MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Seminar de instruire pentru membrii de sindicat din cadrul SRL “Edineț-gaz”

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a organizat  în data de  26 mai  curent, un seminar de informare și instruire în teritoriu, la care au participat 30 de salariați, membri de sindicat,   ai  SRL “Edineț  gaz”.

Evenimentul  menționat      s-a desfășurat în incinta SRL “Edineț gaz”  întrunind                     30  persoane, membri de sindicat din cadrul filialelor  “Edineț-gaz”, “Dondușeni-gaz”, “Ocnița-gaz”, “Briceni-gaz”.

Cursul de instruire a avut drept scop: formarea profesională a membrilor de sindicat din cadrul SRL “Edineț-gaz”.

Seminarul a fost deschis cu un mesaj de salut, de către Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian, care a menționat că instruirea continuă a membrilor de sindicat din cadrul Federației privitor la respectarea și aplicarea în practică a legislației muncii, protecția socială a salariaților – membri de sindicat, relațiile de muncă este un obiectiv primordial, conform planului de activitate pentru anul 2017.   Dneaei a apreciat că, activitatea educațională a membrilor de sindicat în teritoriu este eficientă prin faptul că sunt implicați un număr mai mare de participanți, inclusiv toți membrii comitetului sindical, reprezentanți din toate filialele întreprinderii, care la finalul seminarului în cadrul rundei de întrebări și răspunsuri pot să abordeze acele întrebări cu care se confruntă la locul de muncă.

1

În continuare,  Ilona Josanu, lector universitar USM, magistru în drept,  prezentă la seminar în calitate de formator, a comunicat celor prezenți despre, modificările aduse legislației muncii privind modul de atragere a salariatului la răspundere disciplinară. Încetarea raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului. Garanțiile oferite membrilor de sindicat la încetarea relațiilor de muncă din inițiativa angajatorului. Încetarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților și prin acordul scris al părților. Acordarea concediilor sociale. Ajustările documentare necesare urmare a modificărilor aduse legislației muncii.

Discuţiile din cadrul seminarului s-au axat pe o serie de subiecte ce ţin de: mecanismele juridice de apărare a drepturilor sindicale, respectarea și aplicarea în practică a Legislației muncii, tendințele de modificare a Codului Muncii în contextul integrării în Uniunea Europeană.

6

În cadrul seminarului  formatorul a desfășurat diferite activități   în grupuri,   toți participanții, fiind foarte activi și interesați de temele puse în discuție și au subliniat necesitatea continuării perfecționării membrilor de sindicat din cadrul FSCRE.  Ei au adresat diverse  întrebări la care au primit răspunsurile dorite.

Tematica seminarului a provocat un interes sporit pentru participanţi, care s-au inclus activ în discuţii cu formatorul și au apreciat pozitiv organizarea seminarelor  în teritoriu și și-au exprimat mulțumirea pentru oportunitatea de a participa la astfel de activități. Totdată, cei prezenți au precizat că acest seminar va spori capacitățile și cunoștințele sindicaliștilor, care vor contribui la o mai bună protecție a drepturilor și intereselor salariaților, membri de sindicat.

10

La final, Igor Pastușoc, Președintele Comitetului Sindical SRL “Edineț-gaz”         a  mulțumit Federației pentru suținerea acordată în organizarea acestui seminar.