MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

Problemele egalității de gen au fost abordate în cadrul mesei rotunde a Comisiei de Femei a FSCRE

Problemele egalității de gen au fost abordate în cadrul mesei rotunde a Comisiei de Femei a FSCRE

La 20 decembrie 2021, Comisia de Femei din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-a întrunit în cadrul mesei rotunde cu genericul „Promovarea femeilor și egalitatea de gen în Republica Moldova. Fenomenul violenței și a încălcării drepturilor femeilor în perioada pandemiei”, pentru a discuta despre viziunile strategice  privind asigurarea egalității de gen în sindicate.

În calitate de invitați au participat conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, dl. Igor Zubcu, șefa Departamentului organizare, educație și informare a CNSM,  dna. Lilia Franț, experta Gender, președinta Asociației Femeilor de Carieră Juridică , dna. Veronica Lupu și reprezentanta Casei Naționale de Asigurări Sociale, președinta Comisiei de Femei a CNSM,  dna. Liuba Rotaru.

Sindicalistele din cadrul a 21 organizații sindicale primare, membre ale FSCRE, s-au arătat interesate de un șir de aspecte ce țin de: fenomenul violenței și a încălcării drepturilor femeilor în perioada pandemiei, violența domestică, agresiunea psihologică în instituțiile de educație timpurie și instituțiile de învățământ obligatoriu de stat, nerespectarea cerințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, salarii diferențiate pentru femei și bărbați în condițiile prestării unei și aceiași munci, munca informală, lipsa sporului necesar pentru tinerele mame etc..

Activitatea a fost moderată de președinta Comisiei de Femei (CF) a FSCRE, Viorica Spînu care a venit cu un mesaj de salut și sa referit la activitațile CF desfășurate pe parcursul anului 2021, în conformitate cu planul de activitate a Federației, aprobat anual de Consiliul General. Totodată a menționat și despre respectarea obiectivelor strategice la capitolul „Asigurarea egalităţii de gen în sindicate” incluse în programul strategic al FSCRE, pentru anii 2020-2025, aprobat de Congresul VII.

Concilierea vieții de familie cu cea profesională reprezintă un aspect de mare interes atât pentru femeile cât și pentru bărbații din Republica Moldova. Dificultățile cu care se confruntă femeile, mai ales mamele, în căutarea unui loc de muncă, stereotipurile prin care se perpetuează ideea că doar femeile sunt responsabile de îngrijirea familiei, precum și așteptările față de bărbat pentru a fi unicul întreținător de familie, sunt aspecte care agravează inegalitățile între femei și bărbați.

În debutul activității Margareta Strestian, președinta FSCRE, a subliniat că tematica este una actuală și importantă, femeile trebuie să-și cunoască drepturile prin respectarea principiilor de egalitate dintre femei și bărbați, prin plata egală pentru munca prestată, independența economică, egalitate în luarea deciziilor și eradicarea violenței pe criterii de gen. Un rol important în ceea ce privește egalitatea de gen le revin organizațiilor sindicale, care au participat pe parcursul anilor au înaintat propuneri la elaborarea actelor normative,  au venit cu numeroase inițiative în domeniul politicilor de gen. FSCRE susține și promovează sindicalistele în toate structurile sindicale prin activități de informare și instruiri cu accent pe dezvoltarea abilităților profesionale și de liderism. Conform datelor statistice femeile alcîtuiesc 1838, sau 27%, din numărul total de membri de sindicat. În legătură cu situația pandemică, FSCRE a venit cu o  solicitare în adresa partenerilor sociali de a întreprinde măsuri urgente de asigurarea a salariaților cu echipament de protecție, pentru toate categoriile de salariați, în contextul riscului de răspîndire a infecției provocate de virusul COVID -19, în rîndul salariaților, care în activitate interacționează cu clienții, consumatorii.

Conform Hotărârii Consiliului General, FSCRE a acordat pe tot parcursul anilor 2020-2021 ajutor material unic membrilor de sindicat, care au fost infectați cu virusul COVID -19 și au avut necesitate de a efectua tratament medical, investigații medicale, precum și de reabilitare.

Recent, la 03.12.2021, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dezabilități, FSCRE a demarat o acțiune cu genericul „Susținem părinții cu inimi bune și puternice„. Astfel în scopul ameliorării situației materiale, 43 de copii cu grad sever de dezabilitate a salariaților membri de sindicat din cadrul OSP,  au primit ajutor material unic în valoare de 3000 lei.

