MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei lucrătorului din sistemul de gaze

 

Stimați colegi,

Cu prilejul Zilei lucrătorului din sistemul de gaze, care se celebrează anual în prima duminică a lunii septembrie, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice  adresează sincere felicitări tuturor lucrătorilor din sistemul de gaze al Republicii Moldova, venind cu urări de sănătate, bunăstare, fericire și noi realizări în consolidarea și dezvoltarea ramurii.

Sistemul de gaze are o importanţă majoră pentru economia naţională, iar activitatea profesională a lucrătorilor din domeniu contribuie la dezvoltarea infrastructurii, aprovizionarea continuă, completă şi fiabilă cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova.

Datorită gradului înalt de calificare, responsabilitate și experiență unică a colaboratorilor întreprinderilor de profil este posibilă identificarea soluţiilor pentru rezolvarea rapidă şi eficientă a sarcinilor de transportare, distribuție și furnizare a gazelor naturale, precum şi la asigurarea securităţii energetice a țării.

Suntem siguri, ca cadrele profesionale calificate vor deveni acel fundament solid pentru dezvoltarea continuă a domeniului.

Vă mulțumim, pentru munca Dumneavoastră, exercitată cu multă sîrguință și plină de abnegație.

 

Cu respect,

Președintele FSCRE                                 Margareta STRESTIAN