MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Conferinţa de dare de seamă şi alegeri a organelor de conducere a organizaţiei sindicale din cadrul SRL “Cimișlia-gaz”

În data de 12 decembrie 2019 a avut loc Conferinţa de dare de seamă şi  alegeri  a organelor de conducere a comitetului sindical al SRL “Cimișlia-gaz”.

Din 224 de membri de sindicat, la Conferință au fost aleși 36 dedelgați.

În ordinea de zi a Conferinței s-au discutat următoarele chestiuni:

1. Activitatea comitetului sindical pentru perioada 2014-2019 (Raportor, Mariana Bojinov),      

2. Activitatea comisiei de revizie și control pentru perioada 2014-2019,

3. Alegerea membrilor comitetului sindical și comisiei de revizie și control,                                 

4. Alegerea delegaților la Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.

mariana

În calitate de raportor, Mariana Bojinov a relatat despre faptul că în cele 42 de ședințe ale comitetului sindical din perioada de raportare, au fost puse în discuții și hotărîte 172 de subiecte, cum ar fi:

  • organizarea, elaborarea, negocierea și  asigurarea respectării Contractului Colectiv de Muncă la nivelul de unitate,
  • exercitarea controlului obștesc asupra respectării Legislației în domeniul protecției muncii a membrilor de sindicat,
  • acordarea ajutoarelor materiale,
  • organizarea activiăților culturale și sportive, etc.

   În acest context, Dumneaei a menționat că în cadrul fiecărei filiale a întreprinderii au funcționat Comitetul de securitate și sănătate în muncă. În fiecare trimestru, membrii comitetelor sindicale ai filialelor, împreună cu reprezentanții angajatorului, efectuau controale la locurile de muncă a angajaților cu întocmirea actelor necesare.

   Activitatea comitetului sindical a fost apreciată cu calificatul satisfăcător.

   În funcție de președinte al comitetului sindical a fost realeasă Doamna Mariana Bojonov.

Prezentă la Conferință, Doamna Margareta Strestian, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a acordat diploma de mulțumire Doamnei Mariana Bojinov pentru activitate sindicală   în apărarea drepturilor și intereselor social-economice ale membrilor de sindicat.

discurs MFCimislia-sala