MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Tinerii sindicaliști s-au întrunit în cadrul forumului Comisiei de Tineret a FSCRE

În perioada 18 – 19 iunie,  peste 50 de tineri sindicaliști, reprezentanți ai organizațiilor sindicale primare  s-au întrunit la Institutul Muncii, în cadrul celei de-a 17-a ediție a Forumului Comisiei de Tineret a  Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) cu  genericul  „Importanța și rolul tinerilor în sindicate ”.

Evenimentul se înscrie în Planul de activitate al Consiliului General pentru anul 2021 al FSCRE și s-a desfășurat în format offline și online prin platforma ZOOM.

La deschiderea oficială a Forumului au participat președintele FSCRE Margareta Strestian, președintele CNSM, Oleg Budza,  Alexandru Șevciuc, membru al Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”,  Vadim Borisov, secretar regional IndustriALL Global Union,  președintele Comisiei de Tineret a CNSM, Alexei Pianîh,  președinții OSP a FSCRE și formatorii Forumului: Ilona Josanu, lector universitar USM, magistru în Drept;   Dorin Suruceanu, Departamentul educație și cercetări al Institutului Muncii, formator național și Tatiana Marian, Departamentul mass – media și relații internaționale, redactor – șef  Ziarul sindical Vocea Poporului, CNSM.

La rândul său, Roman Țurcan, președintele Comisiei de Tineret a FSCRE, a menționat că în cadrul Forumului, tinerii vor fi informați despre beneficiile apartenenței la sindicat, care este rolul sindicatelor în apărarea și promovarea drepturilor și intereselor tinerilor salariați, garanțiile oferite tinerilor prin reglementările din Convenția Colectivă și Contractul Colectiv de Muncă, promovarea sindicatelor în mediul online și  oportunitatea de a face schimb de experiență  cu colegii din cadrul OSP membre a FSCRE și invitați, reprezentanți din cadrul Federației Sindicatelor din Comunicați din Republica Moldova; 

În cadrul evenimentului R. Țurcan a relatat despre Concursul de lucrări infografice cu genericul „Sindicatul meu”, urmînd o prezentare succintă a unuiua dintre cîștigătorii acestui concurs Octavian Macovețchi, din cadrul OSP SRL „Ialoveni – Gaz”, absolvent a Școlii Proiectelor.

Margareta Strestian,  președintele FSCRE, a salutat participanții și invitații evenimentului menționînd, că restricțiile impuse de criză pe timp de pandemie a determinat aplicarea diverselor metode și forme adaptate situației pandemice. ,,Forumul Comisiei de Tineret din cadrul FSCRE, este o  experiență acumulată pe parcursul edițiilor anterioare desfășurate, cu noi tendințe în procesul de instruire ce include aspecte teoretice și practice, treninguri  de dezvoltare a competențelor şi abilităților profesionale sindicale etc.. Prin intermediul diferitor proiecte desfășurate din mijloacele financiare ale CNSM și FSCRE au avut oportunitatea de a-si perfecționa cunoștințele un număr mare de tineri. Avem 15 tineri care au finalizat cu succes proiectul ,,Scoala Sindicală din Moldova” 3 tineri au participat în proiectul ,,Scoala Proiectelor” președintele CT a FSCRE a finalizat proiectul ,, Scoala Negociatorului Sindical” , 4 activiști sindicali au participat la proiectul ,, Drepturile tinerilor la locul de muncă” – majoritatea tinerilor  cu vîrsta cuprinsă de pîna la 35 ani.FSCRE pune un accent deosebit pe pregătirea continuă a tinerilor in domeniul sindical, care în perspectivă vor deveni lideri de succes și vor conduce cu structurile sindicale” , a precizat M. Strestian.

Oleg Budza, președintele CNSM, a reiterat faptul că tinerii reprezintă o prioritatea a mișcării sindicale, care sunt promovați activ în cadrul structurilor sindicale de diverse nivele și s-a arătat deschis să sprijine în continuare inițiativele tinerilor sindicaliști. “Împreună cu partenerii sociali este necesar să punem mai mare accent pe implementarea unor politici naționale de susținere a tinerilor salariați.Vrem ca tinerii să rămână să muncească în țară, iar pentru aceasta este nevoie să le oferim salarii decente, condiții sigure de muncă, perspective de dezvoltare, facilități la obținerea unor credite în condiții preferențiale, beneficii stabilite în contractele colective de muncă, etc”, a subliniat liderul sindical.