Prezent la deschiderea activității în format online Igor Zubcu, președine al CNSM, a menționat că subiectele care vor fi puse în discuție de sindicaliste la masa rotundă, vor fi incluse în proiectul Strategiei CNSM pentru anii 2022-2027, la compartimentul „Egalitatea de gen în sindicate”.

„Spre regret, femeile sunt grav afectate de fenomene precum sărăcia, violența, discriminarea. Peste 70 la sută dintre migranții moldoveni sunt femei. În plus, criza pandemică a accentuat și mai mult aceste fenomene, având un impact negativ major asupra femeilor. CNSM va promova, la toate nivelurile, importanța protecției femeilor în societate. Genericul activității este important și grăitor pentru întreaga comunitate a femeilor sindicaliste. Cea de-a IV-a Conferință Mondială a Femeilor, organizată recent de Confederația Internațională a Sindicatelor, s-a desfășurat în contextul unei crize globale de sănătate, economică și socială fără precedent. S-a menționat impactul diferențiat al acestor crize asupra femeilor. Este necesar de depus mai mult efort pentru eliminarea violenței și a hărțuirii femeilor, majorarea investițiilor în economia de îngrijire, implementarea Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii în domeniul egalității de gen, asigurarea unei plăți egale pentru o muncă egală. Totodată, este foarte important de dezvoltat liderismul în rândul femeilor sindicaliste pentru o mai bună promovare a intereselor femeilor la toate nivelurile și redresare economică echitabilă.”

În cadrul atelierului de lucru, Veronica Lupu, experta Gender, președinta Asociației Femeilor de Carieră Juridică a vorbit despre conceptul egalității de gen, între femei și bărbați în multitidinea de raporturi existente prin studierea și eliminarea tuturor barierelor sociale care vin să împiedice acest lucru; raporturile juridice și actele normative în domeniul egalității între femei și bărbați în RM;  formele de violență și acțiunile autorităților în domeniul egalității de gen.

Egalitatea de Gen presupune asigurarea drepturilor femeilor şi a bărbaţi în egală măsură, în sfera: politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieţii. Pe plan internațional ca parteneri în susținerea combaterii violenții ar fi: UN Women; Comisia Europeană; Camera de Comerț și Industrie a Femeilor India Internațional; Federația Internațională a Femeilor de Carieră Juridică; Platforma Egalitate de Gen; Academia De Poliție; Rețeaua Europeană a Femeilor Migrante; Thomson Reuter Foundation; SOLVODI Germania.

Un studiu recent arată că la nivel global, 818 milioane de femei au cunoscut violența și hărțuirea. Acest lucru este inacceptabil, situația este și mai gravă pentru femeile care sunt în continuare marginalizate și discriminate din cauza rasei, clasei, dizabilității, identității de gen, statutului de migrant sau vârstei.

Doamna Lilia Franț invitata evenimentului a subliniat rolul femeii în societate, activizmul și implicarea în diferite domenii sindicale, pentru ca vocea femeii să fie auzită. Faptul că atitudinile față de gen sunt construite de societate, înseamnă că și ele se pot modifica astfel, încît să ducă la constituirea unei societăți cu drepturi și șanse egale pentru femei și bărbați.

La subiectul abordat sa expus și reprezentanta CNAS Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, care a accentuat că în prezent se atestă o statistică îngrijorătoare în ceea ce privește situația demografică și tendințele alarmante privind rata înaltă de îmbătrânire a populației și rata scăzută a natalității, numărul mare de divorțuri înregistrate, migrația părinților peste hotarele țării care își lasă copiii în grija buneilor, violența îndreptată împotriva femeilor, situația social-economică precară a femeilor de la sate.

Totodată a comunicat și despre realizările și acțiunile CF a CNSM, provocările cu care se confruntă femeile din Republica Moldova, activitatea CNSM în domeniul politicilor social-economice, de susținere a salariatelor. Acestea au fost orientate spre promovarea muncii decente și protecția sănătații, combaterea violenței împotriva femeilor și a tuturor formelor de discriminare. Pandemia de coronavirus a afectat puternic femeile, egalitatea de gen înregistrează un regres, iar pentru a contribui la îmbunătățirea situației este necesar de promovat drepturile și interesele membrilor de sindicat la toate nivelurile.

