MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

FSCRE continuă informarea salariaților cu prevederile normelor de securitate și sănătate în muncă (SSM)

Astăzi 45 de sindicaliști (conducatorii filialelor, ingineri, membri ai comitetelor pe SSM din cadrul întreprinderii, maiștri SE și SDIT, lăcătuși SDIT și controlori ) din cadrul filialelor „Orhei – Gaz” și „Telenești – Gaz” sunt instruiți în cadrul seminarului cu genericul: „Sanătatea și securitatea salariaților la locul de muncă”, care se desfășoară în or. Orhei, incinta filialei SRL „Orhei – Gaz”.

Activitatea menționată este organizată de Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și Comitetul sindical SRL „Orhei – Gaz”, avînd drept obiectiv familiarizarea participanților cu prevederile normelor de securitate și sănătate în muncă (SSM), importanța evaluarii factorilor de risc la locul de muncă, prevenirea declanșării accidentelor de muncă și îmbolnăvirii profesionale.

La lucrările seminarului participă președinta FSCRE – Margareta STRESTIAN, Gheorghe MUNTEANU, director interimar SRL „Orhei – Gaz” și Ludmila FRUNZĂ, directoarea filialei, „Orhei – Gaz”.

Securitatea și sănătatea în muncă este o prioritate în activitatea tuturor organizațiilor sindicale membre ale FSCRE.

Atît reprezentanții angajatorilor cît și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM trebuie șă fie instruiți și să cunoască normele și măsurile  pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, protecția salariaților la locul de muncă,  eliminarea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă.

La deschiderea activității, președinta Margareta Strestian, a subliniat că astfel de activități de instruire și informare sunt extrem de necesare pentru aprofundarea  cunoștințeler membrilor de sindicat în domeniul SSM.

Totodată, a remarcat faptul, că  pe parcursul anului precedent, în cadrul OSP SRL „Orhei – Gaz”, nu s-au înregistrat accidente de muncă, ceea ce denotă că se efectuează instruirea periodică a muncitorilor, iar aceștea sunt asigurați  cu echipament de protecție corespunzător locului de muncă.

Președinta a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare.

Participanții sunt instruiți de specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, inspector superior.

Criteriile de securitate și sănătate la întreprindere, alături de productivitatea, complexitatea și importanța muncii, trebuie să devină pentru angajatori o prioritate.

Astfel în cadrul activității, sunt abordate subiecte privind SSM pe următoarele domenii:

  • Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM;
  • Obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor;
  • Instruirea salariaților în domeniul SSM;
  • Examenul medical;
  • Constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicare a măsurilor de securitate ce se impun.
  • Acordarea primului ajutor medical;
  • Utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective;
  • Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară,contravențională, penală și materială;

Participanții au posibilitatea să adreseze întrebări și să primească răspunsuri de la specialiștii IMS. Totodata vor avea parte și de exerciții și metode practice privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare la locul de muncă.

În scopul acordării suportului metodologic pentru utilizarea și aplicarea în practica de zi cu zi, participanții au primit pliante și cîte un GHID „Securitatea și Sănătatea în muncă”, cu referire la principalele acte legislative și normative din sfera muncii ce cuprinde informații despre organizarea securității și sănătății în muncă la întreprindere.

Activitatea se înscrie în Planul activităților educaționale pentru simestrul I al anului 2023.

În context, participanții au apreciat organizarea seminarului, actualitatea temelor expuse și a suportului material și metodologic acordat.

Respectarea normelor și cerințelor în domeniul SSM, va diminua numărului de accidente de muncă cu urmări grave sau mortale.

VIAȚA ARE PRIORITATE!