MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Instruirea membrilor de sindicat ai SRL “Florești-gaz”

Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chi­mică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat, în data de 20.10.2016,  un semi­nar de informare şi instruire a  membrilor de sindicat  în teritoriu cu tema  "Comunicarea eficientă la locul de muncă" la care au participat  salariați,  ai  SRL “Florești-gaz”.

Seminarul s-a desfășurat în incinta SRL “Florești-gaz” întrunind 27 de salariați, membri de sindicat din cadrul filialelor “Drochia-gaz” şi “Soroca-gaz”.

Obiectivul de bază a fost: formarea profesională a membrilor de sindicat de la SRL „Florești-gaz”.

Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova Doamna Margareta Strestian, a venit cu un mesaj de salut și a informat membrii de sindicat despre activitatea FSCRE  în comun cu organizațiile primare, inclusiv și despre activități orientate spre motivarea apartenenței la sindicat.

Cu un mesaj de salut prezent la deschiderea seminarului a venit și domnul Valeriu Garabajiu, director SRL “Floreşti-gaz”, în cadrul careia a vorbit despre necesitatea instruirii continuă pe diferite tematici a salariaţilor întreprinderii. Președintele  Comitetului  Sindical SRL  „Florești-gaz”, Alexandru Chelaru,  absolvent a  Școlii Sindicale a Proiectelor din Moldova, la care  a participat, elaborat  și prezentat proiectul cu următoarea tematica: Informarea sindicală continuă – mijloc de protecție a membrilor de sindicat”, a menționat oportunitățile proiectului și a evaluat impactul proiectelor elaborate și desfășurate de aceștia în cadrul organizațiilor sindicale primare.

img_6530

În continuare, Ștefan Popov, specialist în domeniu, psiholog, prezent la seminar în calitate de formator, a vorbit despre:

• Comunicarea verbală, non-verbală și paraverbală;

• Tehnici de comunicare eficientă;

• Atitudinea asertivă și stresul în muncă.

În cadrul seminarului  formatorul a desfășurat diferite activități  în grupuri,  toți participanții, fiind foarte activi și interesați de temele puse în discuție. Ei au adresat diverse întrebări la care au primit răspunsurile dorite.

Participanţii au apreciat tematica seminarului necesară și actuală și și-au exprimat mulțumirea pentru posibilitatea de a participa la astfel de eveniment, solicitînd continuarea unor asemenea întruniri.

img_6536

În cadrul rundei de întrebări şi răspunsuri, Preşedintele FSCRE, Doamna Margareta Strestian a vorbit despre în­tărirea unor relații constructive cu partenerii de dezvoltare, formarea de noi concepții și strategii sindica­le și, nu în ultimul rând, colaborarea eficientă cu sindicatele naționale, de ramură și internaționale.

La finele seminarului, Domnul Alexandru Chelaru a  muțumit Federației, pentru sprijinul acordat în organizarea și desfășurarea acestui seminar, cu o tematică atît de actuală pentru angajații întreprinderii, care toți 100% sunt membri de sindicat.