiectelor privind schimbul de experienţă şi susţinerea acţiunilor de solidaritate sindicală, totodată au fost prelungite unele acorduri de colaborare cu sindicate similare. Pe lângă aceasta, Consiliul General a desfăşurat de-a lungul anilor dintre congrese, seminare internaționale cu privire la domeniile de activitate prioritare a Confederației în condițiile actuale. 

La final  a fost stabilit programul de activitate al Confederației Internaționale Нефтегазстройпрофсоюз  în perioada anilor 2016 – 2021, care este orientat spre consolidarea în continuare a eforturilor sindicatelor, reprezentarea şi protecţia drepturilor social-economice şi intereselor membrilor de sindicat.

Unul dintre momentele importante ale Congresului a fost alegerea      Presedintelui Confederatiei Internaționale Нефтегазстройпрофсоюз pentru mandatul 2016 – 2021. Delegatii  la  Congres  prin  vot  democratic  l-au reales pe dl Mironov L.A., in functia de președinte, Secretar General a fost reales       dl Mirzoev M.A., în funcția de Prim-vice al Secretarului General pe baze obștești a fost ales dl Drandrov S.G., au fost aprobaţi membrii Consiliului şi ai Comisiei de Cenzori.

Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova doamna Margareta Strestian a fost aleasă adjunctul Secretarului General al CI НГСП  pe baze obștești.