MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Angajatorul trebuie să-și protejeze principala investiție – personalul

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a organizat  în data  de 10 decembrie 2015  la Institutul Muncii, un seminar pen­tru liderii și membrii organizațiilor sindicale primare cu tema  „Evalua­rea riscurilor ocupaționale”.

Activitatea a avut drept scop familiariza­rea participanților cu actele normative de securitate și sănătate în muncă (SSM), iden­tificarea problemelor legate de SSM la nivel de unitate, cunoașterea metodologiei gene­rale de evaluare a riscurilor și măsurilor de prevenire a acestora.

Potrivit doamnei Margaretei Strestian, Președintele FSCRE, angajații din industira chimică și resurse energetice activează în condiții periculoa­se pentru viață și sănătate, de aceea, dacă nu se respectă cerințele de securitate și sănătate în muncă, ei se expun riscurilor zi de zi. „Fi­ecare întreprindere trebuie să promoveze un management eficient în acest sens. Angajato­rul, în conformitate cu legislația, are obligații ce țin de evaluarea riscurilor profesionale, el trebuie să efectueze, în cadrul întreprinderii, evaluarea tuturor locurilor de muncă, pentru a veni cu propuneri și măsuri de prevenire, protejându-și, astfel, principala investiție – personalul”, a menționat liderul sindical.IMG_2845

Companiile din sistemul energetic au implementat deja o serie de standarde internaționale, precum ISO 9001- Sistem de management al calității, ISO 14001 – Sistem de management de mediu, OHASAS 18001 – Sistem de management privind securita­tea și sănătatea ocupațională în sistemele de muncă și ISO 51001 – Sistem de management al eficienței energetice, în con­textul unei dezvoltări durabile. ”Implemen­tarea acestor sisteme constituie garanția faptului că organizația își ține sub control întreaga activitate și conduce la reducerea cheltuielilor, la creșterea productivității muncii și a calității serviciilor, precum și la reducerea riscurilor în cadrul organizațiilor”.

IMG_2848