MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Şedinţa comisia de negocieri colective

La 25 august 2015 în incinta Casei Sindicatelor a avut loc ședința Comisiei de negocieri  colective, iniţiată de Federația Sindicatelor  Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din RM, privind respectarea drepturilor și intereselor salariaților în procedura de reducere a statelor de personal din cadrul SRL «Chișinău –gaz» (202 unități controlori instalații cu gaze), ce presupune reducerea în masă a locurilor de muncă.

În cadrul comisiei au participat:

reprezentanții sindicatelor:  Strestian  Margareta  președinte FSCRE, Șeptefraț  Vitalie vicepreședinte FSCRE,  Bordeniuc Vitalie  președinte al comitetului sindical SRL “Chișinău gaz“, Popovici Vitalie vicepreședinte al comitetului sindical SRL “Chișinău gaz”, Ciobanu Ludmila membru al BE al FSCRE, președinte al  comitetului sindical SRL “Ialoveni gaz”;

reprezentanții SRL “Chișinău gaz”: Arabadji Alexandr  inginer șef,  Brașoveanu Natalia  șef  DMP AJ,  Godoroja Angela șef Secția Resurse Umane , Cherpec Sergiu                                             șef Secția Asistență Juridică, Cemîrtan Ruslan  economist cat.I, SAE .                                                                    

Discuțiile purtate au vizat aspectele privind respectarea legală a procedurii de concediere a salariaților în legătură cu reducerea statelor de personal CM (art.86 alin.(1) lit.c) , cu argumentările respective atît din punct de vedere economic, cît și juridic, cu respectarea condițiilor obligatorii ale CM .

La propunerile membrilor comisiei de negocieri, prin vot unanim comisia a decis:

  1. Salariaților supuși reducerii li se acordă o zi liberă pe săptîmănă la dorința salariatului, cu menținerea salariului mediu. La solicitare salariatului i se acordă două zile libere consecutive, conform art.184 alin.(2) pentru căutarea unui alt loc de muncă.
  2. Funcțiile vacante existente în cadrul Societății să fie propuse prioritar salariaților care nimeresc sub reducere și care au o calificare mai înaltă (studii superioare, tehnice în domeniu).
  3. SRL “Chișinău gaz” va forma o listă a  rezervei de cadre, din cadru  personalului concediat în legătură cu reducerea statelor de personal, în vederea selectării și angajării lor în cazul apariției unor posturi noi pe parcursul a unui an de zile. 
  4. SRL “Chișinău gaz” va prezenta comisiei toate informațiile ce țin de procesul de reducere.
  5. Comisia va organiza o întîlnire cu reprezentanții  Infosapr- Integrator pentru data de 01.09.2015.
  6. FSCRE va conlucra cu întreprinderile de gaze în vederea selectării și angajării controlorilor ce vor fi reduși, la funcțiile vacante existente.