MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Guvernul a aprobat o serie de modificări la Codul Muncii. Unele dintre acestea nu au fost susținute de sindicate

       Executivul a aprobat în ședința de miercuri, 26 februarie, un șir de modificări la Codul Muncii al Republicii Moldova. Deși proiectul de lege privind modificările a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru tripartit, creat sub egida Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale (MSMPS), în componenţa căruia au fost incluşi reprezentanţi ai ministerului, sindicatelor și patronatelor, documentul aprobat cuprinde o serie de prevederi asupra cărora partenerii sociali nu au reușit să ajungă la un consens.

       Una dintre modificările care nu au fost susținute de sindicaliști vizează transferul temporar al salariatului, cu acordul scris al acestuia, la o altă muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu păstrarea locului de muncă de bază. În opinia Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor  din Moldova (CNSM), acest fapt va favoriza abuzurile din partea angajatorilor, ducând la încălcarea drepturilor și intereselor legale ale salariaților, care vor fi impuși, sub diferite pretexte, să accepte transferul temporar.

       Altă modificare ține de asigurarea posibilității de aplicare a programului flexibil de muncă, care cuprinde reglementări neclare și defectuoase, ce pot avea ca efect diferite interpretări și neclarități în procesul de aplicare în practică.

       Cât privește compensarea muncii suplimentare cu ore libere, CNSM a atenționat că această modificare vine în contradicție cu standardele internaționale în domeniul muncii, cum ar fi recomandarea Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr.116 „Cu privire la reducerea duratei timpului de muncă”, care prevede că „munca orelor suplimentare se plătește cu o rată care depășește rata de plată pentru munca prestată în orele normale de lucru”. Despre dreptul lucrătorilor la o rată majorată a salarizării pentru orele suplimentare de muncă statuează și Carta Socială Europeană (revizuită).

      Deși CNSM a accentuat despre necesitatea expertizării proiectului de lege de către Biroul Internațional al Muncii (BIM) în Avizul transmis MSMPS în decembrie 2019 și chiar a solicitat de sine stătător, prezentând BIM documentele respective, până în prezent nu există un răspuns oficial din partea organizației internaționale. În ceea ce privește opinia, despre care se menționează în notă informativă la proiectul de lege, precum că „soluțiile propuse în proiectul de lege sunt în spiritul practicii legislative europene”, aceasta este de natură pur tehnică și nu poate fi calificată drept o expertiză oficială a Biroului International al Muncii.