MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicaliștii moldoveni asimilează practicile europene în domeniul soluiționării conflictelor colective de muncă

În perioada 15-16 martie, reprezentanții Federației Sindicatelor  Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian – Președintele FSCRE, domnul Vitalie Șeptefraț -Vicepreședintele FSCRE, dna Diana Cernei – consilier  organizare și educație  în cadrul FSCRE,  dl Vadim Strestian – angajat  SRL  “Ialoveni-gaz” au participat la o instruire pentru lideri și activiști sindicali, organizat de experții din cadrul Industriall Global Union (IGU), unde au fost familiarizați cu practicile europene în domeniul soluționării conflictelor colective de muncă. Sesiunea din cadrul proiectului “Fomare de fomatori” s-a desfășurat la Chișinău, în incinta  Institutului Muncii, unde au participat lideri și activiști sindicali din  cadrul centrelor sindicale național-ramurale   membre ale organizației internaționale, Industrial Global Union.

Lucrările ciclului de instruire au avut drept obiectiv, schimbul de experiență și eventualitatea preluării practicilor de succes ce pot fi aplicate în activitatea sindicală din țara noastră.

Jean-Yves Sabot, formatorul seminarului, reprezentant al organizației sindicale franceze FO Metaux, a menționat că prin această activitate sindicaliștii din Moldova se pot informa despre o serie de practici aplicate în Europa în domeniul protecției salariaților.  Iar la solicitarea participanților, Jean Yves Sabot și Gerard Cinnarella, reprezentanți ai Force Ouvrier ”Metaux” din Franța, formatorii acestui curs de instruire, la ultima sesiune au abordat tema  ”Conflictul colectiv, prevenirea și soluționarea acestuia”. Sindicaliștii, fiind interesați de această temă au fost activi, sau implicat în discuţii, simulări de situaţii, muncă în grup şi individual. Aceștea  sau arătat  foarte  mulţumiţi de experienţa formatorilor.

21

Vadim Borisov,  reprezentant al IGU, a informat despre necesitatea organizării unor campanii de informare, care ar sensibiliza societatea și partenerii sociali, venind cu exemple de astfel de acțiuni organizate de IGU în diverse state din regiune.

La finalul acestui curs, fiecare participant a primit certificat, precum că a urmat cele 4 seminare ale programului de formare de formatori sindicali, realizat între 2014-2016 în cooperare cu FO ”Metaux” (Franța) și Industrial Global Union.

124