MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Promovarea egalităţii de gen

Egalitatea de gen și afirmarea femeii ca factor de decizie în societate au constituit subiectul de lucru a unei mese rotunde, care s-a desfășurat în data de  28 octombrie, la Institutul Muncii, cu participarea femeilor sindicaliste, membre ale Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din RM (FSCRE).

În cadrul întrunirii, participantele au pus în discuție aspecte ce țin de legislația internațională și națională în domeniu, promovarea principiilor de abilitare a femeilor, egalitatea de gen în sindicate, calitățile și imaginea unui lider de sindicat.

Totodată, sindicalistele au lucrat în grupuri pe modulele: Dezvoltă trainerul din tine. Conceptul de training. Structura unei prezentări; Femeia – trainer de succes. Controlul emoțiilor. Limbajul verbal şi nonverbal.

Potrivit Margaretei Strestian, președinte al FSCRE, astfel de activitate  se desfășoară  prima dată pentru femeile din cadrul Federației, necesitatea acesteia pornind de la faptul că, în domeniul muncii există o segregare pe sexe a ocupațiilor, observându-se că cele în care predomină femeile sunt în general mai prost plătite.

”Deși țara noastră depune eforturi în îndeplinirea angajamentelor în domeniul drepturilor omului, acestea nu sunt semnificative în ceea ce privește asigurarea participării egale a femeilor și bărbaților la viața socială, astfel încât sferele decizionale politice de nivel înalt, structurile de partid sau instituțiile administrației publice nu sunt accesibile femeilor în aceeași măsură precum bărbaților”, a constatat Strestian.

 

Un factor deloc de neglijat al egalității de șanse între femei și bărbați îl reprezintă concilierea vieții de familie cu activitatea profesională. În pofida progreselor înregistrate, în special în domeniul educației și al ocupării, femeile încă mai întâmpină multe obstacole în acest sens.

Femei

De asemenea, femeile consideră că discriminarea se manifestă preponderent în ceea ce privește accesul la formare profesională și oportunități în carieră. Doar în puține cazuri companiile (preponderent multinaționale) au reglementări interne în ceea ce privește discriminarea la locul de muncă, dar și acolo unde există, acestea nu sunt întotdeauna cunoscute de salariați sau nu sunt promovate suficient .

Totodată, disparitățile dintre salariile realizate de femei și bărbați în diferite activități economice sunt determinate de diferențele între nivelul de calificare și de poziția ierarhică la locul de muncă, deoarece maternitatea și perioada legală de concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului intervin ca o ruptură în dezvoltarea carierei pentru femei.

Olga Stratulat, consultant superior în cadrul Departamentului organizare, educație și informare din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a menționat că problemele femeilor, inclusiv cea a realizării egalității de gen, nu au lipsit niciodată de pe agenda de lucru a Consiliului de femei din cadrul CNSM, care nu ezită să-și expună poziția pe aceste subiect ori de câte ori este necesar. Astfel, printre cele mai mari preocupări ale Consiliului de femei se regăsesc majorarea îndemnizațiilor de maternitate și pentru creșterea și îngrijirea copilului, asigurarea femeilor cu salarii decente, identificarea măsurilor de compensare a prețurilor la medicamente și unificarea sistemului de pensionare. ”Cea mai dureroasă problemă cu care luptă sindicatele în ultimul timp o constituie intenția de majorare a vârstei de pensionare pentru femei, de la 57 la 62 de ani”, a conchis Stratulat.