Liuba Rotaru a salutat faptul că Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul, prin care țările din Consiliul Europei se obligă să combată violența împotriva femeilor. Acest instrument important de drept internațional va contribui la combaterea violenței îndreptate împotriva femeilor.

Pentru următorii ani, Comisia de Femei a CNSM și-a trasat mai multe obiective: implementarea Strategiei CNSM, care prevede o serie de măsuri de protecție a drepturilor femeilor și asigurarea egalității de gen în sindicate; promovarea muncii decente în rândul femeilor; îmbunătățirea situației la capitolul sănătatea femeilor și accesul la servicii medicale de calitate; intensificarea colaborării cu autoritățile de Stat și organizațiile non-guvernamentale; promovarea intereselor femeilor din mediul rural; preluarea practicilor internaționale în domeniul protecției social-economice a femeilor; continuarea procesului de instruire și informare a femeilor sindicaliste.

Totodată, Liuba Rotaru a menționat că este necesar ca, COVID-19 să fie stabilită ca boală profesională, iar din sursele bugetului CNAS, să fie alocate pentru anul viitor surse pentru reabilitarea persoanelor care au fost bolnave de COVID-19.

La rândul lor, participantele s-au arătat interesate de un șir de aspecte importante și nu au ezitat să le pună în discuție cu reprezentanta CNAS. Printre problemele abordate au fost cele ce țin de: acordarea sporului pentru munca în condiții nocive, pensii, îndemnizația unică pentru nașterea copilului și îndemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului pentru persoanele neasigurate, personalizarea unei părți din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, munca suplimentară.. etc

De remarcat faptul că în cadrul acestei activități, în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Femei al FSCRE, la propunerea președintei Margareta Strestian în calitate de vicepreședinte a CF a FSCRE a fost înaintată doamna Valentina Brumari, vicepreședinte a OSP SRL „Ștefan -Vodă – Gaz„ , inginer șef filiala Căușeni-Gaz. Cu unanimitate de voturi pro dna. Valentina Brumari a fost aleasă în funcția menționată pe un mandat de 2 ani în conformitate cu prevederile Regulamentului. Dumneaei și-a exprimat recunoștința și încrederea acordată de membrele CF.

Menționăm că, Comisia de Femei este o structură care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice și sociale ale femeilor membre de sindicat.

La finele activității președinta FSCRE a transmis un mesaj de felicitare cu ajunul sărbătorilor de iarnă dorindu-le multă sănătate, împliniri și realizări pe plan personal și profesional!

 

 

 

Vezi mai mult ...

Biroul Executiv al FSCRE a demarat o acțiune de susținere a membrilor de sindicat cu genericul ,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice,,

Biroul Executiv al FSCRE a demarat o acțiune de susținere a membrilor de sindicat cu genericul ,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice,,

3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități are ca obiectiv promovarea înțelegerii problemelor legate de dizabilitate și mobilizarea susținerii demnității, drepturilor și bunăstării persoanelor cu dizabilități.

Copiii sunt cei mai grav afectați de această situație. Ei nu înțeleg faptul că sunt diferiți de marea majoritatea a populației. Nu pot să țină pasul cu cei de vârsta lor, înțeleg mai greu și se pot exprima mai greu.

Pentru a-i ajuta pe părinții-membri de sindicat, care au la îngrijire copiii cu grad sever de dizabilitate, Biroul Executiv al FSCRE a demarat la 24 noiembrie 2021,  o acțiune de sprijin, cu genericul ,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice,,.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități 42 membrii de sindicat vor primi ajutor material unic, în valoare de 3000 lei. Susținerea financiară este acordată în scopul ameliorării situației materiale a copiilor cu grad sever de dizabilitate  din cadrul a 17 organizații sindicale membre ale FSCRE.

În această zi, sindicatul de ramură și organizațiile sindicale membre ale FSCRE, se implică şi manifestă sprijinul membrilor de sindicat, care au copii cu grad de dizabilitate să se bucure de șanse egale. Prin aceasta se încearcă, de asemenea, sensibilizarea opiniei publice cu privire la avantajele care ar rezulta din integrarea persoanelor cu dizabilități în fiecare aspect al vieții.

Vezi mai mult ...

Sindicaliștii organizațiilor  membre ale FSCRE au fost informați  despre ultimele modificări la Codul Muncii.

Sindicaliștii organizațiilor membre ale FSCRE au fost informați despre ultimele modificări la Codul Muncii.

