MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

A avut loc o nouă ședință a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

Partenerii sociali s-au întrunit marți, 31 iulie, în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), prezidată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, în cadrul căreia au fost examinate mai multe chestiuni.

Astfel, partenerii sociali au aprobat Planul de activitate al CNCNC pentru semestrul II al anului 2018, au pus în discuție aplicarea legislației sanitare pentru prevenirea bolilor profesionale, proiectul Convenției colective (nivel naţional) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă.

Pentru prima dată, la ședința Comisiei a fost examinată problema ce se referă la bolile profesionale și medicina ocupațională. Astfel, reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) au prezentat un raport cu privire la aplicarea legislației sanitare pentru prevenirea bolilor profesionale dar și mai multe date statistice pentru anul 2017 ce se referă la numărul de cazuri de îmbolnăvire la locul de muncă.

Conform datelor prezentate de MSMPS, în anul 2017 au fost evaluate riscurile profesionale la 5097 de obiective din diferite ramuri аlе economiei naționale. În rezultat, au fost înregistrate 3 cazuri de bоli profesionale, indicele morbidității profesionale constituind 0,25 la 100 mii angajați. Totodată, la 875 din aceste obiective au fost efectuate investigații de laborator a indicilor factorilor chimici care au arătat că în proporție de 9,7 la sută aceștia nu corespund normelor sanitare. Ca urmare a deficiențelor depistate, autoritățile au aplicat 72 amenzi. Pentru a îmbunătăți situația, autoritățile propun să fie sporită responsabilitatea angajatorilor privind evaluarea factorilor profesionali de risc, introducerea unor măsuri de constrângere în Codul Contravențional.

“Am insistat ca acest subiect să fie discutat în cadrul ședinței CNCNC deoarece noi, sindicatele, reprezentăm interesele salariaților și ne dorim ca aceștia să muncească în condiții decente. Considerăm că cifrele prezentate ce se referă la bolile profesionale sunt eronate. Statisticile arată că în țările din Europa de vest sunt depistate anual circa 1800 de cazuri de boli profesionale iar la noi doar 3. Este necesar de implementat mecanisme care ar proteja salariatul și ar diminua riscurile profesionale”, a accentuat Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

În contextul discuțiilor, sindicaliștii au reiterat poziția privitor la necesitatea ratificării Convenției nr. 161 a  Organizației Internaționale a Muncii, privind serviciile de sănătate ocupațională, adoptată la Geneva, Elveția, la 26 iunie 1985, care urmărește asigurarea participării angajaților la soluționarea problemelor de protecție a sănătății și securității muncii.

Totodată, CNSM a expus spre examinare proiectul Convenției colective (nivel național) cu рrivirе la modelul Contractului de fоrmаrе profesională continuă, еlаbоrаt în scopul asigurării арliсării corecte și unifоrmе а рrеvеdеrilоr Codului muncii referitoare la încheierea соntrасtеlоr de fогmаrе рrоfеsiоnаlă continuă.

În cadrul aceleiași ședințe, partenerii sociali au examinat chestiuni cu privire la tarifele pentru serviciile de transport auto a călătorilor și bagajelor, aprobarea modificărilor și completărilor în Regulamentul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, aprobarea modificărilor în Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial, aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru consultări și negocieri colective de ramură bipartite.