Potrivit lui Alexandru Șevciuc, FSCRE contribuie activ la instruirea activului sindical a tuturor structurilor Federației: Comisiei de Tineret, Comisiei de Femei, Consiliului General și a membrilor de sindicat din cadrul OSP.

Conducerea și Organizația sindicală primară SA „Moldovagaz” rămîne deschisă să conlucreze în continuare și va contribui la  promovarea și apărarea intereselor profesionale social – economice și sociale a salariaților-membri de sindicat în dezvoltarea abilităților membrilor de sindicat și fortificarea unei noi generații de lideri sindicali. A. Șevciuc a ținut să aprecieze aportul considerabil acordat de Federație prin acordarea ajutoarelor materiale  în perioada pandemică  tuturor persoanelor membri de sindicat în urma infectării cu virusul COIVID – 19.

Vadim Borisov, secretar regional IndustriALL, prezent în format online a vorbit despre evenimentele și campaniile online desfășurate și despre modul în care IndustriALL Global Union își sprijină organizațiile afiliate din regiune. Acesta a făcut o trecere în revistă despre unele activități organizate de ei în ultima perioadă pentru tineret, despre probleme la nivel global, precum sunt pandemia de Covid-19 și soluțiile găsite de diferite state pentru a susține populația în această perioadă dificilă. De asemenea, s-a referit și la energia regenerabilă, numită și energia viitorului. Vadim Borisov a apreciat toate măsurile întreprinse de organizațiile afiliate din Republica Moldova pentru ținerea sub control a situației legate de Covid-19 la locul de muncă, luarea măsurilor necesare pentru a proteja sănătatea și veniturile lucrătorilor și pentru a asigura sustenabilitatea companiilor prin legislație, convenții colective și dialog social. A mulțumit președintelui FSCRE, M. Strestian și a urat succes tinerilor la lucrările Forumului.

FSCRE și FSCM sunt două centre sindicale național ramurale – organizații membre a Sindicatul Internațional IndustriALL Global Union, ce au trasate  strategii sindicale comune, bazate pe principiul egalității, solidarității, reprezentativității, egalității de gen, și de promovare a tinerilor în organelle sindicale decizionale

Alexei Pianîh, președintele Comisiei de tineret a CNSM, consideră că ODD sunt, în mare parte, sarcini pentru tineri, care trebuie realizate de ei însăși, de a-i motiva pe tinerii sindicalițti să cerceteze și să se aprofundeze în această tematică, ca să poată conștientiza cum pot să se implice real, să crească, să aibă o siguranță economică în viitor și posturi de muncă decente. „Tinerii trebuie să înțeleagă că totul este în mâinile lor”, a punctat Pianîh.

Participanții la forum, reuniți în trei  grupuri de lucru, au fost familiarizați și antrenați pe parcursul instuirii de formatori experimentați în domeniu, conform tematicilor. Astfel tinerii sindicaliști au fost instruiti pe aspectele legate de negocierea, elaborarea și încheierea contractelor colective de muncă, căpătarea de noi abilități de dezvoltare a dialogul social, negocierilor colective în cadrul pateneriatului social, atît la nivel de ramură, cît și la nivel de unitate, beneficiile apartenenței la sindicat – motivație, avantaje, așteptări aspecte  ce țin de politica informaționala. Promovarea sindicatelor în mediul online și mas media etc… 

De menționat faptul că în cadrul Forumului tinerii sindicaliști au adoptat cu unanimitate  de voturi REZOLUȚIA FORUMULUI CT al FSCRE.

Aducem mulțumiri tuturor participanților la Forum, formatorilor sindicali naționali, dlui Dorin Suruceanu, dnei Ilona Josanu, domnișoarei Tatiana Marian care sunt receptivi la toate solicitările noastre, și vin de fiecare data cu module de formare moderne  și interactive de instruire, președinților OSP pentru implicare și susținerea în desfășurarea activităților sindicale.

La finele activității M. Strestian și R. Țurcan au înmînat tinerilor  Certificate  de Participare și formatorilor Diplome de Mulțumire.

Partea a doua a Forumului a cuprins  un program cultural prin vizitarea monumentelor istorice și a locurilor turistice din Republica Moldova: Vizitarea Complexului Memorial de importanță istorico – națională „Capul de pod Șerpeni” și „Complexul turistic Castelul Mimi”

În continuare ne propunem să continuăm procesul de instruire și informare a Comisiei de Tineret, în conformitate cu Obiectivele pentru tineret, incluse în Programul Strategic al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova pentru anii 2020 – 2025 aprobat de Congresul VII al Federației.

Rezoluția  Comisiei de Tineret a FSCRE poate fi accesată  aici: