MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Instruirea membrilor de sindicat ai SRL „Orhei-gaz”

La 21 noiembrie 2018, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE) a organizat la întreprinderea SRL “Orhei-gaz”, seminarul cu genericul “Securitatea și sănătatea la locul de muncă (SSM)”, la care au participat conducătorii unității, membrii comitetului sindical, membrii comitetului pentru securitate și sănătate la locul de muncă și membrii de sindicat din cadrul organizației sindicale primare de la SRL “Orhei-gaz”, inclusiv sindicaliști de la filialele “Rezina-gaz”, “Șoldănești-gaz” și “Telenești-gaz”.

           Seminarul a avut ca obiective principale umătoarele aspecte: sensibilizarea participanților în privința nivelului de răspundere în caz de nerespectare a actelor normative ce reglementează SSM; participarea sindicaliștilor la elaborarea instrucțiunilor pentru completarea și aplicarea reglementărilor în domeniul SSM; derularea activităților de formare în domeniul SSM la locul de muncă.

           Evenimentul a fost lansat de către Margareta Strestian, președintele FSCRE, directorul SRL „Orhei-gaz” Oleg Vasilcan,  inginerul-șef al SRL „Orhei-gaz”  Gheorghe Muntean.

          În cadrul seminarului, Vasile Siloci, inspector Zona de Sud, Inspectoratul Muncii al Sindicatelor (IMS), formator sindical, a familiarizat sindicaliștii cu cerințele minime de pregătire în domeniul SSM, și a relatat despre cum se desfășoară procesul de constituire, organizare și funcționare a Comitetului pentru SSM. Totodată, alt formator sindical, Vladimir Gorban, inspector Zona de Sud, IMS, a comunicat despre cerințele de SSM la locul de muncă al salariaților din sistemul gaze ce se referă la acordarea primului ajutor în cazurile de producere a accidentelor de muncă, echipamentul de siguranță individual și cel colectiv.

1

          Margareta Strestian, președintele FSCRE, a menționat că această activitate face parte din planul de acțiuni al Federației iar activitățile ce țin de respectarea cerințelor în domeniul SSM sunt de primă importanță pentru ramură. “SSM este un pilon care stă la baza fiecărei întreprinderi. În cadrul “Orhei-gaz” se întreprind acțiunile necesare în domeniul SSM iar salariații  au condiții bune de muncă. Salariații sunt instruiți în permanență, conform legislației și normelor în domeniu. La întreprindere nu au fost înregistrate accidente de muncă iar acest indicator vorbește despre faptul că se acordă o atenție cuvenită acestui aspect”, a subliniat liderul sindical.

B2

          Participanții la seminar au primit pliante informative, ghiduri audio și video sub forma unor CD-uri ce țin de respectarea normelor și cerințelor în domeniul SSM, oferite de IMS. Președintele FSCRE a acordat reprezentanților întreprinderii “Orhei-gaz” diplome de merit pentru rezultatele obținute în activitate și pentru promovarea unui parteneriat social eficient.

8a

          Federația a organizat pe parcursul anului,  mai multe activități de instruire în domeniul SSM la o serie de întreprinderi din ramură din diferite raioane ale țării.