MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Transfer de abilități și consolidarea capacităților comitetelor sindicale pentru negocierile collective

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică  şi  Resurse   Energetice  din  Republica Moldova (FSCRE) a  organizart  miercuri,     21 februarie 2018  un seminar de instruire pentru liderii și membrii de sindicat, cu genericul  “Transfer de abilități și consolidarea capacităților comitetelor sindicale pentru negocieri colective”.

       Lucrările seminarului au fost desfășurate în incinta Institutului Muncii, la care au participat lideri sindicali, membri de sindicat din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice.

  Obiectivul de bază al activității de instruire a fost consolidarea capacităților  comitetelor sindicale pentru negocierile colective.

       Un mesaj de salut la deschiderea seminarului a fost adresat participanților de către  Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Moldova, doamna Margareta Strestian. Cei prezenți s-au referit la implimentarea campaniei  anul 2018 – Anul contractului colectiv de muncă, pentru a eficitentiza negocierile colective,  prin aplicarea Legii № 245 din 21.07.2006 “Privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură  și la nivel teritorial” și   a   Regulamentului-tip privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru dialog social “angajator-salariați”.

       Victor Talmaci, formator sindical de nivel national, a vorbit celor prezenți despre: activitățile și acțiunile sindicale ce sunt întreprinse privind implimentarea campaniei “Contractul colectiv de muncă – garanția drepturilor tale”; parteneriatul social în sfera muncii, cadrul legal, acțiunile sindicatelor și instrumentele de care au nevoie negociatorii sindicali;  importanța negocierilor colective, care este rolul acestora în activitatea sindicatelor, cum sunt formate structurile care gestionează procesul de negocieri colective, modalități de eficientizare a mecanismelor de negocieri collective.

       În cadrul activității, formatorul  s-a referit și la dezvoltarea capacităților comitetelor sindicale pentru negocierile colective, prin aplicarea Legii nr. 166 din 21.09.2017 “Cu privire la tichetele de masă”, unde participanții la seminar  au fost familiarizați cu particularitățile procesului de acordare a tichetelor de masă și avantajele acestora pentru salariați.

       Olga Caragia, manager portofoliu clienți, în cadrul unei companii, a prezentat o informație amplă și material metodic,  menționînd că proiectul dat este unul binevenit în țara noastră, deoarece oferă un șir de avantaje și beneficii. “Este un supliment la salariu care poate fi simțit considerabil de către angajat, iar angajatorul obține facilități fiscale și scutiri pentru diverse taxe. Tichetele de masă pot fi utilizate în cantine, magazine, restaurante. Ulterior vom veni și cu alte oferte interesante pentru salariați, pentru a stimula motivația acestora la locul de muncă”.

       Potrivit Legii Nr. 166 din  21.09.2017 “Cu privire la tichetele de masă”, angajatorul este în drept să acorde salariaților o alocație individuală de hrană, sub forma tichetelor de masă, achitând integral operatorului valoarea nominală a acestora, plata pentru imprimare a tichetelor și alte servicii prevăzute de contractele încheiate între operator și angajator. În cazul în care angajatorul va aplica sistemul tichetelor de masă, acesta urmează să le distribuie salariaților la sfârșitul fiecărei luni, în dependență de numărul zilelor lucrătoare din luna următoare. Este interzis angajatorilor, la oferirea tichetelor de masă, să reducă salariul angajaților beneficiari de tichete de masă. Valoarea nominală a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei,- a specificat dna Caragia. Totodată, salariatul urmează să utilizeze un număr de tichete cel mult egal cu numărul zilelor efectiv lucrate. Tichetele de masă vor fi eliberate atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic. Ele pot fi utilizate exclusiv de către salariat și este interzis schimbul tichetelor de masă contra bani sau diminuarea salariului.

       De asemenea, în cadrul seminarului membrii de sindicat din cadrul FSCRE s-au implicat activ inclusiv la diverse exerciții de dezvoltare a abilităților și consolidarea capacităților pentru negocierile colective, acumulate la instruire.

      La finele cursului participanții au evoluat activitatea și au exprimat satisfacția vizavi de conținutul și formatul de prezentare a temei discutate, menționînd că informația care le-a fost oferită a fost interesantă, foarte concretă și va fi foarte utilă pe viitor în activitatea lor profesională.