MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicalistele au fost informate privind modul de stabilire și plată a indemnizației paternale

Membrele Consiliului de Femei al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au participat vineri, 27 ianuarie, la un atelier de lucru.

Liuba Rotaru, președintele Consiliului de Femei, a prezentat participantelor o informație amplă privind stabilirea și plata indemnizației paternale.

 

Astfel, conform Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, aprobat de Guvern la 15 noiembrie 2016, aceasta se acordă tatălui-salariat, în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului şi pe perioada concediului paternal de 14 zile calendaristice, fiind achitată din bugetul asigurării sociale de stat.

Baza de calcul a indemnizaţiei paternale constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii de asigurări sociale.

Indemnizaţia paternală se stabileşte pentru copiii nou-născuţi începând cu data de 27 mai 2016 și se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă a concediului paternal.

În cadrul atelierului de lucru, femeile au discutat și despre unele aspecte ce țin de modificarea Legii privind sistemul public de pensii, după care s-au întrunit în ședință, pentru a aproba planul de activitate al Consiliului de Femei pentru anul 2017.

În special, activitatea structurii se va axa pe participarea la activitățile organizate de CNSM și colaborarea cu organizațiile non-guvernamentale din țară și de peste hotare, în vederea realizării acțiunilor comune de instruire și informare a femeilor pentru o mai bună cunoaștere a drepturilor și sporirii protecției sociale a lor. De asemenea, femeile sindicaliste vor participa la examinarea actelor legislative și normative din domeniul protecției social-economice a femeilor și asigurării egalității de gen în societate.

( SURSA:  http://sindicate.md/sindicalistele-au-fost-informate-privind-modul-de-stabilire-si-plata-a-indemnizatiei-paternale/  )