În contextul recentelor modificări și completări operate în legislația muncii, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), a organizat la 18 noiembrie curent, webinarul cu genericul:“Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul Muncii”, prevăzut în planul de activitate al Consiliului General pentru anul 2021, al FSCRE.

Ținînd cont de Hotărârea nr. 64 din 26 octombrie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în contextul riscului sporit agravării procesului epidemiologic al infecției COVID-19 pe plan naţional și conform prevederilor statutare a FSCRE, activitatea s-a desfășurat prin intermediul platformei online de conferințe audio-video Zoom.

Cei 80 de participanți din cadrul a 19 organizații membre: lideri sindicali, organizatori sindicali din cadrul filialelor, sectoarelor, specialiști din domeniul juridic și resurse umane a OSP, au fost informați și au discutat despre modificările curente aduse Codului Muncii (CM) al Republicii Moldova în contextul actual de combatere a efectelor pandemiei COVID -19.

Potrivit dnei Margareta Strestian, președinta FSCRE prin organizarea acestei activități se urmărește examinarea mai profundă a recentelor modificări operate în legislație și impactul lor asupra salariaților, cît și sporirea nivelului de aprofundarea a cunoștințelor specialiștilor din domeniile menționate.

Cu referință la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 579, noile prevederi ale CM intrate în vigoare la 29 octombrie curent, aprobate prin Legea nr. 140 din 14 octombrie 2021, cu privire la aprobarea măsurilor de susținere a angajaților și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID – 19, reglamentează o serie de măsuri, ce țin de protecția social – economică a salariaților.

Totodată, dna Margareta Strestian s-a referit și la acțiunile Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova în vederea protejării drepturilor și intereselor social-economice și de muncă ale membrilor de sindicat în conformitate cu strategia CNSM (2017-2022) ce țin de :

  • Participarea la perfecționarea legislației în domeniul salarizării în vederea asigurării unui salariu adecvat și echitabil, care să acoprere necesitățile lucrătorilor și membrilor familiilor lor,
  • Înaintarea propunerilor menite să sporească veniturile salariale ale angajaților din economia națională prin majorarea salariului minim pe țara în conformitate cu prevederile Cărții sociale europene revizuite și a practicilor europene;
  • Înaintarea propunerilor privind perfecționarea modului de stabilire a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real;
  • Înaintarea propunerilor de elaborare și adoptare a mecanismelor care ar viza lichidarea și neadmiterea restanțelor la plata salariilor, etc.

În cadrul activității, președinta Federației s-a referit și la monitorizarea procesului de vaccinare în rîndul membrilor de sindicat, implimentat în cadrul FSCRE, conform Hotărîrii BE nr.2/2 din 27. 10.2021, în baza căreia liderii sindicali prezintă săptămînal informatia la acest subiect. Datele acumulate, vor  servi drept bază la argumentarea  propunerii de modificare a cadrului legal privind clasificarea infecției cu COVID  -19 ca boală profesională. 

 Cu o prezentare amplă în caliate de formator Ilona Josanu, lector USM, magistru în drept, consilier reprezentant a președintei FSCRE, a informat  participanții  despre Modificările aduse Codului Muncii prin LP140 din 14.10.21,MO 264-265/29.10.21 art.334, în vigoare din 29.10.2021. Măsurile de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării restricțiilor COVID-19:

  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezentă fizică;
  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgentă, de asediu si de război si a restricțiilor impuse în starea de urgentă în sănătate publică;
  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgentă, de asediu si de război si a restricțiilor impuse în starea de urgentă în sănătate publică. Aceste Regulamente se aplică doar în cadrul unităților economice din sectorul real.

Ca urmare a subiectelor prezentate participanții au solicitat unele precizări cu referire la legalitatea colectării certificatelor de vaccinare în unitățile economice, acordarea a două zile libere salariaților plătite pentru fiecare doză de vaccin administrată anti-COVlD-19 pe perioada stării de urgență în sănătate publică și procedura de acordare din bugetul de stat a indemnizației pentru salariații care au copii cu vîrstă de pînă la 12 ani și copii cu dezabilități.

La finele activității participanții au mulțumit si au menționat importanta  aspectelor legislației muncii, care le vor servi drept suport în activitatea sindicală.   
          În această ordine de idei, Margareta Strestian a mulțumit la rîndul său conducătorilor unităților economice pentru conlucrare și implicare în asigurarea protecției social – economice a salariaților din ramură în această perioadă dificilă.

 

Vezi mai mult ...