MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

În atenția liderilor de sindicat

În atenția liderilor de sindicat

       Organizațiile sindicale, care dispun de cont bancar și cod fiscal, sunt obligate să prezinte lunar Inspectoratului Fiscal, formularul tipizat (Forma IPC18)  pînă în data de 25 a fiecărei luni.

Formularul nominalizat și instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) le puteți găsi aici: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372312

Pentru informații suplimentare contactați:

Valentina Lungu:  022 23 78 08

                             069254222