MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Felicitare Pavel

 

Stimaţi membri de sindicat!

 

În pragul sărbătorilor creştine, când colindul îşi porneşte drumul său de belşug, când lumina ne pătrunde în suflet pentru clipa cea de taină a nopţii de Crăciun,         Vă rog să primiţi cele mai calde urări de bine, fericire, sănătate  și prosperitate!                                                     Sărbătorile de iarnă ne oferă prilejul de a Vă mulţumi tuturor pentru munca de zi cu zi, depusă pe parcursul întregului an, pentru acţiunile frumoase pe care le-am desfăşurat cu succes în comun, în speranţa că prin tot ce facem cu onestitate suntem alături de membrii de sindicat, care aşteaptă sprijinul şi susţinerea noastră.

 

Sărbători fericite şi la mulţi ani!         

                                             

 Preşedinte                                Margareta STRESTIAN 

De - adminfscre

Angajatorul trebuie să-și protejeze principala investiție – personalul

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a organizat  în data  de 10 decembrie 2015  la Institutul Muncii, un seminar pen­tru liderii și membrii organizațiilor sindicale primare cu tema  „Evalua­rea riscurilor ocupaționale”.

Activitatea a avut drept scop familiariza­rea participanților cu actele normative de securitate și sănătate în muncă (SSM), iden­tificarea problemelor legate de SSM la nivel de unitate, cunoașterea metodologiei gene­rale de evaluare a riscurilor și măsurilor de prevenire a acestora.

De - adminfscre

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naţionale a Tineretului

Stimaţi  tineri, membri de sindicat!

Este o frumoasă ocazie de a vă adresa vouă, celor tineri, energici şi curajoşi sincere urări de bine cu ocazia sărbătoarii Zilei  Naţionale a Tineretului!

Vouă, celor tineri, Vă aparţine viitorul. Voi veţi construi acest viitor şi-n dependenţă de aceasta aveţi marea şansă să consolidaţi şi să stăpâniţi acest viitor. Sunteţi resursa cea mai valoroasă şi simultan cea mai sensibilă a societăţii.

Prin programele sale de formare și instruire a tinerilor,  Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova promovează dezvoltarea multilaterală a tinerilor, bazată pe educaţie, cunoaştere, colaborare și integrare socială.

Vă urăm să ne trăiţi sănătoşi, demni, curajoşi, corecţi şi drepţi în faţa tuturor încercărilor timpului!

 

 

Președinte                                 

Margareta STRESTIAN

 

 

De - adminfscre

Dialogul, ca formă de instruire şi informare

Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chi­mică şi Resurse Energetice din RM (FSCRE) a organizat, recent, la Institutul Muncii, un semi­nar de informare şi instruire a tinerilor – lideri de sindicat cu genericul „Procedura şi condiţiile de încetare a contractului individual de muncă. Interzicerea concedierii fără acordul sindicatelor”, la care au participat 25 de tineri, membri ai Organizaţiei de Tineret din cadrul FSCRE.

Discuţiile din cadrul seminarului s-au axat pe o serie de subiecte ce ţin de: concediere – conceptul şi cerinţele; cazuri de concediere doar cu acordul scris al organizaţiei sindicale; procedura de concediere în cazul lichidării unităţii, al reducerii numărului sau a statelor de personal ş. a.

Margareta Strestian, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, s-a referit, în debutul seminarului, la obiectivele şi modalităţile de lucru. „Cu prilejul marcării Zilei Naționale a Tineretului, ne-am propus drept scop, sporirea gradului de informare în rândul tinerilor sindicalişti privind aspectele juridice ale relațiilor de muncă. În cadrul discuțiilor, ne-am axat pe subiecte ce ţin de încetarea contractului individual de muncă, procedura de emitere a deciziei organizației sindicale privind concedierea membrului de sindicat și alte aspecte juridice ale relaţiilor de muncă.” a relevat Margareta Strestian.

De - adminfscre

Promovarea egalităţii de gen

Egalitatea de gen și afirmarea femeii ca factor de decizie în societate au constituit subiectul de lucru a unei mese rotunde, care s-a desfășurat în data de  28 octombrie, la Institutul Muncii, cu participarea femeilor sindicaliste, membre ale Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din RM (FSCRE).

În cadrul întrunirii, participantele au pus în discuție aspecte ce țin de legislația internațională și națională în domeniu, promovarea principiilor de abilitare a femeilor, egalitatea de gen în sindicate, calitățile și imaginea unui lider de sindicat.

Totodată, sindicalistele au lucrat în grupuri pe modulele: Dezvoltă trainerul din tine. Conceptul de training. Structura unei prezentări; Femeia – trainer de succes. Controlul emoțiilor. Limbajul verbal şi nonverbal.

De - adminfscre

Citeşte, citeşte, citeşte…

În data de  13 octombrie, în sala de festivități de la Confederația Națională a Sindicatelor, scriitoarele Vera Crăciun din Galați, România, și Angela Chicu de la Chișinău au avut o întâlnire cu un grup de copii, pentru a le prezenta cărțile „Îngerașul” și „ABC” (Minienciclopedie pentru copii). Evenimentul a fost organizat de Federația Sindicatelor din Comunicații și de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice, avînd drept scop încurajarea lecturii în rîndul celor mai tineri cititori. Cele două invitate le-au recitat copiilor versuri din cărțile semnate, le-au spus ghicitori și le-au dat cărți cu autografe.