MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Instruirea membrilor de sindicat ai SRL “Gagauz-gaz”.

Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chi­mică şi Resurse Energetice din RM (FSCRE) a organizat, în data de 27.05.2016,  un semi­nar de informare şi instruire a  membrilor de sindicat  în teritoriu cu tema „Profilaxia epuizării profesionale prin comunicare efeicientă”, la care au participat 28 de salariați,  ai  SRL “Gagauz-gaz”.

 

Seminarul s-a desfășurat în incinta SRL “Gagauz-gaz” întrunind 28 de salariați, membri de sindicat din cadrul filialelor  “Ceadîr-Lunga-gaz”, “Comrat-gaz”, “Vulcănesti-gaz”.

Obiectivul de bază a fost: Prevenirea epuizării profesionale în organizație, formarea abilităților de comunicare eficientă.

Cu un mesaj de salut, la deschiderea seminarului a venit domnul Gheorghii Efteni, – președintele Comitetului Sindical SRL „Gagauz-gaz”, în cadrul căruia a vorbit despre necesitatea instruirii pe diferite tematici a salariaților din cadrul întreprinderii. Dumnealui a menționat că sănătatea salariaților  la locul de muncă este un factor de importanță majoră atît pentru sindicate, cît și pentru administrația întreprinderii.

 

În continuare, Irina Tereșcenco, specialist în domeniu, psiholog, prezentă la seminar în calitate de formator, a vorbit despre :

• Familiarizarea cu conceptul de "Sindromul de epuizare profesională";

• Identificarea prezenței sau absenței sindromului;

• Familiarizarea cu abilitățile furnizării înșiși și pe alții de ajutor în situații de stres profesional;

• Formarea instalațiilor pentru conservarea și promovarea sănătății mintale;

• Familiarizarea cu conceptul de "comunicare asertiva";

• Creșterea nivelului de dezvoltare a abilităților de comunicare.

• Dezvoltarea abilităților de cooperare într-un grup, rezoluția comună a  problemelor.

5

În cadrul seminarului  formatorul a desfășurat diferite activități   în grupuri,       toți participanții, fiind foarte activi și interesați de temele puse în discuție. Ei au adresat diverse și multiple întrebări la care au primit răspunsurile dorite.  Doamnele Olga Rizova, Iraida Mincova, Olimpiada Toneva si domnul Alexei Lîcov, și-au exprimat mulțumirea pentru opurtunitatea de a participa la astfel de seminar, tematica fiind necesară și actuală.

 

La finele seminarului, Domnul Gheorghii Efteni a muțumit Federației, pentru sprijinul acordat în organizarea și desfășurarea acestui seminar, cu o tematică atît de actuală pentru angajații întreprinderii, care toți 100% sunt membri de sindicat.

38