MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului – 10 decembrie

     Întreaga lume marchează, pe data de 10 decembrie, Ziua internațională a drepturilor omului. La această dată, în 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Documentul stipulează că toți oamenii s-au născut cu drepturi egale, inalienabile și cu libertăți fundamentale. În această zi ne propunem să reiterăm necesitatea de a lupta împotriva oricărei forme de abuz, discriminare sau atentat la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

     Este de datoria noastră să conștientizăm amploarea acestui fenomen și, acolo unde este posibil, să ne implicăm pentru a-l combate.

     Ziua internaţională a drepturilor omului  din anul 2020 are tema „Recover Better – Stand Up for Human Rights”.

     Potrivit ONU, tema zilei, aleasă pentru acest an, se referă la pandemia de coronavirus şi pune în evidenţă necesitatea de a reconstrui mai bine, asigurând că drepturile omului sunt esenţiale pentru eforturile de redresare. Vom atinge obiectivele noastre globale comune numai dacă suntem capabili să creăm oportunităţi egale pentru toţi, să soluţionăm eşecurile generate de coronavirus şi să aplicăm standardele drepturilor omului pentru a aborda inegalităţile, excluderea şi discriminarea consolidate, sistematice şi intergeneraţionale.

     Consiliul General al FSCRE monitorizează, susţine si ajută membrii de sindicat ai FSCRE în depăsirea crizei de sănătate, cauzate de pandemia de coronavirus.

     Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată şi proclamată prin Rezoluţia 217 A (III).

     Aceasta a devenit cu timpul un document de referință spre care tind statele și conform căruia se verifică modul în care se respectă drepturile omului în diferite state ale lumii, prevederile acesteia fiind ulterior preluate și extinse în diferite tratate internaționale.