MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Spartachiada a XXVI-a a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din RM şi Spartachiada a XVI-a a întreprinderilor de gaze din cadrul Moldovagaz SA

Ca o bună tradiție deja stabilită de 26  ani,  în perioada 14.09–16.09.2018, la Casă de odihnă „Camping” din or.Vadul-lui-Vodă, Federația Sindicatelor Lucrătorilor  din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, a organizat Spartachiada lucrătorilor din ramură.

       În orice domeniu de activitate, angajații pot munci eficient doar fiind sănătoși. Iar, în scopul promovării unui mod sănătos de viaţă în colectivele de muncă, propagării sportului drept mijloc de fortificare a sănătăţii şi profilaxiei bolilor profesionale,  afirmarea unui mod sănătos de viață, Federația Sindicatelor Lucrătorilor  din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a organizat și desfășurat cea  de-a XXVI-a Spartachiadă a Federației și cea de-a XVI-a Saprtachiadă a SA „Moldovagaz”.

      La evenimentul sportiv au participat 518 de salariați de la 17  întreprinderi  din ramura,

     La inaugurarea evenimentului, Margareta Strestian, preşedintele FSCRE,  s-a adresat  cu un mesaj de felicitare tuturor participanţilor, invitaţilor, oaspeţilor de onoare şi a remarcat că sindicatele acordă o atenţie deosebită propagării unui mod de viaţă sănătos a salariaţilor, prin susţinerea şi desfăşurarea măsurilor sportive în masă,  cu scopul de a organiza odihna activă,  de a întări  sănătatea prin practicarea regulată a activităţilor sportive. Conform, Re­gulamentului de desfăşurare a spartachia­dei, competiţiile sportive au avut loc la I etapă în organizaţiile sindicale primare, iar cei mai puternici au fost aleşi pentru a participa la spartachiada la nivel de ramură.

       La activitățile solemne au participat: preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova – Oleg Budza, Iacov Cazacu – Vicepreședintele Consilului de Administrație SA “Moldovagaz”, președintele Comitetului Sindical SA “Moldovagaz”- Viorel Pozdirca, Nicolae PiatacVicepreședintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica  Moldova,  conducătorii uni­tăţilor economice.

      Competițiile sportive s-au organizat la  următoarele probe: minifotbal, volei (femei şi bărbaţi), tenis de masă, ştafe­ta olimpică, sărituri în lungime, şah, joc de dame, darts, tragerea odgonului, ridicarea greutăţilor.

      Evaluărea  competițiilor sportive a fost exercitată, de către Colegiul de arbitri alcătuit din 15 persoane în frunte cu frunte cu Veaceslav Prozorov, arbitru principal de categorie internaţională (Președintele colegiului de arbitri din Federația de volei din Republica Moldova).

      Margareta Strestian, Preşedintele Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice a menționat importanța păstrării tradițiilor sportive și a ţinut să mulțumească conducăto­rilor întreprinderilor și președinților comitetelor sindicale din ramură, care au organizat participarea echipelor la competițiile sportive.

      În premieră, în cadrul aceluiaș eveniment, în data de 15.09.2018, a fost organizat și desfășurat un concurs gastronomic, “Cel mai bun bucătar” unde 2-3 reprezentanți din fiecare echipă participantă şi-au etalat măiestria şi abilităţile în arta culinară, de preparare a bucatelor pentru membrii echipei participante și comisiei de concurs. Echipele participante au avut o pregătire înaltă, iar cei mai buni bucătari au demonstrat:

locul I – echipa  SRL Taraclia-gaz

locul II – echipa SRL Ștefan-Vodă-gaz

locul III – echipa SRL Bălți-gaz


Clasamentul final arată după cum urmează:

CUPA FSCRE                       

Mini –fotbal :

locul I – echipa SRL Moldovatransgaz

locul II – echipa SRL Chişinău-gaz

locul III – echipa SRL Ungheni-gaz

 

Volei bărbaţi:

locul I – echipa SRL Moldovatransgaz

locul II – echipa SRL Chişinău-gaz

locul III –  echipa SRL Bălți-gaz

 

Volei femei:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa SRL Taraclia-gaz

locul III –  echipa SA Moldovagaz

 

Tenis de masă:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II –  echipa SRL Cahul-gaz

locul III – echipa SA Moldovagaz

 

Ştafeta olimpică:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa SRL  Ungheni-gaz

locul III – echipa SRL Taraclia-gaz

 

Sărituri în lungime:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa SRL  Ialoveni-gaz

locul III – echipa SRL Cimișlia-gaz

 

 Joc de dame:

locul I – echipa SA Moldovagaz

locul II – echipa SRL Bălți-gaz

locul III – echipa SRL Moldovatransgaz

 

Şah:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa  SRL Ștefan-Vodă-gaz

locul III – echipa  SA Moldovagaz

 

DISPUTA GENERALĂ

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa  SA Moldovagaz

locul III – echipa SRL Bălți-gaz

 

 CUPA PREŞEDINTELUI  SA MOLDOVAGAZ

locul I – echipa  SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa SRL Tiraspoltransgaz

locul III – echipa SA Moldovagaz

 

Mini –fotbal :

locul I – echipa SRL Moldovatransgaz

locul II – echipa SRL Chișinău-gaz

locul III – echipa SRL Ungheni-gaz

 

Volei bărbaţi:

locul I – echipa SRL Moldovatransgaz

locul II – echipa SRL Tiraspoltransgaz

locul III –  echipa SRL  Chișinău-gaz

 

Tenis de masă:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II –  echipa SA Moldovagaz

locul III – echipa SRL Bălți-gaz

 

Ştafeta olimpică:

locul I – echipa SRL Chișinău-gaz

locul II – echipa SRL Ungheni-gaz

locul III – echipa SRL Taraclia-gaz

 

Sărituri în lungime:

locul I – echipa SRL Chişinău-gaz

locul II – echipa SRL Ialoveni-gaz

locul III – echipa SRL Cimișlia-gaz

 Joc de dame:

locul I – echipa SRL Tiraspoltransgaz

locul II – echipa SRL Moldovatransgaz

locul III – echipa SA Moldovagaz

 

Şah:

locul I – echipa SRL Tiraspoltransgaz

locul II – echipa  SA Moldovagaz

locul III – echipa SRL Ștefan-Vodă-gaz

 

CUPA PREŞEDINTELUI  FSCRE

locul I – echipa SRL Ștefan Vodă-gaz

locul II – echipa SRL Chișinău-gaz

locul III – echipa SRL Moldovagaz

 

Tragerea odgonului:

locul I – echipa SRL Ștefan Vodă-gaz

locul II – echipa SRL Chișinău-gaz

locul III – echipa SRL Ialoveni-gaz

 

Darts:

locul I – echipa SRL Chișinău-gaz

locul II – echipa SRL  Moldovatransgaz

locul III – echipa SA Moldovagaz

 

Ridicarea greutăţilor:

locul I – echipa  SRL Moldovatransgaz

locul II – echipa SRL Cimișlia-gaz

locul III – echipa SRL Ștefan-Vodă-gaz

 

Concursul familiilor: “Tata, Mama și un copil” cu vîrsta între 7/10 ani.  

locul I – SRL Cimișlia-gaz

locu II – SRL  Taraclia-gaz

locul III – SRL Chișinău-gaz

 

Echipele plasate pe primele trei locuri au fost distinse cu diplome, cupe  şi premii bă­neşti.